Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva1. ledna 2024Odhadovaná doba čtení: 3 min

Dnešním dnem začíná nová éra zdanění podniků v EU

Symbolic - Euro coins

Dnes vstupují v platnost nová průlomová pravidla EU, která zavádějí minimální sazbu efektivního zdanění ve výši 15 % pro nadnárodní společnosti působící v členských státech EU.

Nový rámec přinese větší spravedlnost a stabilitu daňového prostředí v EU i celosvětově a zároveň jej zmodernizuje a přizpůsobí dnešnímu globalizovanému digitálnímu světu. Vstup v platnost pravidel pro minimální efektivní zdanění, na nichž se členské státy jednomyslně dohodly v roce 2022, je v EU formálním potvrzením provádění tzv. druhého pilíře, který je součástí celosvětové dohody o mezinárodní daňové reformě z roku 2021.

Zatímco se k těmto pravidlům přihlásilo téměř 140 jurisdikcí po celém světě, EU je průkopníkem při jejich převádění do právních předpisů. Pravidla „druhého pilíře“ díky tomu, že snižují motivaci podniků přesouvat zisky do jurisdikcí s nízkým zdaněním, omezují závodění mezi zeměmi o co nejnižší sazby daně z příjmu právnických osob s cílem přilákat investice. První výsledky se již dostavily, neboť řada jurisdikcí s nulovým zdaněním oznámila, že pro společnosti, jichž se to týká, zavede daň z příjmu právnických osob.

Podrobnosti

Pravidla se budou vztahovat na nadnárodní skupiny podniků a velké domácí skupiny v EU s kombinovanými finančními příjmy ve výši přesahující 750 milionů eur ročně. Řídit se jimi budou muset všechny velké vnitrostátní či mezinárodní skupiny, jejichž mateřská nebo dceřiná společnost se nachází v členském státě EU.

Směrnice obsahuje společný soubor pravidel pro výpočet a uplatňování „dorovnávací daně“ v určité zemi, pokud by efektivní daňová sazba byla nižší než 15 %. Nepodléhá-li dceřiná společnost minimální efektivní sazbě v cizí zemi, v níž se nachází, uplatní dorovnávací daň členský stát mateřské společnosti, a to na danou mateřskou společnost. Směrnice rovněž zajišťuje efektivní zdanění v situacích, kdy se mateřská společnost nachází mimo EU v zemi s nízkým zdaněním, která neuplatňuje rovnocenná pravidla.

Souvislosti

Díky této historicky významné směrnici se závazek EU stát se jedním z prvních, kdo provede daňovou reformu OECD, stává skutečností. Zajištění globální minimální úrovně zdanění právnických osob je jedním ze dvou pracovních okruhů celosvětové dohody OECD – tzv. druhý pilíř. Tzv. prvním pilířem je částečné přerozdělení daňových práv.

První pilíř zajistí, aby mezinárodní pravidla týkající se toho, jak je zdanění zisků největších a nejziskovějších nadnárodních společností rozděleno mezi jednotlivými zeměmi, odrážela měnící se povahu obchodních modelů a schopnost společností podnikat bez fyzické přítomnosti.

Citace

S novým rokem přichází nový způsob zdanění velkých nadnárodních společností. Začátek platnosti této historické reformy jak v Evropě, tak v dalších jurisdikcích po celém světě představuje významný krok ke spravedlivějšímu systému zdanění právnických osob. Díky tomu, že nová pravidla sníží motivaci podniků přesouvat zisky do jurisdikcí s nízkým zdaněním, pomohou omezit závody v daňovém podbízení, pokud jde o sazby daně z příjmů právnických osob v EU i celosvětově. Vyzývám všechny signatáře celosvětové dohody o daních, aby od slov přešli k činům a rychle uzákonili tuto klíčovou reformu, která má potenciál přinést ročně navíc 220 miliard dolarů, a pomoci tak zemím na celém světě financovat nejdůležitější investice a kvalitní veřejné služby.

Paolo Gentiloni, komisař pro hospodářství

Podrobnosti

Datum zveřejnění
1. ledna 2024