Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva28. června 2023Odhadovaná doba čtení: 9 min

Balíček týkající se jednotné měny: nové návrhy na podporu používání hotovosti a na vytvoření rámce pro digitální euro

Press conference by Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, Paolo Gentiloni, and Mairead McGuinness, European Commissioners, on the Digital Euro and the legal tender of euro banknotes and coins

Komise dnes předložila dva návrhy, z nichž jeden zajišťuje, aby podniky a občané měli i nadále k dispozici eurobankovky a euromince a mohli s nimi platit v celé eurozóně, a druhý vytváří rámec pro případnou novou, digitální formu eura, kterou by Evropská centrální banka mohla v budoucnosti dát do oběhu jako doplněk k hotovosti.

Euro zůstává symbolem jednoty a síly Evropy. V celé eurozóně i mimo ni jsou lidé a podniky již více než dvě desetiletí zvyklí platit euromincemi a eurobankovkami. Zatímco 60 % dotázaných by chtělo mít i nadále možnost používat hotovost, stále více lidí platí digitálně za použití karet a aplikací vydávaných bankami či jinými digitálními a finančními firmami. Tento trend urychlila pandemie covidu-19.

S ohledem na tento vývoj Komise dnes navrhla dva vzájemně se podporující soubory opatření, jejichž účelem je zajistit, aby lidé, kteří chtějí platit měnou centrální banky, měli k dispozici obě platební možnosti – hotovostní i digitální:

  • Legislativní návrh týkající se eurohotovosti jako zákonného platidla si klade za cíl zachovat úlohu hotovosti tím, že zajistí, aby byla široce přijímána jako platební prostředek a byla pro občany a podniky v celé eurozóně snadno přístupná.
  • Legislativní návrh týkající se vytvoření právního rámce pro případné zavedení digitálního eura jakožto doplňku k eurobankovkám a euromincím stanoví, že lidé a podniky by kromě současných soukromých možností měli mít na výběr platit digitálně široce přijímanou, levnou, bezpečnou a odolnou formu veřejných peněz v eurozóně. Dnešní návrh – jakmile bude přijat Evropským parlamentem a Radou – sice vytvoří právní rámec pro digitální euro, ale v konečném důsledku bude na Evropské centrální bance, aby rozhodla, zda a kdy digitální euro zavede.

Navrhovaná opatření podrobněji

Eurobankovky a euromince jako zákonné platidlo

Eurohotovost je v eurozóně „zákonným platidlem“. Cílem tohoto návrhu je stanovit v právních předpisech, co to ve skutečnosti znamená, a zdůraznit dvě „P“: přijetí a přístup. Ačkoli je hotovost v eurozóně obecně hojně přijímána, v některých členských státech a odvětvích se vyskytují problémy. Současně mají někteří lidé potíže si hotovost zajistit, například v důsledku zrušení bankomatů a bankovních poboček.

Cílem dnešního návrhu je zaručit jednak trvalé a rozsáhlé přijímání hotovosti v celé eurozóně, jednak dostatečný přístup lidí k bankovkám a mincím, aby s nimi mohli podle potřeby platit.

Členské státy budou muset zajistit, aby byly hotovostní platby široce přijímány a aby existoval dostatek reálných možností, jak si hotové peníze vybrat. Situaci budou muset sledovat a podávat o ní zprávy. Při zjištění jakýchkoli problémů budou muset přijmout opatření k jejich nápravě. Komise by mohla v případě potřeby zasáhnout a opatření upřesnit.

Podle návrhu si každý v eurozóně bude moct zvolit platební metodu, která mu vyhovuje nejlépe, a mít přístup k základním hotovostním službám. Zajistí se tak finanční začlenění zranitelných skupin, které se obvykle více spoléhají na hotovostní platby, jako jsou například starší lidé.

Digitální euro

Aby se Evropská centrální banka (ECB), stejně jako mnoho dalších centrálních bank po celém světě, přizpůsobila rostoucí digitalizaci ekonomiky, zkoumá možnost zavedení digitálního eura jako doplňku k hotovosti. Digitální euro by spotřebitelům poskytlo vedle možností, které dnes existují, alternativní celoevropské platební řešení. To by pro spotřebitele znamenalo více možností výběru a euru by to zajistilo silnější postavení ve světě.

Stejně jako v současnosti by bylo digitální euro k dispozici společně se stávajícími vnitrostátními a mezinárodními soukromými platebními prostředky, jako jsou karty nebo aplikace. Fungovalo by jako digitální peněženka. Lidé a podniky by mohli digitálním eurem platit kdykoli a kdekoli v eurozóně.

Důležité je, že by bylo k dispozici pro platby online i offline, tj. platby by mohly být prováděny ze zařízení do zařízení bez internetového připojení, ze vzdálené oblasti nebo z podzemního parkoviště. Zatímco online transakce by poskytovaly stejnou úroveň ochrany údajů jako stávající digitální platební prostředky, offline platby by uživatelům zajistily vysoký stupeň ochrany soukromí a údajů: uživatelé by při provádění digitálních plateb uváděli méně osobních údajů, než musí poskytovat dnes při placení kartou. Bylo by to stejné jako při placení v hotovosti nebo při vybírání hotovosti z bankomatu. Nikdo by nemohl vidět, za co lidé při používání digitálního eura offline platí.

Digitální euro by občanům a podnikům distribuovaly banky a jiní poskytovatelé platebních služeb v celé EU. Základní služby pro digitální euro by byly jednotlivcům poskytovány bezplatně. V zájmu posílení finančního začlenění by si jednotlivci, kteří nemají bankovní účet, mohli otevřít účet u pošty nebo jiného veřejného subjektu, jako je místní orgán veřejné správy. Digitální euro by bylo rovněž snadné používat, a to i pro osoby se zdravotním postižením.

Obchodníci v celé eurozóně by byli povinni digitální euro přijímat, s výjimkou drobných obchodníků, kteří by se rozhodli digitální platby nepřijímat (protože náklady na zřízení nové infrastruktury pro přijímání plateb v digitálním eurech by byly nepřiměřené).

Digitální euro by rovněž mohlo být pevným základem pro další inovace, jelikož by bankám například umožnilo poskytovat svým klientům inovativní řešení.

Široká dostupnost a využívání digitálního platidla centrální banky by byla rovněž důležitá pro měnovou suverenitu EU, zejména pokud ostatní centrální banky na celém světě začnou vyvíjet své vlastní digitální měny. V neposlední řady by to bylo rovněž důležité v kontextu rozvíjejícího se trhu s kryptoměnami.

Dnešní návrh stanoví právní rámec a základní prvky digitálního eura, což Evropské centrální bance umožní (jakmile bude návrh přijat Evropským parlamentem a Radou) časem zavést digitální euro, které bude široce použitelné a dostupné. Bude na ECB, aby rozhodla, zda a kdy dá digitální euro do oběhu. Tento projekt bude vyžadovat z její strany důkladnou technickou přípravu.

Souvislosti

Evropská komise v posledních několika letech úzce spolupracuje s Evropskou centrální bankou na společném odborném přezkumu široké škály politických, právních a technických otázek týkajících se digitálního eura.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Právní texty

Citace

Euro je zřetelným úspěchem evropské integrace: důvěryhodná mezinárodní měna symbolizující naši sílu, jednotu a solidaritu. Jelikož však stále více lidí platí raději digitálně, je nutné, aby se euro digitální éře přizpůsobilo. Digitální euro by hotovostní euro nenahradilo, nýbrž doplnilo. Dnešní návrhy rovněž zajistí, aby hotovost byla i nadále plně dostupná, přičemž Evropské centrální bance umožní rozpracovat časem praktické aspekty digitálního eura. To by bylo bezpečné a zabezpečené, disponibilní a praktické – online i offline – a spotřebitelům by vedle soukromých digitálních platebních možností, jako jsou karty a aplikace, nabízelo širokou škálu dalších možností. A mohl by ho používat každý, bezplatně a za přísné ochrany osobních údajů.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí - 28/06/2023

 

Spolu s naším návrhem právního rámce pro digitální euro dnes přijímáme i opatření na zachování úlohy hotovosti v naší společnosti. Šedesát procent Evropanů se domnívá, že je důležité hotovost jako platební možnost ponechat, nicméně se stále častěji vyskytují problémy s přijímáním hotovosti i s přístupem k ní. Proto usilujeme o to, aby byla do práva EU zakotvena definice zákonného platidla, čímž se zajistí, že naši občané budou moct i nadále platit za běžné útraty v hotovosti v celé eurozóně.

Paolo Gentiloni, komisař pro hospodářství - 28/06/2023

 

Vstup eura do digitální éry je důležitým evropským projektem. Nepochybuji o tom, že digitální euro jako doplněk k hotovosti přinese občanům i podnikům v celé EU řadu výhod. Jsem si však vědoma toho, že si musí získat důvěru lidí. Dnešní návrh pomůže vymezit diskusi o tom, co je digitální euro a jaké jsou výhody jeho vytvoření. Jsme na samém začátku dlouhého demokratického procesu, který bude probíhat v úzké spolupráci s Evropským parlamentem, Radou a samozřejmě s Evropskou centrální bankou, která rozhodne, zda a kdy bude digitální euro zavedeno.

Mairead McGuinnessová, komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů - 28/06/2023

 

Digitální euro dále posílí mezinárodní postavení eura a poskytne spotřebitelům a podnikům další univerzální, digitální platební řešení. Přinese nové příležitosti, jelikož umožní rychlejší, bezpečnější a inovativnější platby a zároveň zajistí co nejvyšší úroveň ochrany soukromí pro uživatele.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh - 28/06/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
28. června 2023