Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva14. května 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

Digitální zelený certifikát („covid pas“) - Otázky a odpovědi

covid_pas.png
© EC
© EC
K otázce tzv. covid pasů (v pojmosloví Komise „digitálních zelených certifikátů, DGC“) je třeba nejprve zdůraznit tři důležité skutečnosti: • Politická jednání a technické přípravy jsou v plném proudu a rovněž na dobré cestě. • Komise začala toto opatření připravovat v patřičném předstihu (první jednání se konala již v listopadu minulého roku), neboť cílem je zajistit, aby se DGC stal realitou, než začne léto. • A velmi důležitý bod: DGC jsou zdarma (Komise za ně nebude vybírat žádný poplatek).

Následují odpovědi na nejčastější otázky (aktuální i k dnešnímu dni):

Česko se má zapojit do pilotního testování covid pasů v EU. Je to stále pravda?

Ano, tento či příští týden se má technického testování účastnit i ČR.

V jakém stadiu jsou přípravy covid pasů?

Byl pilotní projekt úspěšný? (12/05/2021)

• Během prvních dnů pilotního projektu otestovalo digitální infrastrukturu (EU Gateway) digitálního zeleného certifikátu 5 členských států: FR, AT, SE, LU, HR.

• Země úspěšně nahrály a stáhly veřejné klíče potřebné k ověření digitálního zeleného certifikátu přes hranice a podstoupily bezpečnostní testy.

• Kromě toho úspěšně provedly také takzvané end-to-end testy, které prověřily celý proces od začátku do konce, tedy od vygenerování certifikátu až po jeho ověření.

Je již připravená nová podoba pasů? Kdy plánujete jejich spuštění? Můžete ukázat jejich vzor?

Vzor „pasu“ k dispozici nemáme.

Jedná se o digitální aplikaci s těmito vlastnostmi:

• Digitální zelený certifikát obsahuje QR kód s digitálním podpisem, který jej chrání před paděláním. Při kontrole certifikátu je kód QR naskenován a podpis ověřen.

• Každý vydávající orgán (např. nemocnice, testovací centrum, zdravotnický orgán) má svůj vlastní digitální podpisový klíč: veřejný podpisový klíč, díky kterému podpis přečte, a soukromý klíč pro podepisování.

• Všechny veřejné podpisové klíče jsou uloženy v zabezpečené databázi v každé zemi.

• Komise vybuduje bránu, digitální infrastrukturu propojující vnitrostátní informační systémy, která umožní výměnu klíčů mezi všemi vnitrostátními katalogy veřejných klíčů. Díky tomu mohou být všechny podpisy certifikátu ověřeny v celé EU.

• Osobní údaje držitele certifikátu neprocházejí bránou, protože to není nutné k ověření digitálního podpisu.

Jaké údaje o lidech, kteří využívají covid pasy, budou zodpovědné osoby uchovávat a na jakou dobu?

• Nařízení výslovně zakazuje uchovávání údajů, k nimž má přístup orgán, jenž osvědčení ověřuje (čl. 9 odst. 2).

• Technické řešení dig. zeleného certifikátu tedy neumožní členským státům uchovávat například údaje o pohybu svých občanů.

Jaké jsou mezinárodní dohody o uznávání vakcín, třeba těch neschválených EMA?

• V souvislosti s digitálními zelenými certifikáty se na Komisi obrátila řada třetích zemí.

• Náš návrh skutečně obsahuje možnost uznávání osvědčení třetích zemí. Jsme připraveni spolupracovat s našimi mezinárodními partnery na vzájemném uznávání osvědčení, která by měla splňovat mezinárodní normy a mít srovnatelnou bezpečnost.

• Jako první krok musíme tento systém zavést v EU. A jsme na dobré cestě k jeho zprovoznění během června.

• Členské státy by měly vydávat osvědčení o očkování proti covidu-19 bez ohledu na druh očkovací látky.

• To platí jak pro očkovací látky se schválením agentury EMA, tak pro očkovací látky registrované členským státem na vnitrostátní úrovni.

• Je rovněž důležité poznamenat, že v současné době je cestování do EU, které není nezbytné, omezeno z většiny zemí po celém světě. Dne 3. května jsme navrhli, aby členské státy zmírnily stávající omezení cest do EU, které nejsou nezbytně nutné, s cílem zohlednit pokrok očkovacích kampaní a vývoj epidemiologické situace na celém světě. Rada v současné době tento návrh zvažuje.

Kdy se počítá s ostrým provozem covid pasů?

• Brána EU bude připravena od 1. června a většina členských států se připojí do poloviny června.

 

Další informace:

COVID-19: Digitální zelené certifikáty | Evropská komise (europa.eu)

Podrobnosti

Datum zveřejnění
14. května 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku