Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva22. června 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Akce „Marie Curie-Skłodowska“: Komise v roce 2021 podporuje výzkumné pracovníky a organizace 822 miliony eur

msca_actions.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise dnes oznámila nové výzvy na podporu odborné přípravy, dovedností a profesního rozvoje výzkumných pracovníků v rámci akcí „Marie Curie-Skłodowska“, stěžejního programu EU pro financování doktorandského vzdělávání a postdoktorandské odborné přípravy v rámci programu Horizont Evropa .  Výzvy následují po přijetí pracovního programu Horizont Evropa 2021–2022. 

Akce „Marie Curie-Skłodowska“ s celkovým rozpočtem 6,6 miliardy eur na období 2021–2027 podporují výzkumné pracovníky z celého světa, a to ve všech fázích jejich profesní dráhy a ve všech oborech. Jsou rovněž přínosem pro instituce, neboť podporují vynikající doktorandské a postdoktorandské programy, kooperativní výzkum a inovační projekty, zvyšují jejich celosvětovou přitažlivost a viditelnost a posilují spolupráci mimo akademickou obec, a to i s velkými společnostmi a malými a středními podniky.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová prohlásila: „Krize COVID-19 znovu zvýraznila, že je důležité, aby se Evropa spoléhala na vysoce kvalifikované výzkumné pracovníky schopné odhalovat a řešit nadcházející výzvy. Ukázala také, že je důležité informovat tvůrce politik a veřejnost o vědeckých poznatcích a pracovat napříč obory. V této souvislosti jsou klíčovým nástrojem akce „Marie Curie-Skłodowska“. Tento program od svého zahájení před 25 lety povzbuzuje ženy a muže, aby si zvolili profesní dráhu ve výzkumu, a zvyšuje přitažlivost Evropy pro špičkové talenty z celého světa.“

V roce 2021 poskytnou akce „Marie Curie-Skłodowska“ přibližně 822 milionů eur na těchto pět hlavních akcí pracovního programu:

  • Doktorandské sítě MSCA — provádějí doktorandské programy poskytující odbornou přípravu doktorandům v akademické obci a dalších sektorech, včetně průmyslu a podniků. Výzva pro rok 2021 s rozpočtem 402,95 milionu eur je otevřena ode dneška a bude uzavřena 16. listopadu 2021.
  • Postdoktorandská stipendia MSCA – posilují tvůrčí a inovační potenciál výzkumných pracovníků, kteří jsou držiteli titulu Ph.D. a chtějí získat nové dovednosti prostřednictvím pokročilé odborné přípravy a mezinárodní, mezioborové a mezisektorové mobility. Finanční prostředky budou k dispozici výzkumným pracovníkům, kteří jsou připraveni realizovat projekty pokročilého výzkumu a inovací v Evropě i po celém světě, a to i v neakademickém sektoru. Výzva pro rok 2021 s rozpočtem 242 milionů eur je otevřena ode dneška a bude uzavřena 12. října 2021.
  • Výměny pracovníků MSCA – rozvíjejí mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou udržitelnou spolupráci ve výzkumu a inovacích prostřednictvím výměn pracovníků. Program pomáhá přeměnit nápady na inovativní výrobky, služby nebo postupy. Výzva pro rok 2021 s rozpočtem 72,5 milionu eur bude otevřena 7. října 2021 a uzavřena 9. března 2022.
  • MSCA COFUND — spolufinancuje nové nebo stávající doktorandské programy a programy postdoktorandských stipendií v členských státech EU nebo v zemích přidružených k programu Horizont Evropa s cílem šířit osvědčené postupy MSCA. To zahrnuje mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou odbornou přípravu ve výzkumu, jakož i mezinárodní a mezisektorovou mobilitu výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich profesní dráhy. Výzva pro rok 2021 s rozpočtem 89 milionů eur bude otevřena 12. října 2021 a uzavřena 10. února 2022.
  • MSCA a občané – přibližuje výzkum studentům, rodinám a široké veřejnosti, zejména prostřednictvím Evropské noci vědců. Tato akce zvyšuje informovanost o dopadu práce výzkumných pracovníků na životy občanů, společnost a hospodářství a posiluje veřejné ocenění vědy a výzkumu. Jejím účelem je rovněž zvýšit zájem mladých lidí o výzkumnou a vědeckou profesní dráhu. Výzva k předkládání návrhů pro rok 2022 s rozpočtem 15,5 milionu EUR se týká uspořádání Evropské noci vědců v letech 2022 a 2023 a bude otevřena 22. června a bude mít lhůtu do 7. října 2021.

V rámci programu Horizont Evropa 2021–2027 budou akce MSCA klást větší důraz na mezisektorovou spolupráci, zejména mezi akademickou obcí a podniky, jakož i na účinný dohled a profesní poradenství prostřednictvím nových pokynů MSCA pro dohled. Budou rovněž podporovat udržitelné chování, výzkumné činnosti a řízení v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu prostřednictvím Zelené charty MSCA.

Souvislosti

Program, který byl zahájen v roce 1990 a v roce 1996 přejmenován na akce „Marie Curie“, přispívá k excelenci výzkumu, podporuje pracovní místa, růst a investice tím, že vybavuje výzkumné pracovníky novými znalostmi a dovednostmi a poskytuje jim mezinárodní a mezisektorové zkušenosti, aby mohli v budoucnu obsadit špičkové výzkumné pozice. Akce mají strukturní dopad na vysokoškolské instituce a další subjekty mimo akademickou obec tím, že v značném rozsahu šíří excelenci a stanoví standardy pro vysoce kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu výzkumných pracovníků v celém Evropském výzkumném prostoru (EVP) i na celém světě.

V letech 2014 až 2020 program podpořil více než 65 000 výzkumných pracovníků z Evropy i mimo ni, včetně 25 000 doktorandů. Financoval také více než
1 000 mezinárodních doktorandských programů a podpořil vazby mezi akademickou obcí a průmyslem, přičemž se do něj zapojilo 4 700 společností a téměř 2 200 malých a středních podniků. Ve stejném období se akcí MSCA zúčastnilo více než 8 450 organizací z více než 130 zemí.

Více informací

Informativní přehled akcí „Marie Curie-Skłodowska“

Pracovní program akcí „Marie Curie-Skłodowska“ na období 2021–2022

Internetové stránky Evropské komise pro akce „Marie Curie-Skłodowska“

Podrobnosti

Datum zveřejnění
22. června 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku