Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. října 2023Odhadovaná doba čtení: 12 min

Díky novým finančním prostředkům na každoroční ochranu 370 milionů dětí před dětskou obrnou je svět krůček od definitivního vymýcení dětské obrny.

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to the launch event of a new funding partnership to eradicate polio

Evropská komise, Evropská investiční banka a Nadace Billa a Melindy Gatesových dnes oznámily nové finanční partnerství, které má řešit kritické aspekty v oblasti celosvětového zdraví: vymýcení dětské obrny a zajištění toho, aby byly inovace ve zdravotnictví dostupnější těm, kdo je nejvíce potřebují. Světová zdravotnická organizace a UNICEF jakožto realizační partneři vynaloží uvedené zdroje na vymýcení dětské obrny, podporu distribuce dalších imunizačních látek pro děti a na posílení systémů zdravotní péče tak, aby byly tyto systémy schopny lépe reagovat na vznikající zdravotní hrozby.

Očekávaný balíček ve výši 1,1 miliardy eur má poskytnout nové finanční prostředky na teprve druhé vymýcení nemoci lidí v historii a na pomoc při řešení problémů v oblasti zdraví a rozvoje, jimž čelí nejzranitelnější lidé na světě, kteří jinak nemají ke zdravotnickým službám a inovacím dostatečný přístup.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Již brzy sprovodíme dětskou obrnu ze světa. Evropská komise, EIB a Nadace Billa a Melindy Gatesových spolupracují na dotažení závěrečné fáze. S podporou naší evropské investiční strategie Global Gateway ve výši 1 miliardy eur budeme investovat do silnějších systémů zdravotní péče na celém světě a do místní výroby a distribuce očkovacích látek a léčivých přípravků tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Globální spolupráce nám pomohla ukončit pandemii COVID-19. Nyní nám pomůže se jednou provždy zbavit dětské obrny.

Toto partnerství přináší významné navýšení finančních prostředků na globální zdraví a lidský rozvoj v rámci Evropského fondu pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+) Evropské komise a očekává se, že bude zahrnovat stejnou výši nových doplňkových finančních prostředků pro globální zdraví z Nadace Billa a Melindy Gatesových, které maximalizují účinek každého eura poskytnutého Unií a Evropskou investiční bankou.

Dnes společně píšeme poslední kapitolu historie dětské obrny. Evropská investiční banka hraje svou úlohu v jedinečném partnerství s dobročinnými a zdravotnickými partnery tím, že poskytuje 500 milionů eur na investice do podpory globálního programu vymýcení dětské obrny. Tato iniciativa bude milníkem ve zvyšování imunizace a posilování zdravotní péče a zajistí, aby každé dítě, bez ohledu na svou situaci, mohlo být chráněno před dětskou obrnou,“ řekl prezident Evropské investiční banky Werner Hoyer.

Na podporu rychlého pokroku k vymýcení volně žijícího polioviru hodlá partnerství poskytnout platby ve výši 500 milionů eur Globální iniciativě pro vymýcení dětské obrny, konkrétně Světové zdravotnické organizaci a fondu UNICEF. Finanční prostředky pokryjí očkování proti dětské obrně pro téměř 370 milionů dětí ročně, zpřístupní dětem životně důležité zdravotnické služby spolu s kampaněmi proti dětské obrně, včetně očkovacích látek proti spalničkám a dalších rutinních imunizací, a posílí systémy zdravotní péče, aby byly lépe připraveny na nové zdravotní hrozby a mohly na ně reagovat, jak činí program týkající se dětské obrny proti onemocnění COVID-19, ebole a dalším nemocem. V současné době se volně žijící poliovirus vyskytuje pouze ve dvou zemích – Pákistánu a Afghánistánu – a 80 % případů variantního polioviru se vyskytuje pouze ve čtyřech regionech nižší než celostátní úrovně.

Díky inovacím ve zdravotnictví již svět vymýtil jednu lidskou nemoc – pravé neštovice. Dnes jsme jen krůček od toho, abychom skoncovali s další – volně žijícím poliovirem. Jsem odhodlán zajistit, aby žádné dítě nikde na světě netrpělo touto hroznou nemocí. Věřím, že toto partnerství jednou provždy vymýtí dětskou obrnu a zpřístupní inovace ve zdravotnictví všem, zejména lidem v nejchudších zemích,“ prohlásil Bill Gates, spolupředseda Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Dalších 500 milionů eur má zvýšit inovační kapacity systémů zdravotní péče v zemích s nízkými a středními příjmy. To zahrnuje nové financování iniciativ podporovaných Evropskou komisí, například úsilí o to, aby byly inovace ve zdravotnictví, jako jsou vakcíny a terapeutika na bázi mRNA, přístupnější lidem v zemích s nízkými a středními příjmy, a to v rámci evropského plánu investic po celém světě Global Gateway. Na nadcházejícím fóru Global Gateway (25.–26. října) budou mezi globálními vedoucími představiteli a partnery projednány další investice do zdraví na celém světě.

Díky vedení a partnerství Evropské komise a Evropské investiční banky by se očkovací látky, léčiva a další inovace, jež zachraňují životy, měly dostat k lidem, kteří je nejvíce potřebují, a společenství lidí tak budou všude zdravější. Víme, že když je společenství zdravé, hospodářství roste,“ uvedla Melinda France Gatesová, spolupředsedkyně Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Pro dokončení práce na vymýcení dětské obrny je nezbytné dostat se k neočkovaným nebo nedostatečně očkovaným dětem v nejodlehlejších a nejnedostupnějších oblastech,“ řekl generální ředitel WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Tyto nové finanční prostředky pomohou nejen nasměrovat nás k světu bez dětské obrny, ale také vybudovat udržitelnější a odolnější systémy zdravotní péče na ochranu dětí a společenství ohrožených dětskou obrnou před mnoha dalšími zdravotními hrozbami, kterým čelí.

Vymýcení dětské obrny jsme blízko, ale dosáhnout pokroku není snadné a my musíme své úsilí stále naprosto přesně cílit,“ uvedla výkonná ředitelka UNICEF Catherine Russellová. „Tyto nové finanční prostředky pomohou zajistit, aby byly všechny děti očkovány za účelem vymýcení dětské obrny, a také posílit komunitní systémy zdravotní péče. Žádné dítě by nemělo trpět nemocí, které lze snadno předejít.

Finanční partnerství by mělo konkrétně zahrnovat:

  • 500 milionů eur v nových finančních prostředcích na Globální iniciativu pro vymýcení dětské obrny (jak je uvedeno výše)
  • 500 milionů eur v investicích a grantech na zajištění větší dostupnosti inovací v oblasti zdraví, posílení systémů zdravotní péče a přípravu na budoucí pandemie: Nadace Billa a Melindy Gatesových plánuje poskytnout 250 milionů eur ve formě grantů a investic, kterými vyrovná 250 milionů eur ve formě investic uskutečněných Evropskou investiční bankou a zaručených Evropským fondem pro udržitelný rozvoj plus.
  • 80 milionů eur ve formě grantů na technickou pomoc: Nadace Billa a Melindy Gatesových počítá se stejnou částkou jako Evropská komise, tedy 40 milionů eur, ve formě grantů na poskytování technické pomoci a zajištění toho, že potenciál globálních programů v oblasti zdraví bude plně využit.

Dnes oznámené partnerství vychází ze stávajících partnerství mezi Nadací Billa a Melindy Gatesových a Evropskou komisí a členskými státy, včetně podpůrného balíčku ve výši 100 milionů eur ve prospěch nedávno zřízené Africké agentury pro léčivé přípravky (AMA) a národních afrických regulačních agentur nebo regionálních iniciativ pro léčivé přípravky, Africké platformy zdravotnické diagnostiky, jež podporuje africké partnery ve zpřístupňování laboratorních testů a snižování nákladů na ně, a koordinace iniciativ v oblasti zdraví, jako je COVAX, globální spolupráce s cílem urychlit vývoj a výrobu testů, léčebných prostředků a očkovacích látek proti COVID-19 a spravedlivý přístup k nim.

***

O Nadaci Billa a Melindy Gatesových

Nadace Billa a Melindy Gatesových vychází z přesvědčení, že každý život má stejnou hodnotu, a pomáhá všem lidem vést zdravý a produktivní život. V rozvojových zemích se zaměřuje na zlepšování zdraví lidí a na to, aby dostali šanci vymanit se z hladu a extrémní chudoby. Ve Spojených státech se snaží zajistit, aby všichni lidé – zejména ti s nejmenšími zdroji – měli přístup k příležitostem, které potřebují k úspěchu ve škole i v životě. Nadace sídlí v Seattlu ve Washingtonu a řídí ji generální ředitel Mark Suzman pod vedením spolupředsedů Billa Gatese a Melindy France Gatesové a správní rady.

Kontakt pro média: mediaatgatesfoundation [dot] org (media[at]gatesfoundation[dot]org)

O Evropské komisi

Komise pomáhá utvářet celkovou strategii EU, navrhuje nové právní předpisy a politiky EU, monitoruje jejich provádění a spravuje rozpočet EU. Hraje rovněž významnou úlohu v podpoře mezinárodního rozvoje. V roce 2021 zahájila Evropská komise iniciativu Global Gateway, evropskou investiční strategii pro svět. Prostřednictvím Global Gateway nabízí EU partnerským zemím podporu jejich trvalého růstu, ekologické a digitální transformace a rozvoje a dobrých životních podmínek jednotlivých komunit. Cílem strategie Global Gateway je mobilizovat celosvětově v letech 2021 až 2027 investice ve výši 300 miliard eur, a to kombinací grantů, zvýhodněných úvěrů a záruk snižujících riziko pro investice soukromého sektoru. V souladu se Strategií EU v oblasti celosvětového zdraví směřují investice do široké škály projektů, od fyzické infrastruktury po programy v oblasti zdraví.

O globální iniciativě pro vymýcení dětské obrny

Globální iniciativa pro vymýcení dětské obrny je partnerství veřejného a soukromého sektoru pod vedením vlád členských států, WHO, Rotary International, amerických středisek pro kontrolu a prevenci nemocí, UNICEF, Nadace Billa a Melindy Gatesových a Gavi, Aliance pro vakcíny.  Od svého zahájení v roce 1988 toto partnerství pomohlo zabránit více než 20 milionům případů paralýzy, předejít více než 1,5 milionu úmrtí dětí a snížit výskyt volně žijícího polioviru o 99 %, a to z více než 350 000 případů ve více než 125 endemických zemích na sedm případů ve dvou endemických zemích v roce 2023.  Další informace naleznete na adrese www.polioeradication.org.

Citace

Hodláme sprovodit dětskou obrnu ze světa. Evropská komise, EIB a Nadace Billa a Melindy Gatesových spolupracují na dotažení závěrečné fáze. S podporou naší evropské investiční strategie Global Gateway ve výši 1 miliardy eur budeme investovat do silnějších systémů zdravotní péče na celém světě a do místní výroby a distribuce očkovacích látek a léčivých přípravků tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Globální spolupráce nám pomohla ukončit pandemii COVID-19. Nyní nám pomůže se jednou provždy zbavit dětské obrny.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 11/10/2023

 

Dnes společně píšeme poslední kapitolu historie dětské obrny. Evropská investiční banka hraje svou úlohu v jedinečném partnerství s dobročinnými a zdravotnickými partnery tím, že poskytuje 500 milionů eur na investice do podpory globálního programu vymýcení dětské obrny. Tato iniciativa bude milníkem ve zvyšování imunizace a posilování zdravotní péče a zajistí, aby každé dítě, bez ohledu na svou situaci, mohlo být chráněno před dětskou obrnou.

Werner Hoyer, prezident Evropské investiční banky - 11/10/2023

 

Díky inovacím ve zdravotnictví již svět vymýtil jednu lidskou nemoc – pravé neštovice. Dnes jsme jen krůček od toho, abychom skoncovali s další – volně žijícím poliovirem. Jsem odhodlán zajistit, aby žádné dítě nikde na světě netrpělo touto hroznou nemocí. Věřím, že toto partnerství jednou provždy vymýtí dětskou obrnu a zpřístupní inovace ve zdravotnictví všem, zejména lidem v nejchudších zemích.

Bill Gates, co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation - 11/10/2023

 

Díky vedení a partnerství Evropské komise a Evropské investiční banky by se očkovací látky, léčiva a další inovace, jež zachraňují životy, měly dostat k lidem, kteří je nejvíce potřebují, a společenství lidí tak budou všude zdravější. Víme, že když je společenství zdravé, hospodářství roste.

Melinda French Gates, co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation - 11/10/2023

 

Pro dokončení práce na vymýcení dětské obrny je nezbytné dostat se k neočkovaným nebo nedostatečně očkovaným dětem v nejodlehlejších a nejnedostupnějších oblastech. Tyto nové finanční prostředky pomohou nejen nasměrovat nás k světu bez dětské obrny, ale také vybudovat udržitelnější a odolnější systémy zdravotní péče na ochranu dětí a společenství ohrožených dětskou obrnou před mnoha dalšími zdravotními hrozbami, kterým čelí.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director-General - 11/10/2023

 

Vymýcení dětské obrny jsme blízko, ale dosáhnout pokroku není snadné a my musíme své úsilí stále naprosto přesně cílit. Tyto nové finanční prostředky pomohou zajistit, aby byly všechny děti očkovány za účelem vymýcení dětské obrny, a také posílit komunitní systémy zdravotní péče. Žádné dítě by nemělo trpět nemocí, které lze snadno předejít.

Catherine Russel, UNICEF Executive Director - 11/10/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. října 2023