Přejít na hlavní obsah
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva18. července 2022

EU a Ázerbájdžán posilují dvoustranné vztahy, včetně spolupráce v oblasti energetiky

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová a komisařka pro energetiku Kadri Simsonová se dnes v Baku setkaly s prezidentem Ilhamem Alijevem a ázerbájdžánským ministrem energetiky Parvizem Shahbazovem. Na programu jednání bylo posílení stávající spolupráce mezi EU a Ázerbájdžánem. Předsedkyně a prezident podepsali nové memorandum o porozumění o strategickém partnerství v oblasti energetiky.

V současné době EU a Ázerbájdžán rovněž jednají o nové komplexní dohodě, která umožní posílenou spolupráci v celé řadě oblastí, včetně hospodářské diverzifikace, investic, obchodu a plného využití potenciálu občanské společnosti, přičemž důraz je kladen na význam lidských práv a právního státu.

V návaznosti na dnešní návštěvu v Baku se 19. července v Bruselu sejde Rada pro spolupráci EU–Ázerbájdžán, aby zhodnotila celkové vztahy a projednala možné oblasti společného zájmu pro budoucí spolupráci.

Předsedkyně Komise von der Leyenová k tomu uvedla: „Tímto novým memorandem o porozumění dnes otevíráme novou kapitolu spolupráce v oblasti energetiky s Ázerbájdžánem,klíčovým partnerem v našem úsilí o odklon od ruských fosilních paliv. Nesnažíme se jen posílit naše stávající partnerství, které zaručuje stabilní a spolehlivé dodávky plynu do EU prostřednictvím jižního koridoru pro přepravu plynu, ale rovněž klademe základy dlouhodobého partnerstvív oblasti účinného využívání energie a čisté energie, neboť společně usilujeme o dosažení cílů Pařížské dohody. Energetika je však pouze jednou z oblastí, kde můžeme naši spolupráci s Ázerbájdžánem rozvíjet, a proto se těším na plné využití potenciálu našich vztahů.“

Zajištění alternativních dodávek plynu pro Evropu

Nové memorandum o porozumění o strategickém partnerství v oblasti energetiky, které dnes předsedkyně EU a prezident Ázerbájdžánu podepsali, obsahuje závazek zdvojnásobit kapacitu jižního koridoru pro přepravu plynu tak, aby EU do roku 2027 ročně dodal nejméně 20 miliard metrů krychlových. Tento krok přispěje k cílům diverzifikace uvedeným v plánu REPowerEU a pomůže Evropě ukončit závislost na ruském plynu. Na základě posílené spolupráce v oblasti energetiky Ázerbájdžán již nyní zvyšuje dodávky zemního plynu do EU z 8,1 miliardy metrů krychlových v roce 2021 na očekávaných 12 miliard m³ v roce 2022.

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová uvedla: „Nové memorandum o porozumění zdůrazňuje strategickou úlohu, kterou jižní koridor pro přepravu plynu v našem úsilí o diverzifikaci hraje. Ázerbájdžán již zvýšil dodávky zemního plynu do EU a tento trend bude pokračovat, přičemž letos do EU přitečou až 4 miliardy metrů krychlových plynu navíc a očekává se, že dodávaný objem se do roku 2027 více než zdvojnásobí. Naše spolupráce však přesahuje tento rámec, neboť urychluje zavádění obnovitelných zdrojů energie a řeší emise methanu; tyto kroky zvýší bezpečnost dodávek a přispějí k dosažení našich cílů v oblasti klimatu.“

Jak je uvedeno v memorandu o porozumění, EU a Ázerbájdžán sdílejí ambici urychlit rozvoj a zavádění kapacit pro výrobu a přenos energie z obnovitelných zdrojů, přičemž cílem je plně využít synergií mezi přechodem EU na čistou energii a silným nevyužitým potenciálem Ázerbájdžánu v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, zejména v odvětví energetiky na moři.

Obě strany rovněž berou na vědomí význam celosvětového závazku týkajícího se methanu a uznávají, že zajištění co nejúčinnějšího dodavatelského řetězce zemního plynu, který je maximálně šetrný k životnímu prostředí a klimatu, je kolektivní odpovědností.  Memorandum o porozumění podporuje vytvoření systémů sběru zemního plynu, který by byl jinak odvětráván, spalován nebo vypouštěn do atmosféry. Naše spolupráce bude mít rovněž zásadní význam pro podporu přistoupení Ázerbájdžánu k uvedenému závazku.

Po podpisu memoranda o porozumění povede komisařka Simsonová s ministrem Šahbazovem dialog o energetice s cílem projednat praktické provádění memoranda o porozumění ze strany EU a Ázerbájdžánu.

Souvislosti

EU již několik měsíců intenzivně spolupracuje s mezinárodními partnery na diverzifikaci dodávek a zmírnění růstu cen energie. Ve strategii vnějšího zapojení EU v oblasti energetiky, která je připojena k plánu REPowerEU, Komise uznala, že jižní koridor pro přepravu plynu hraje klíčovou úlohu při diverzifikaci dodávek zemního plynu do EU, zejména pro země jihovýchodní Evropy.

Komise dlouhodobě podporuje rozšíření jižního koridoru pro přepravu plynu, které považuje za významný příspěvek k zabezpečení, spolehlivosti a předvídatelnosti dodávek zemního plynu v jihovýchodní Evropě a případně i na západním Balkáně prostřednictvím transjadranského plynovodu.

Další informace

Tiskové prohlášení předsedkyně von der Leyenové[bude k dispozici později] 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
18. července 2022