Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva27. dubna 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

Digitalizace víz: Cestování s vízem do EU se zjednoduší

20170804_visa_specimen

Komise dnes navrhuje digitalizaci procesu udělování schengenských víz, nahrazení vízového štítku a zavedení možnosti žádat o vízum on-line prostřednictvím evropské on-line vízové platformy. Nový pakt o migraci a azylu stanovil cíl do roku 2025 plně digitalizovat postupy udělování víz. Jedná se o příležitost účinně zlepšit proces podávání žádostí o víza snížením nákladů a zátěže pro členské státy i žadatele a zároveň zlepšit bezpečnost schengenského prostoru.

Místopředseda Evropské komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas prohlásil: „Dnes posouváme vízovou politiku EU do digitálního věku. Vzhledem k tomu, že některé členské státy již na digitální systém přecházejí, je nyní naprosto nezbytné, aby schengenský prostor postupoval jednotně. Navrhujeme plnou digitalizaci žádostí o víza, abychom jak cestujícím, tak členským státům pomohli zajistit hladší a bezpečnější proces jejich podávání.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Pro usnadnění turistických a pracovních cest do EU má moderní vízový proces zásadní význam. Polovina osob, které přijíždějí do EU se schengenským vízem, považuje žádost o vízum za zatěžující a jedna třetina musí za účelem podání žádosti o vízum podniknout dalekou cestu. Je nejvyšší čas, aby EU poskytla rychlou, bezpečnou a internetovou platformu pro podávání žádostí o víza pro občany 102 třetích zemí, kteří pro cestování do EU potřebují krátkodobé vízum.“

I v dnešním digitální době je podání žádosti o vízum zdlouhavý proces, v němž se ve velké míře používají tištěné dokumenty. Žadatelé při tom musí vážit cestu za účelem předložení pasu a jeho následného vyzvednutí s vízem, což vede k nárůstu nákladů jak pro cestující, tak pro členské státy. Několik členských států již podniklo kroky k přesunutí žádostí o víza na internet, avšak rozsah, v jakém tak učinily, je různý. Pouze několik z nich poskytuje možnost úhrady poplatku on-line. Tyto postupy se také ukázaly jako problematické během pandemie COVID-19, kdy již žadatelé nemohli jen tak přijít na konzulát a požádat o vízum.

Harmonizace a sjednocení postupů podávání žádostí o víza v schengenském prostoru pomůže zabránit spekulativnímu podávání žádostí o víza žadateli, kteří mohou být v pokušení podat žádost v zemi schengenského prostoru, jež žádosti o vízum vyřizuje rychleji, než v zemi, která je jejich skutečnou destinací. Digitalizace vízového procesu rovněž sníží bezpečnostní rizika spojená s fyzickými vízovými štítky, u nichž by i nadále existovalo riziko jejich padělání, zneužití k podvodům nebo odcizení. Dnešní návrh je rovněž v souladu s obecným přístupem EU podporovat modernizaci a digitalizaci veřejných služeb.

Díky digitalizaci se podávání žádostí o schengenské vízum zjednoduší a samotné vízum bude zabezpečenější:

  • Žadatelé o vízum budou moci požádat o vízum on-line, včetně úhrady vízového poplatku prostřednictvím jednotné platformy EU, bez ohledu na zemi schengenského prostoru, kterou chtějí navštívit.
  • Platforma automaticky určí, která země schengenského prostoru je k posouzení žádosti příslušná, zejména pokud žadatel hodlá navštívit více zemí schengenského prostoru.
  • Platforma poskytne žadatelům aktuální informace o krátkodobých schengenských vízech, jakož i veškeré nezbytné informace týkající se požadavků a postupů (jako jsou podpůrné doklady, vízový poplatek nebo potřeba osobní schůzky za účelem odebrání biometrických identifikátorů).
  • Osobní návštěva konzulátu by byla povinná pouze pro osoby, které o vízum žádají poprvé, a to za účelem odebrání biometrických identifikátorů, pro osoby, jejichž biometrické údaje již nejsou platné, nebo pro osoby s novým cestovním dokladem.
  • Vízum bude obsahovat nejmodernější bezpečnostní prvky, které budou zabezpečenější než stávající vízový štítek.
  • Tento nový systém zajistí, aby byla vždy chráněna základní práva.

Souvislosti

Evropská komise v roce 2018 navrhla změnit vízový kodex přizpůsobením vízové politiky novým situacím a rovněž zdůraznila, že v dlouhodobějším horizontu by bylo vhodné zavést digitální víza. Při revizi vízového kodexu EU v roce 2019 Evropský parlament a Rada stanovily cíl vypracovat společné řešení, které by umožnilo podávání žádostí o schengenská víza on-line, a tím plně využilo nejnovější právní a technologický vývoj. Pandemie COVID-19, která vedla ke zpomalení udělování schengenských víz na celém světě v důsledku obtížného přijímání žadatelů o víza na konzulátech a ve střediscích pro žádosti o udělení víza, přiměla členské státy, aby vyzvaly Komisi k urychlení práce na digitalizaci postupů udělování víz. Pakt o migraci a azylu, který Komise navrhla v září 2020, stanovil cíl postup udělování víz do roku 2025 plně digitalizovat, včetně zavedení digitálních víz a možnosti podávat žádosti o víza on-line.

Další postup

Návrh Komise nyní projednají Evropský parlament a Rada. Členské státy pak budou mít pět let na přechod na společnou on-line vízovou platformu. Na základě výsledku jednání mezi spolunormotvůrci by vývoj platformy mohl začít v roce 2024 a její provoz by mohl být zahájen v roce 2026. Vzhledem k pětiletému přechodnému období by platformu mohly využívat všechny členské státy od roku 2031.

Další informace

Sdělení

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Internetové stránky

1. KVĚTNA 2022
COM_2022_658_1_EN_ACT_visa

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
27. dubna 2022