Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva30. června 2023Odhadovaná doba čtení: 4 min

České Budějovice budou v roce 2028 Evropským hlavním městem kultury v České republice

České Budějovice

Předseda odborné poroty Evropských hlavních měst kultury dnes oznámil, že porota doporučila udělit městu České Budějovice titul Evropské hlavní město kultury 2028 v České republice.

České Budějovice jsou hlavním městem jižních Čech, město má silnou zemědělskou tradici. Téma pro Evropské hlavní město kultury, [PERMA]kultura, vychází z řady projektů, které nabízejí příležitost vytvořit širší a propojené evropské společenství. Doporučení udělila porota nezávislých odborníků posuzující přihlášky dvou českých měst, která postoupila do užšího výběru.

Evropská hlavní města kultury se od roku 1985 postupně stala jedním z nejambicióznějších kulturních projektů v Evropě a jednou z nejznámějších a nejoceňovanějších aktivit EU.

Cílem této iniciativy je poskytnout Evropanům příležitost vzájemně poznat své kultury, těšit se ze společných dějin a sdílených hodnot, zažít pocit sounáležitosti k témuž evropskému společenství, rozvíjet evropské kulturní vazby a partnerství, jakož i zdůraznit úlohu kultury v rozvoji měst.

Margaritis  Schinas, místopředseda Evropské komise, řekl: „Po Praze v roce 2000 a Plzni v roce 2015 budou České Budějovice v roce 2028 třetím městem v České republice, které ponese titul Evropské hlavní město kultury. Je to jedinečná příležitost pro město a jeho okolí přivést kulturu a Evropu do středu svého společenského dění. Jeho obyvatelům nabízí možnost objevit bohatou kulturní rozmanitost našeho kontinentu i to společné, co jako Evropané sdílíme. Evropská hlavní města kultury jsou příkladem úsilí EU o vytvoření unie, která sdružuje lidi kolem společně uznávaných hodnot, jako jsou svoboda projevu, právní stát, demokracie a mír. Doufám, že České Budějovice zužitkují všechny dlouhodobé kulturní, hospodářské a sociální výhody, které může Evropské hlavní město kultury přinést“.

Souvislosti

V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady, kterým se řídí akce „Evropská hlavní města kultury“, budou v roce 2028 tři evropská hlavní města kultury: jedno v České republice, jedno ve Francii a jedno v kandidátské zemi, potenciální kandidátské zemi nebo zemi ESVO/EHP.

Podle současného postupu pro určení Evropských hlavních měst kultury má výběrové řízení dvě kola: předvýběrové kolo, po němž je sestaven užší seznam kandidátských měst, a přibližně o devět měsíců později závěrečné kolo výběru, v němž se pro titul doporučuje jedno město. Vybraná města jsou poté formálně jmenována dotyčným členským státem.

Výběrová kritéria stanoví, že města by měla připravit kulturní program se silným evropským rozměrem, který podpoří účast zainteresovaných subjektů města i jeho různých čtvrtí a přiláká návštěvníky z celé země a Evropy. Program musí mít trvalý dopad a přispívat k dlouhodobému rozvoji města. Města musí rovněž prokázat, že mají podporu příslušných veřejných místních orgánů a schopnost projekt realizovat.

Žádosti posuzuje porota složená z 12 nezávislých odborníků, z nichž dva jmenují příslušné vnitrostátní orgány a deset jmenují orgány a instituce EU (Evropský parlament, Rada, Komise a Výbor regionů).

V České republice vyzvalo města k podání přihlášky Ministerstvo kultury ČR v srpnu 2021. Ve lhůtě do 1. září 2022 podala žádost čtyři města: Broumov, Brno, České Budějovice a Liberec. Jednání o užším výběru se konalo ve dnech 12.–14. října 2022 a do užšího výběru byla zařazena dvě města: Broumov a České Budějovice. Obě města dostala čas do 1. června 2023 na doplnění svých přihlášek. Jednání o konečném výběru se konalo ve dnech 29.–30. června 2023.

Držiteli titulu Evropské hlavní město kultury jsou každoročně dvě až tři města. Vedle Českých Budějovic ponese v roce 2028 titul také jedno město ve Francii a jedno město v kandidátské zemi, potenciální kandidátské zemi na členství v EU nebo v zemi ESVO/EHP. Jednání o konečném výběru těchto dalších dvou měst proběhnou v prosinci 2023.

Tři evropská hlavní města kultury 2023 jsou Temešvár (Rumunsko), Elefsina (Řecko) a Veszprém (Maďarsko).

Příštími Evropskými hlavními městy kultury budou:

  • Tartu (Estonsko), Bad Ischl (Rakousko) a Bodø (Norsko) v roce 2024;
  • Chemnitz (Německo) a Nova Gorica (Slovinsko) v roce 2025;
  • Oulu (Finsko) a Trenčín (Slovensko) v roce 2026;
  • Liepaja (Lotyšsko) a Evora (Portugalsko) v roce 2027.

Další informace

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/658e3186-7d3e-11e5-b8b7-01aa75ed71a1

Kreativní Evropa na síti Facebook

Creative Europe on Twitter

Podrobnosti

Datum zveřejnění
30. června 2023