Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva18. dubna 2023Odhadovaná doba čtení: 6 min

Bankovní unie: Komise navrhuje reformu rámce krizového řízení bank a pojištění vkladů

Capital Markets, Paris Financial Centre and Stock Exchange, France

Evropská komise dnes přijala návrh na úpravu a další posílení stávajícího rámce EU pro krizové řízení bank a pojištění vkladů (CMDI) s tím, že zvýšenou pozornost věnuje středně velkým a menším bankám.

Odolnost bankovního sektoru EU vybaveného silným rámcem pro řízení krizí se v posledních letech podstatně zvýšila. Finanční instituce v EU jsou dobře kapitalizované, vysoce likvidní a podléhají přísnému dohledu.

Zkušenosti však ukazují, že reakce na selhání mnoha středně velkých a menších bank probíhala mimo rámec pro řešení krizí. Někdy k tomu byly použity peníze daňových poplatníků namísto požadovaných vnitřních zdrojů banky nebo soukromých záchranných sítí financovaných odvětvím (systémy pojištění vkladů a fondy pro řešení krizí bank).

Dnešní návrh umožní orgánům zajistit, aby banka jakékoli velikosti a obchodního modelu, která se ocitne v problémech, mohla spořádaně odejít z trhu s využitím široké škály nástrojů. Zejména bude v případě bankovní krize snazší použít odvětvím financované záchranné sítě na ochranu vkladatelů, například převedením jejich účtů z banky v nesnázích do zdravé banky. Použití záchranných sítí k tomuto účelu však musí pouze doplňovat vnitřní schopnost bank absorbovat ztráty: tato schopnost zůstává první obrannou linií.

Finanční stabilita se tím celkově dále upevní, ochrání se daňoví poplatníci a vkladatelé a podpoří se reálná ekonomika a její konkurenceschopnost.

Návrh sleduje tyto cíle:

  1. Zachování finanční stability a ochrana peněz daňových poplatníků
  • Díky návrhu bude v krizových situacích snazší použít systémy pojištění vkladů na ochranu vkladatelů (fyzické osoby, podniky, veřejné subjekty atd.) před ztrátou tam, kde by hrozil přenos krize na jiné banky a vznik negativních dopadů na společnost a hospodářství. Návrh se opírá o záchranné sítě financované odvětvím (jako jsou systémy pojištění vkladů a fondy pro řešení krizí bank), což zvyšuje ochranu daňových poplatníků, kteří nemusejí zasahovat v zájmu zachování finanční stability. Systémy pojištění vkladů mohou být k tomuto účelu použity až poté, co banky vyčerpají svou vnitřní schopnost absorbovat ztráty, a pouze v případě bank, u nichž již bylo předtím rozhodnuto, že se na ně bude řešení krize vztahovat.
  1. Ochrana reálné ekonomiky před selháním bank
  • Navrhovaná pravidla umožní orgánům plně využívat mnoha výhod řešení krize jakožto klíčové složky sady nástrojů krizového řízení. Na rozdíl od likvidace banky může být řešení krize pro klienty méně rušivé, neboť si ponechají přístup ke svým účtům, například tím, že budou tyto účty převedeny do jiné banky. Kromě toho zůstanou zachovány zásadní funkce banky. To je pro hospodářství i společnosti daleko přínosnější.
  1. Lepší ochrana vkladatelů
  • Limit pojištění ve výši 100 000 eur na vkladatele a banku, jak je stanoven ve směrnici o systémech pojištění vkladů, zůstává pro všechny způsobilé vkladatele v EU zachován. Dnešní návrh však dále harmonizuje normy na ochranu vkladatelů v celé EU. Nový rámec rozšiřuje ochranu vkladatelů na veřejné subjekty (tj. nemocnice, školy, obce), jakož i na peníze klientů uložené v určitých typech „klientských fondů“ (např. investičními společnostmi, platebními institucemi, institucemi elektronických peněz). Návrh obsahuje dodatečná opatření k harmonizaci ochrany vysokých zůstatků na bankovních účtech, které dočasně přesáhnou limit 100 000 eur z důvodu konkrétních životních událostí (jako je dědictví nebo pojistné plnění).

Další postup

Legislativní balíček nyní projedná Evropský parlament a Rada.

Souvislosti

Euroskupina ve svém prohlášení z 16. června 2022 konstatovala, že struktura bankovní unie stále není úplná, a dohodla se, že je nutné se bezprostředně věnovat posílení rámce krizového řízení bank a pojištění vkladů, aby se legislativní činnost dokončila během tohoto institucionálního cyklu. Další důležité projekty, jako je zřízení třetího a zbývajícího pilíře bankovní unie, kterým je evropský systém pojištění vkladů (EDIS), a další pokrok v integraci trhu, budou znovu posouzeny až po reformě rámce krizového řízení bank a pojištění vkladů.

Potřebu přezkumu rámce krizového řízení a pojištění vkladů podpořil i Evropský parlament ve své nejnovější zprávě o bankovní unii s tím, že je nutné zlepšit jeho fungování a předvídatelnost při řešení selhání bank.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Právní texty

Bankovní unie

Ozdravné postupy a řešení krize bank

Systémy pojištění vkladů

Citace

Bankovní systém EU je díky jedinečným reformám, které jsme zavedli v reakci na finanční krizi, ve velmi dobrém stavu. Naše banky jsou nyní stabilnější a mají lepší předpoklady k tomu, aby odolávaly otřesům. Dnes podnikáme další krok k zajištění toho, aby situace všech bank v selhání mohla být v případě potřeby řešena účinněji a soudržněji. Naše zásady zůstávají stejné: zachovat finanční stabilitu, chránit peníze daňových poplatníků a zvýšit důvěru vkladatelů. Tyto návrhy rovněž pomohou dokončit bankovní unii: základní kámen úspěšné hospodářské a měnové unie.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí - 18/04/2023

 

Touto reformou zlepšíme naši schopnost zajistit, aby každá banka, bez ohledu na svou velikost nebo obchodní model, mohla spořádaně odejít z trhu s využitím nástrojů, které za tímto účelem vytvoříme. Pro naše hospodářství, daňové poplatníky a v konečném důsledku i pro finanční stabilitu je to nejúčinnější způsob, jak řešit selhání bank. Prospěch z toho budou mít i vkladatelé, jelikož budou mít daleko lepší vyhlídky, že jim zůstane nepřerušený přístup k jejich účtům.

Mairead McGuinnessová, komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů - 18/04/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
18. dubna 2023