Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva14. dubna 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Boj proti obchodování s lidmi – nová strategie

obchodovani_s_lidmi.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes předkládá novou strategii  pro boj proti obchodování s lidmi (2021–2025), která se zaměřuje na předcházení trestné činnosti, pohánění obchodníků s lidmi před soud a ochranu obětí a posilování jejich postavení. V letech 2017 až 2018 bylo v Evropské unii zaregistrováno více než 14 000 obětí. V celosvětovém měřítku dosahují obchodníci s lidmi v jednom roce odhadovaných zisků ve výši 29,4 miliardy eur.

Stručné shrnutí

• Komise předkládá 5letou strategii pro boj proti obchodování s lidmi

• V letech 2017–2018 bylo v EU zaregistrováno více než 14 000 obětí, celosvětově dosahují obchodníci s lidmi zisků až 29,4 mld. eur ročně

• Oběťmi jsou hlavně ženy a dívky (sexuální vykořisťování)

• Cíle strategie: 

  • snížení poptávky, mj. s využitím preventivní kampaně a posílením směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům  
  • rozbití operačního modelu obchodníků s lidmi online i offline, mj. omezením využívání online platforem pro nábor a vykořisťování obětí 
  • ochrana a podpora obětí a posílení jejich postavení, se zvláštním důrazem na ženy a děti, včasnější identifikace obětí a zajištění další pomoci a ochrany těmto obětem 
  • podpora mezinárodní spolupráce, mj. s Radou Evropy; využití akčního plánu proti převaděčství migrantů

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes předkládá novou strategii  pro boj proti obchodování s lidmi (2021–2025), která se zaměřuje na předcházení trestné činnosti, pohánění obchodníků s lidmi před soud a ochranu obětí a posilování jejich postavení. V letech 2017 až 2018 bylo v Evropské unii zaregistrováno více než 14 000 obětí. V celosvětovém měřítku dosahují obchodníci s lidmi v jednom roce odhadovaných zisků ve výši 29,4 miliardy eur. Očekává se, že poptávka po vykořisťování bude pokračovat, neboť obchodníci s lidmi přesouvají své aktivity online a pandemie pravděpodobně vytvoří podmínky pro další vykořisťování. Z těchto důvodů dnešní strategie vymezuje opatření, která EU a jejím členským státům umožní jednat efektivněji.

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl: „Boj proti obchodování s lidmi tvoří součást našeho úsilí o vybudování Evropy, která chrání. Obchodníci s lidmi zneužívají lidské zranitelnosti. V rámci dnešní strategie zaujímáme třístupňový přístup a využíváme legislativu, politickou a operativní podporu a financování, abychom snížili poptávku, přerušili toto nezákonné podnikání a posílili postavení obětí této ohavné trestné činnosti.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Obchodování s lidmi je zločin, který nemá mít v naší společnosti místo. Jenže s lidmi přesto zločinci nadále obchodují, nejčastěji s ženami a dětmi, a to zpravidla za účelem sexuálního vykořisťování. Těmto obětem dlužíme ochranu a pachatele, kteří zacházejí s lidmi jako s komoditou, musíme postavit před soud. Přezkoumáme platná pravidla, abychom ověřili, zda stále vyhovují současné situaci, a posoudíme možnost kriminalizace využívání služeb vykořisťovaných obětí obchodování s lidmi.“

Strategie vychází z komplexního právního a politického rámce EU pro řešení problému obchodování s lidmi, který je zakotven ve směrnici o boji proti obchodování s lidmi. Komise bude i nadále podporovat členské státy při provádění směrnice a v případě potřeby navrhne revize s cílem zajistit, aby směrnice vyhovovala současné situaci. Klíčovou roli při provádění této strategie bude i nadále hrát koordinátor EU pro boj proti obchodování s lidmi.

Strategie se kromě toho zaměřuje na:

  • Snížení poptávky, která podporuje obchodování s lidmi: Komise posoudí možnost zavedení minimálních pravidel EU kriminalizujících využívání služeb vykořisťovaných obětí obchodování s lidmi a ve spolupráci s vnitrostátními orgány a organizacemi občanské společnosti uspořádá preventivní kampaň zaměřenou na vysoce riziková odvětví. Komise rovněž zváží posílení směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům  a navrhne právní předpisy týkající se správy a řízení společností s cílem vyjasnit povinnosti těchto společností a poskytne pokyny týkající se náležité péče s cílem pomoci předcházet nucené práci.
  • Rozbití operačního modelu obchodníků s lidmi online i offline: Komise vede dialog s internetovými a technologickými společnostmi s cílem omezit využívání online platforem pro nábor a vykořisťování obětí. Bude též podporovat systematické vzdělávání pracovníků donucovacích a justičních orgánů v oblasti odhalování a řešení případů obchodování s lidmi.
  • Ochrana a podpora obětí a posílení jejich postavení, se zvláštním důrazem na ženy a děti: Cílem strategie je zlepšit včasnou identifikaci obětí. Je důležité zajistit pro ně další pomoc a ochranu, zlepšit programy zaměřující se na posílení jejich postavení a usnadnit jejich reintegraci. Komise bude rovněž financovat odbornou přípravu zaměřenou na podporu rovnosti žen a mužů a na otázky dětí s cílem pomoci policii, sociálním pracovníkům, pohraniční stráži nebo zdravotnickým pracovníkům odhalovat oběti.
  • Podpora mezinárodní spolupráce: Vzhledem k tomu, že polovinu obětí identifikovaných v EU tvoří občané zemí mimo EU, je klíčem k řešení problému obchodování s lidmi spolupráce s mezinárodními partnery. EU využije řadu nástrojů zahraniční politiky a operační spolupráce na pomoc v boji proti obchodování s lidmi v zemích původu a tranzitu, mimo jiné prostřednictvím dialogů o lidských právech a bezpečnosti, posílené spolupráce s Radou Evropy a pravidelné a cílené komunikace, opatření a výměny informací s delegacemi EU v partnerských zemích. Podnikání obchodníků s lidmi, kteří přemisťují oběti do Evropy za účelem vykořisťování, bude rovněž narušeno prostřednictvím připraveného akčního plánu proti převaděčství migrantů.

Souvislosti

Navzdory výsledkům, jichž bylo v uplynulých letech dosaženo, zůstává obchodování s lidmi v EU závažnou hrozbou. Oběťmi jsou především ženy a dívky, s nimiž se obchoduje za účelem sexuálního vykořisťování. Třetí zpráva  o pokroku dosaženém v boji proti obchodování s lidmi, zveřejněná v říjnu 2020, poskytuje faktický přehled výsledků, jichž bylo dosaženo, představuje vzorce a výzvy a klíčové otázky při řešení problematiky obchodování s lidmi v EU.

Vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi často provádějí skupiny organizované trestné činnosti, je strategie pro boj proti obchodování s lidmi úzce propojena se strategií EU pro boj proti organizované trestné činnosti , která byla dnes rovněž představena. Ochrana společnosti před organizovanou trestnou činností, včetně obchodování s lidmi, je prioritou v rámci nové strategie bezpečnostní unie EU.

Nový pakt o migraci a azylu rovněž zdůraznil význam včasné identifikace potenciálních obětí obchodování s lidmi ze zemí mimo EU.

Další informace

Sdělení  o strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2021–2025 

ZPRÁVA : Strategie EU pro boj proti organizované trestné činnosti a Strategie EU pro boj proti obchodování s lidmi

Informativní přehled : Boj proti obchodování s lidmi:

Tisková zpráva : Boj proti organizované trestné činnosti nová strategie na dalších pět let pro posílení spolupráce v celé EU a pro lepší využívání digitálních nástrojů na vyšetřování

Třetí zpráva  o pokroku dosaženém v oblasti boje proti obchodování s lidmi 

Internetové stránky EU věnované boji proti obchodování s lidmi  

Podrobnosti

Datum zveřejnění
14. dubna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku