Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva14. dubna 2021Zastoupení v Česku

Boj proti organizované trestné činnosti – nová strategie na dalších pět let

organizovany_zlocin.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes předkládá novou strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti, která se zaměřuje na podporu vymáhání práva a justiční spolupráce, boj proti strukturám organizovaného zločinu a proti trestným činům s vysokou prioritou, odnímáním výnosů z trestné činnosti a zajištění moderní reakce na technologický vývoj.

Stručné shrnutí

• Komise chce v příštích 5 letech narušit struktury organizovaného zločinu

• Až 65 % skupin aktivních v EU má mezinárodní složení

• Na 70 % jich působí ve více než třech členských státech

• Příjmy z trestné činnosti činily v roce 2019 cca 139 mld. eur, tj. 1 % HDP EU

• Cíle strategie:

  • posílit spolupráci v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráci (lepší výměna dat o DNA, otiscích prstů a registraci vozidel)
  • účinnější vyšetřování, zaměření na trestné činy s vysokou prioritou (např. padělání léčiv, obchod s lidmi)  
  • trestná činnost se nesmí nevyplácet (např. změna pravidel EU pro konfiskaci výnosů z trestné činnosti)  
  • donucovací a soudní orgány musí mít rychlý přístup k digitálním stopám a důkazům.Celé znění tiskové zprávy

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes předkládá novou strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti, která se zaměřuje na podporu vymáhání práva a justiční spolupráce, boj proti strukturám organizovaného zločinu a proti trestným činům s vysokou prioritou, odnímáním výnosů z trestné činnosti a zajištění moderní reakce na technologický vývoj. Organizované zločinecké skupiny se nadále rozvíjejí a přizpůsobují novým podmínkám, jako je koronavirová pandemie, jak je patrné například z rozšiřování padělaných léčivých přípravků a trestné činnosti online. Organizované zločinecké skupiny působící v Evropě jsou zapojeny do různých druhů trestné činnosti, přičemž převažuje obchodování s drogami, organizovaná majetková trestná činnost, podvody, převaděčství migrantů a obchodování s lidmi. V roce 2019 činily příjmy z trestné činnosti na hlavních trzích trestné činnosti 1 % HDP EU, tj. 139 miliard eur. 

Strategie stanoví nástroje a opatření, která mají být v příštích 5 letech přijata za účelem narušení operačních modelů a struktur zločineckých organizací napříč hranicemi, a to online i offline. 

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas k tomu uvedl: „Zločinecké sítě stále více využívají nové technologie a nepropásnou jedinou příležitost k šíření své nezákonné činnosti online i offline. Nedávné typické případy, jako je EncroChat, odhalily, jak důmyslné tyto sítě organizované trestné činnosti jsou. Proto je tak důležité, abychom proti organizované trestné činnosti systematicky bojovali napříč hranicemi. Dnešní strategie pomůže zasáhnout tyto zločince tam, kde je to nejvíce poškodí. Bude usilovat o narušení jejich operačního modelu, který těží z nedostatečné koordinace mezi státy.“ 

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Je zřejmé, že musíme posílit boj proti organizovaným zločineckým skupinám. Patří k největším hrozbám pro naši bezpečnost. Jsou vysoce profesionální a nadnárodní: 70 % zločineckých skupin působí ve více než třech členských státech. Rychle se přizpůsobily podmínkám koronavirové pandemie, přesunuly se online a prodávají falešné či neexistující léky. Již jsme odhalili pokusy o podvodný prodej více než 1 miliardy dávek očkovací látky. Naše strategie je pětiletý program na podporu vymáhání práva v Evropě ve fyzickém i digitálním světě. Díky opatřením, která dnes navrhujeme, přejdeme od příležitostné policejní spolupráce ke stálým policejním partnerstvím a budeme sledovat peníze, abychom zadrželi pachatele trestné činnosti prostřednictvím finančního vyšetřování.“

Strategie má za cíl: 

  • posílit spolupráci v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráci: Vzhledem k tomu, že má 65 % zločineckých skupin aktivních v EU mezinárodní složení, je klíčem k účinnému boji proti organizované trestné činnosti účinná výměna informací mezi donucovacími a justičními orgány v celé EU. Komise rozšíří, zmodernizuje a posílí financování evropské multidisciplinární platformy pro boj proti hrozbám trestné činnosti (EMPACT), což je struktura, která od roku 2010 sdružuje všechny příslušné evropské a vnitrostátní orgány s cílem identifikovat prioritní hrozby trestné činnosti a kolektivně je řešit. Komise navrhne modernizaci „prümského rámce“ pro výměnu informací o DNA, otiscích prstů a registraci vozidel. Aby se zajistilo, že vymáhání práva v celé EU bude moci probíhat v duchu lepší spolupráce na základě moderního souboru pravidel, navrhne Komise kodex policejní spolupráce EU, který zefektivní stávající směsici různých nástrojů EU a mnohostranných dohod o spolupráci. Dosažení cíle pro rok 2023, kterým je interoperabilita informačních systémů pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace, pomůže donucovacím orgánům lépe odhalovat podvodné zneužívání totožnosti, které pachatelé trestné činnosti často využívají, a bojovat proti nim. V zájmu lepšího boje proti zločineckým sítím působícím na mezinárodní úrovni Komise rovněž dnes navrhuje zahájit jednání o dohodě o spolupráci s Interpolem.
  • podporovat účinnější vyšetřování s cílem narušit struktury organizované trestné činnosti a zaměřit se na trestné činy s vysokou a zvláštní prioritou: Je třeba posílit spolupráci na úrovni EU s cílem rozbít struktury organizované trestné činnosti. V zájmu efektivní reakce na zvláštní formy trestné činnosti Komise rovněž navrhne revizi pravidel EU na potírání trestné činnosti proti životnímu prostředí a vytvoří soubor nástrojů EU proti padělání, zejména proti padělání léčivých přípravků. Předloží opatření k řešení nedovoleného obchodu s kulturními statky. Komise dnes rovněž předkládá strategii zaměřenou na boj proti obchodování s lidmi. 
  • zajistit, aby se trestná činnost nevyplácela: Více než 60 % zločineckých sítí působících v EU je zapojeno v korupci a více než 80 % z nich využívá legálních podniků pro svou činnost, přičemž pouze 1 % majetku z trestné činnosti je konfiskováno. Boj proti financování trestné činnosti je klíčem k odhalování a trestání této činnosti a odrazování od ní. Komise navrhne revizi pravidel EU týkajících se konfiskace výnosů z trestné činnosti, vypracuje pravidla EU pro boj proti praní peněz, podpoří včasné zahájení finančního vyšetřování a posoudí stávající protikorupční pravidla EU. To rovněž pomůže zamezit pronikání trestné činnosti do legální ekonomiky.
  • zajistit, aby byly donucovací a soudní orgány přizpůsobeny požadavkům digitálního věku: Pachatelé trestné činnosti komunikují a páchají trestnou činnost online a nechávají digitální stopy na internetu. Vzhledem k tomu, že 80 % trestných činů má digitální složku, potřebují donucovací a soudní orgány rychlý přístup k digitálním stopám a důkazům. Rovněž musí využívat moderní technologie a být vybaveny nástroji a dovednostmi, aby udržely krok s moderními způsoby páchání trestných činů. Komise zanalyzuje a nastíní možné přístupy k uchovávání údajů a navrhne další postup pro řešení zákonného a cíleného přístupu k zašifrovaným informacím v souvislosti s vyšetřováním a stíháním trestných činů a zároveň ochrání bezpečnost a důvěrnou povahu komunikací. Komise bude rovněž spolupracovat s příslušnými agenturami EU, aby vnitrostátním orgánům poskytla nástroje, znalosti a operativní expertizu, které jsou zapotřebí k provádění digitálního vyšetřování.

Souvislosti

Dnešní strategie je součástí úsilí EU o posílení bezpečnosti všech osob žijících v Evropě, jak je uvedeno ve strategii bezpečnostní unie EU.

Strategie pro boj proti organizované trestné činnosti vychází z posledního čtyřletého posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti, které Europol provedl dne 12. dubna 2021.

Další informace

Sdělení o strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2021–2025 

Pracovní dokument útvarů Komise o platformě EMPACT, stěžejním nástroji EU pro spolupráci v boji proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti 

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o spolupráci mezi EU a Interpolem 

ZPRÁVA: Strategie EU pro boj proti organizované trestné činnosti a Strategie EU pro boj proti obchodování s lidmi

Informativní přehled: Boj proti organizované trestné činnosti

Tisková zpráva: Boj proti obchodování s lidmi: nová strategie pro předcházení obchodování s lidmi, rozbití operačních modelů trestné činnosti a ochranu a posílení postavení obětí 

Zprávy Europolu o vývoji organizované trestné činnosti během pandemie COVID-19 

Posouzení hrozeb závažné organizované trestné činnosti z roku 2021 vypracované Europolem

Podrobnosti

Datum zveřejnění
14. dubna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku