Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva23. listopadu 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 14 min

EU navrhuje zařadit na černou listinu dopravce, kteří se podílejí na napomáhání převaděčství migrantů nebo obchodování s lidmi

P052420-394344.jpg
© EC
© EC
Článek obsahuje stručné shrnutí - V rámci jednotné reakce Evropské unie na státem podporované zneužívání lidí jako nástroje pro politické účely na vnějších hranicích EU s Běloruskem Komise a vysoký představitel dnes navrhují opatření k předcházení a omezování aktivit dopravců, kteří se podílejí na obchodování s lidmi nebo na převaděčství migrantů do EU, případně mu napomáhají. Toto opatření bude dalším z nástrojů EU na podporu členských států postižených těmto hybridními útoky. Veškerá opatření přijatá v rámci tohoto nástroje by měla být doprovázena dalšími formami podpory, zejména humanitární pomocí.

Stručné shrnutí:

• Dopravci napomáhající převaděčství mají být na černé listině

• Nový právní rámec má EU umožnit přijímat proti nim cílená opatření

• Týká se všech druhů dopravy: pozemní, vzdušné, vnitrozemské, vodní i námořní

• Opatření mají být určována případ od případu

• Může jít např. o pozastavení licencí, práv na doplňování paliva nebo zákaz tranzitu v EU

Celé znění tiskové zprávy

V rámci jednotné reakce Evropské unie na státem podporované zneužívání lidí jako nástroje pro politické účely na vnějších hranicích EU s Běloruskem Komise a vysoký představitel dnes navrhují opatření k předcházení a omezování aktivit dopravců, kteří se podílejí na obchodování s lidmi nebo na převaděčství migrantů do EU, případně mu napomáhají. Toto opatření bude dalším z nástrojů EU na podporu členských států postižených těmto hybridními útoky. Veškerá opatření přijatá v rámci tohoto nástroje by měla být doprovázena dalšími formami podpory, zejména humanitární pomocí.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Pokusy využít migrantů k destabilizaci EU nebudou fungovat. EU je jednotná a podniká různé kroky k vyřešení situace na vnějších hranicích EU s Běloruskem. Jak jsem oznámila před dvěma týdny, předkládáme dnes nový návrh na zařazování dopravců zapojených do obchodování s lidmi nebo do převaděčství migrantů do EU na černou listinu. Zneužívání lidských bytostí jako nástroje pro politické účely nikdy nebudeme akceptovat.“

Cílená opatření proti dopravcům, kteří napomáhají převaděčství migrantů nebo se na něm podílejí

K nedávným událostem na hranicích EU s Běloruskem by nemuselo dojít kdyby někteří dopravci vědomě nebo nevědomky nepřispívali ke zneužívání lidí; to má závažné humanitární důsledky a velice nepříznivý dopad na bezpečnost na vnějších hranicích EU a stabilitu v regionu.

S cílem zajistit, aby EU byla vhodně vybavena pro boj proti zneužívání lidí jako politického nástroje, navrhuje Komise nový právní rámec, jenž by EU umožnil přijímat cílená opatření proti dopravcům jakéhokoli druhu dopravy (pozemní, vzdušné, vnitrozemské vodní a námořní), kteří se zapojují do obchodování s lidmi nebo do převaděčství migrantů do Evropské unie, případně těmto činnostem napomáhají. Opatření budou přiměřená a budou určována případ od případu. Mohlo by mezi ně patřit omezení provozu na trhu Unie, pozastavení licencí nebo povolení, pozastavení práv na doplňování paliva nebo údržbu v rámci EU a zákaz tranzitu přes území EU nebo přeletu nad EU, technických zastávek v EU nebo vplutí do přístavů EU.

Diplomatická a vnější činnost

Dne 15. listopadu rozhodla Rada EU pro zahraniční věci o změně sankčního režimu EU vůči Bělorusku s cílem zaměřit se na jednotlivce a subjekty, které organizují zneužívání lidí jako politického nástroje nebo se na něm podílejí, včetně leteckých společností, cestovních kanceláří a dalších zprostředkovatelů. Bylo dosaženo politické dohody o pátém balíčku sankcí, jehož cílem je řešit situaci na hranicích, obchodování s lidmi a pokračující represe v Bělorusku. Toto navazuje na rozhodnutí EU ze dne 9. listopadu 2021 o částečném pozastavení dohody o zjednodušení vízového režimu mezi EU a Běloruskem, aby se její výhody nevztahovaly na běloruské vládní úředníky.

Od počátku krize buduje EU celosvětovou koalici proti bezohlednému zneužívání lidí, a to na základě přístupu TeamEurope, který uplatňuje společné diplomatické síly členských států a EU, mimo jiné prostřednictvím cest vysokého představitele/místopředsedy Borrella. Místopředseda Komise Schinas v posledních týdnech ve spolupráci s vysokým představitelem/místopředsedou Borrellem cestoval do hlavních zemí původu a tranzitu s cílem vyzvat je, aby aktivně bránily svým státním příslušníkům stát se obětí léčky nastražené běloruskými orgány. Soustavné úsilí EU přineslo výsledky. Řada zemí původu a tranzitu pozastavila lety do Běloruska a zpřísnila detekční kontrolu cestujících na letištích. V návaznosti na jednání vysokého představitele Borrella s běloruským ministrem zahraničních věcí zahájily Evropská služba pro vnější činnost a Komise technické rozhovory s agenturami OSN (Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizací pro migraci, IOM) a běloruskými protějšky na pracovní úrovni s cílem usnadnit navracení migrantů z běloruského území.

Většinu obětí, které při této krizi běloruský režim zneužívá, tvoří Iráčané. EU proto navázala intenzivní spolupráci s Irákem. Přímé lety z Bagdádu do Běloruska byly v srpnu pozastaveny; po nich byly rovněž pozastaveny lety z Erbilu, které do Běloruska směřovaly přes třetí země. Irák s podporou EU organizuje repatriační lety pro Iráčany; další finanční pomoc je poskytována na reintegraci do Iráku. 

Manipulace s informacemi je klíčovým nástrojem, který se používá k nalákání lidí na falešné sliby a k jejich následnému využití jako nástroje. Situace zneužili různí aktéři k organizování rozsáhlé dezinformační kampaně s cílem pošpinit mezinárodní pověst EU. Evropská služba pro vnější činnost podnikla kroky k boji proti nepravdivým a zavádějícím informacím na internetu a působila prostřednictvím cílených komunikačních činností delegací EU v zemích, z nichž pochází většina osob, které byly podvodně vylákány do Běloruska.

Posílení humanitární pomoci

EU vyčlenila 700 000 EUR na humanitární pomoc zranitelným uprchlíkům a migrantům, kteří uvízli v Bělorusku, na hranicích i uvnitř země, z čehož 200 000 EUR bude okamžitě určeno na podporu Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) v rámci celkového příspěvku EU do nouzového fondu pro pomoc při katastrofách, který spravuje IFRC. Tyto finanční prostředky EU pomáhají IFRC a její národní společnosti – běloruskému Červenému kříži – poskytovat tolik potřebnou pomoc, včetně potravin, hygienických balíčků, přikrývek a lékárniček. Dalších 500 000 EUR je uvolněno na další humanitární pomoc, kterou mají provádět partnerské organizace EU na místě.

Komise je připravena poskytnout dodatečné finanční prostředky na humanitární pomoc v reakci na jasně stanovené humanitární potřeby, pokud by se přístup humanitárních partnerských organizací v Bělorusku dále zlepšil. Humanitární pomoc EU je založena na mezinárodních humanitárních zásadách. 

Podpora správy hranic a řízení migrace

Od počátku krize EU poskytla okamžitou podporu Lotyšsku, Litvě a Polsku na správu hranic ve formě mimořádného financování, nasazení odborníků a věcné pomoci z evropských zemí v rámci mechanismu civilní ochrany. V návaznosti na návštěvu komisařky Johanssonové v Litvě poskytla Komise této zemi 36,7 milionu EUR z finančních prostředků EU na podporu provádění azylových řízení a vytvoření podmínek pro přijímání, a to včetně zranitelných osob. Komise koordinovala pomoc 19 členských států a Norska sestávající ze stanů, lůžek, topných soustav, elektrických generátorů, lůžkovin, potravin a jiné věcné pomoci. Zástupci sítě pro připravenost na migraci a krizové řízení (síť řízená plánem) se scházejí každý týden, aby poskytovali vysoce kvalitní situační orientaci a koordinaci s cílem utvářet účinnou reakci. Od července jsou rovněž nasazovány agentury EU pro vnitřní věci, přičemž jejich pracovníci jsou přítomni v dotčených třech členských státech a jejich vybavení je nasazeno v Litvě a Lotyšsku.

Komise vede dialog s Lotyšskem, Litvou a Polskem o finančních a provozních potřebách a na správu hranic poskytuje dalších 200 milionů EUR. Další podpora ze strany agentur by mohla zahrnovat zásah rychlé reakce na hranicích a/nebo návratový zásah agentury Frontex a pomoc Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu při řízení migrace, jakož i odpovídající přijímání.

Komise, Frontex a IOM spolupracují s Litvou na posílení návratové kapacity prostřednictvím výměny pokynů, osvědčených postupů a kontaktů s třetími zeměmi za účelem podpory zpětného přebírání osob. Polsko rovněž požádalo o podporu ze strany agentury Frontex při provádění navracení. Komise rovněž poskytne až 3,5 milionu EUR na podporu dobrovolných návratů z Běloruska do zemí původu. Evropské středisko pro boj proti převaděčství při Europolu podporuje vyšetřování trestné činnosti a usnadňuje výměnu informací. Plné provedení akčního plánu EU proti převaděčství migrantů (2021–2025) poskytne účinnější reakci na zneužívání lidí jako politického nástroje a na potřebu spravovat vnější hranice EU v takových situacích.

Kromě toho Komise pracuje na návrhu prozatímních opatření v oblasti azylu a navracení, který vychází z čl. 78 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Toto navazuje na výzvu Evropské rady, aby Komise navrhla veškeré nezbytné změny právního rámce EU a konkrétní opatření k zajištění okamžité a vhodné reakce v souladu s právem EU a mezinárodními závazky. Jde rovněž o reakci na žádost dotčených členských států, aby se mohly spolehnout na dočasná opatření k účinnému řešení mimořádné migrační situace na vnějších hranicích EU.

Členové sboru komisařů k tomu uvedli:

Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Evropské komise Josep Borrell uvedl: „Běloruský režim se snaží odvádět pozornost od otřesné situace v zemi tím, že zneužívá svízelné situace lidí a tlačí je směrem k hranicím EU. To však nepovede k úspěchu. V reakci na tyto aktivity jsme rozšířili režim sankcí a přijímáme další balíček opatření proti pachatelům tohoto hybridního útoku Lukašenkova režimu. Společně s agenturami OSN budeme poskytovat humanitární pomoc těm, kdo ji potřebují. Budeme pokračovat v úsilí o diplomatické řešení situace s našimi partnery. EU bude proti tomuto hybridnímu útoku bojovat se vší rozhodností.“

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas dodal: „Běloruský režim a mezinárodní převaděčské sítě obelhaly obyčejné lidi. To, co se děje na našich hranicích, není problémem migračním, nýbrž bezpečnostním. A EU nyní ukazuje, že naše reakce nebude laxní. Díky odhodlaným a komplexním opatřením EU ve spolupráci s partnery začínáme být svědky zlepšení. A mechanismus pro zařazení na černou listinu, který dnes navrhujeme, je dalším hmatatelným projevem naší ochoty jednat se vší rozhodností. Jde o globální problém a je nutné postavit mezinárodní koalici proti zneužívání lidí k politickým účelům.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Abychom ochránili naše hranice i obyvatelstvo vyřadíme z provozu Lukašenkovu cestovní agenturu. Schůdnou cestou do Evropy se rozumí legální cesta, nikoli nelegální lesní stezka. Dlouhodobě potřebujeme spravedlivý a účinný evropský migrační a azylový systém, který bude schopen reagovat na různé situace. Proto potřebujeme nový pakt o migraci a azylu.“

Komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Janez Lenarčič uvedl: „EU podporuje své humanitární partnery při poskytování tolik potřebné pomoci lidem, kteří uvízli na hranicích a v jiných částech Běloruska. Vzhledem k blížícímu se chladnému zimnímu období musíme zajistit nepřetržitý přístup humanitárních organizací z obou stran, abychom se k této zranitelné skupině lidí dostali.“ 

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová k tomu doplnila: „Pevná a okamžitá spolupráce celosvětové letecké komunity, které jsme v uplynulých týdnech svědky, ukazuje, že je při předcházení této nové formě hybridní hrozby a v boji proti ní nezbytné spolupracovat s dopravci. Nový návrh opatření zaměřených na dopravce, kteří napomáhají převaděčství migrantů nebo se do něj zapojují, nám poskytne mocný nástroj k přijímání opatření v případech, kdy se dopravci snaží těžit ze zneužívání lidí.“

Komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi prohlásil: Státem podporované zneužívání tisíců migrantů jako politického nástroje a útoky na EU a její členské státy jsou nepřijatelné a musí skončit. Stejně jako naše dnešní návrhy, i toto má důsledky. Nenecháme se vydírat Lukašenkovým režimem. Poskytneme podporu lidem, kteří se dostali do jeho léčky. Zároveň i nadále stojíme s běloruským obyvatelstvem a podporujeme jeho demokratické cíle.“

Souvislosti

Jde o výzvu pro EU jako celek, a zvláště je postižena Litva, Polsko a Lotyšsko. Tyto země od léta zažívají novou hrozbu v podobě zneužívání zoufalých lidí jako politického nástroje. Tuto činnost inicioval a organizuje Lukašenkův režim, který podvodně láká lidí na hranice a spolupracuje při tom s převaděči migrantů a zločineckými sítěmi.

Chování Běloruska způsobilo humanitární krizi. Muži, ženy i děti byli ponecháni v pustém lese při teplotách klesajících pod bod mrazu. Několik lidí, včetně dětí, přišlo o život. Situace se zhoršila dne 8. listopadu, kdy na hranici uvízlo 2 000 osob. Po intenzivní diplomatické komunikaci vyslala EU humanitární pomoc a spolupracuje s agenturami OSN a pomáhá při evakuacích. Bělorusko přesunulo migranty z improvizovaného tábora na hranicích do vyhřívaného skladu.

Další informace

Sdělení: Reakce na státem podporované zneužívání migrantů na vnějších hranicích EU jako politického nástroje

Návrh zařazovat dopravce, kteří se zapojují do převaděčství migrantů, na černou listinu  

ZPRÁVA: EU navrhuje opatření proti dopravcům zapojeným do obchodování s lidmi nebo do převaděčství migrantů na území EU

Informativní přehled: Opatření EU proti státem podporovaném zneužívání migrantů na vnějších hranicích EU jako politického nástroje

Opatření EU, kterým se na černou listinu zařazují provozovatelé dopravy, kteří se podílejí na obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů do EU

Informativní přehled: Mimořádná podpora EU pro migraci a správu hranic

Zpráva EUvsDisinfo

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. listopadu 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku