Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva20. května 2021Zastoupení v Česku

Digitální certifikát EU COVID: Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o návrhu Komise

travelling_by_plane.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise vítá dnešní prozatímní dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou o nařízení, kterým se upravuje digitální certifikát EU COVID. To znamená, že jsme na dobré cestě k tomu, aby byl tento certifikát (dříve nazývaný „digitální zelený certifikát“) připraven k použití koncem června, jak bylo naplánováno. Dnešní dohody bylo dosaženo v rekordním čase pouze dva měsíce poté, co byl předložen návrh Komise.

Jednání o certifikátu za Komisi vedl komisař Didier Reynders v úzké spolupráci s místopředsedkyní Věrou Jourovou, místopředsedou Margaritisem Schinasem, komisařem Thierrym Bretonem a komisařkami Stellou Kyriakidesovou a Ylvou Johanssonovou.

Předsedkyně Ursula von der Leyenová tento rychlý pokrok uvítala slovy:

Plníme náš závazek zajistit, aby digitální certifikát EU COVID do léta fungoval. Evropští občané se těší, že budou moci znovu cestovat, a dnešní dohoda jim bezpečné cestování velmi brzy umožní.

Digitální certifikát EU COVID je bezplatný, bezpečný a dostupný každému. Bude zahrnovat údaje o očkování, testování a uzdravení a nabízet občanům různé možnosti. Certifikát plně dodržuje základní práva občanů, včetně ochrany osobních údajů.

Všichni občané EU mají základní právo na volný pohyb v EU. Digitální certifikát EU COVID, který bude k dispozici v papírové nebo digitální podobě, usnadní Evropanům cestování, aby mohli navštívit své rodiny a blízké nebo si dopřát zasloužený odpočinek.

Rádi bychom poděkovali Evropskému parlamentu a portugalskému předsednictví Rady za jejich nasazení, vytrvalost a enormní práci vykonanou v rekordním čase s cílem dohodnout se o návrhu, který jsme předložili.

Práce není u konce. Na úrovni EU bude systém připraven v nejbližších dnech. Nyní je rozhodující, aby všechny členské státy pokračovaly v zavádění svých vnitrostátních systémů, a celý systém tak mohl začít fungovat co nejdříve. Občané EU to právem očekávají.

Dnešní dohoda ukázala, že budou-li se všichni angažovat a spolupracovat, bude digitální certifikát EU COVID k dispozici včas.“

Digitální certifikát EU COVID – klíčové prvky

V návaznosti na dohodu dosaženou Evropským parlamentem a Radou digitální certifikát EU COVID:

  • Bude zahrnovat údaje o očkování, testování a uzdravení.
  • Bude k dispozici v digitální a papírové podobě podle preference příjemců a bude obsahovat digitálně podepsaný kód QR.
  • Bude bezplatný, bude se dát snadno získat a bude dostupný i pro osoby očkované ještě předtím, než vstoupilo v platnost nařízení o digitálním certifikátu EU COVID.
  • Členské státy jej mohou rovněž používat pro vnitrostátní účely, pokud tak stanoví jejich vnitrostátní právní předpisy.
  • Členské státy držitelům evropského digitálního certifikátu EU COVID nesmějí ukládat další cestovní omezení, pokud nejsou nezbytná a přiměřená pro ochranu veřejného zdraví.
  • Komise také uvolní 100 milionů eur na podporu členských států při poskytování cenově dostupných testů.

Další kroky

Politickou dohodu nyní musí formálně přijmout Evropský parlament a Rada. Nařízení vstoupí v platnost dne 1. července, přičemž pro vydávání certifikátů v členských státech, které potřebují více času, bude uplatněno šestiměsíční zaváděcí období.

Souběžně s tím bude Komise i nadále podporovat členské státy při dokončování jejich vnitrostátních řešení pro vydávání a ověřování digitálního certifikátu EU COVID a poskytovat technickou a finanční pomoc členským státům, aby se mohly připojit k bráně.

Souvislosti

Dne 17. března 2021 předložila Evropská komise návrh na vytvoření certifikátu EU pro COVID s cílem usnadnit bezpečný volný pohyb občanů v rámci EU během pandemie COVID-19. Na žádost Komise Parlament dne 25. března odhlasoval aktivaci naléhavého postupu u obou návrhů. Rada přijala svůj vyjednávací postoj dne 14. dubna a Parlament tak učinil dne 29. dubna. Dne 20. května dosáhli spolunormotvůrci předběžné dohody o tomto návrhu.

Souběžně s legislativním procesem již bylo dosaženo významného pokroku na technické úrovni. Je připravena brána EU umožňující přeshraniční ověřování certifikátů, která bude fungovat od června. V uplynulých dvou týdnech se uskutečnily úspěšné pilotní testy s účastí 17 členských států a Islandu a příští týden se k testům připojí dalších pět členských států.

Komise rovněž poskytuje referenční software s otevřeným zdrojovým kódem, aby členským státům pomohla při vývoji jejich vnitrostátního řešení pro vydávání certifikátů, skenování a kontrolu QR kódů a aplikace referenční peněženka pro ukládání certifikátů.

Již dne 21. dubna přijali zástupci členských států pokyny pro technické specifikace v síti pro elektronické zdravotnictví, dobrovolné síti spojující vnitrostátní orgány odpovědné za elektronické zdravotnictví. Pokyny vycházejí z úzké spolupráce Komise s členskými státy, jejímž výsledkem byly první pokyny, které byly přijaty v lednu a aktualizovány dne 12. března , a návrh rámce pro důvěryhodnost  dohodnutý dne 12. března 2021. Kromě toho byla v rámci sítě pro elektronické zdravotnictví vypracována společná vzorová koncepce.

Nejaktuálnější informace o koronavirových opatřeních i cestovních omezeních oznamovaných členskými státy jsou k dispozici na platformě Re-open EU .

Další informace

Návrhy týkající se digitálního zeleného certifikátu pro usnadnění volného pohybu v EU

Návrh týkající se digitálních zelených certifikátů pro státní příslušníky třetích zemí, kteří legálně pobývají v EU nebo zde mají bydliště

Informativní přehled

Internetové stránky

Nová videa

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
20. května 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku