Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva29. září 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

EU ohlašuje podporu ve výši 25 milionů eur na vzdělávání v krizových situacích a 140 milionů eur na podporu výzkumu v oblasti udržitelných potravinových systémů

ursula_von_der_leyen_global_citizen.jpg
© Global Citizen
© Global Citizen
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu na akci „Global Citizen Live“ oznámila, že Evropská unie přislíbila 140 milionů eur na podporu výzkumu udržitelných potravinových systémů a boje proti hladu prostřednictvím skupiny CGIAR, dříve známé jako Poradní skupina pro mezinárodní zemědělský výzkum, a dalších 25 milionů eur na program Education Cannot Wait, globální fond pro vzdělávání dětí v mimořádných situacích a vleklých krizích, zejména dívek, dětí se zdravotním postižením, menšin a dalších marginalizovaných dětí.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, uvedla: „Musíme spojit síly, abychom porazili koronavirus a znovu vybudovali lepší svět. Evropa se o to již snaží. Od samého začátku jsme poslali do světa 800 milionů dávek vakcín, i když jsme jich sami neměli dost. Nyní musíme zintenzivnit naše úsilí, abychom pomohli ukončit tuto pandemii v celosvětovém měřítku, skoncovali s hladem a dali dětem na celém světě stejné šance. Tým Evropa se již zavázal k tomu, že do příštího léta zdarma poskytne 500 milionů dávek očkovacích látek zranitelným zemím. Kromě toho dnes Evropská komise vyčlenila 140 milionů eur na zlepšení celosvětového potravinového zabezpečení a snížení extrémní chudoby a 25 milionů eur na projekt Education Cannot Wait, který podporuje vzdělávání dětí zasažených konflikty a krizemi na celém světě.“

Komisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainenová uvedla: „Musíme se sjednotit, abychom znovu začali plnit cíle udržitelného rozvoje. Znovu a znovu se ukazuje, že přístup ke vzdělání nelze považovat za samozřejmost. Tým Evropa dosud poskytl více než 40 % finančních prostředků na projekt Education Cannot Wait a dalších 25 milionů eur, které EU poskytla, dále podpoří tuto iniciativu, jejímž cílem je pomoci nejzranitelnějším dětem a znovu je začlenit do vzdělávacího systému. Kromě toho naše významná podpora ve výši 140 milionů eur pro skupinu CGIAR vytvoří příležitosti pro mladé lidi a ženy a zároveň bude řešit klíčovou výzvu dneška, a sice podporu udržitelných potravinových systémů. Máme-li dosáhnout ekologicky, sociálně a hospodářsky udržitelné transformace potravinových systémů, budou rozhodující koordinovaná globální opatření.“

Podpora vzdělávání dětí zasažených konflikty a krizemi

EU přispěje dalšími 25 miliony eur na program Education Cannot Wait, aby podpořila právo i těch nejzranitelnějších dětí na bezpečné a kvalitní vzdělání a nedopustila, aby někdo zůstal opomenut. Díky dodatečnému financování dosáhne celkový příspěvek EU na tento program částky 52,5 milionu eur, čímž se rozšíří jeho rozsah, dopad a dosah po celém světě.

Kvalitní vzdělání je základním lidským právem a hraje klíčovou úlohu při dosahování cílů udržitelného rozvoje. Během pandemie však 1,6 miliardy dětí na celém světě nechodilo do školy a miliony z nich se k učení možná už nikdy nevrátí. To by mohlo zvrátit desetiletí trvající pokrok, jehož bylo ve světě dosaženo.

Education Cannot Wait je celosvětový fond pro vzdělávání dětí v mimořádných situacích a vleklých krizích, jehož prostřednictvím mohou vlády, multilaterální instituce a soukromý sektor financovat komplexní vzdělávací programy pro děti a mládež zasažené krizí. Lze jej flexibilně využít ve prospěch nejzranitelnějších, vyloučených a těžko dosažitelných dětí, včetně dívek, dětí se zdravotním postižením, menšin a dalších marginalizovaných dětí.

Od roku 2016, kdy vznikl, podpořil tento fond více než 4,6 milionu zranitelných dívek a chlapců žijících v nestabilních a krizových situacích a umožnil jim přístup ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání v bezpečném prostředí. Během pandemie COVID-19 se z položky fondu určené na vzdělání v mimořádných situacích financovalo distanční vzdělávání, životně důležité informace o zdraví a jiná podpora pro dalších 29,2 milionu ohrožených dětí.

Proč je výzkum v oblasti transformace potravinových systémů klíčem k vymýcení hladu

Celosvětová klimatická krize, vyčerpání přírodních zdrojů a ztráta biologické rozmanitosti představují pro lidstvo existenční hrozbu a jsou zásadními globálními výzvami našeho století. Představují hrozbu pro zajištění udržitelných potravin a výživy pro všechny. Vedou k poškození zdraví, nerovnostem, sociálním nepokojům a konfliktům.

Potravinové systémy k těmto krizím přispívají, ale zároveň těmito změnami trpí. Pokud však budou řízeny a organizovány jinak, mohou se stát součástí řešení a vlajkovými loděmi změn a jít příkladem ostatním odvětvím prostřednictvím nových řešení a inspirativních nápadů.

K tomu, aby se to podařilo, jsou nezbytné znalosti, kapacita, kvalitní partnerství, inovace v souvislostech a koordinovaná globální činnost.

Radikální úprava potravinových systémů na celém světě by mohla vést k vymýcení hladu a podvýživy ve všech jejích podobách a zároveň podporovat rovnost žen a mužů, vytváření pracovních míst, prosperující zdroje obživy, příležitosti pro mladé lidi, řešení v oblasti klimatu a zdraví životního prostředí. Skupina CGIAR toho navrhuje dosáhnout prostřednictvím své výzkumné a inovační strategie do roku 2030.

Financování ze strany EU posílí kapacitu a opatření skupiny CGIAR v zájmu aktualizace jejího výzkumného a inovačního portfolia s cílem prozkoumat metody, postupy a politiky týkající se produkce potravin a rozšířit přírodě blízká řešení a ekosystémové přístupy (např. agroekologické a regenerační přístupy, agrolesnictví, udržitelné hospodaření s půdou atd.) s cílem zlepšit produktivitu založenou na ekologických procesech, což přispěje k hospodářské, sociální a environmentální udržitelnosti.

Skupina CGIAR, založená v roce 1971, je sítí patnácti výzkumných středisek po celém světě s přibližně 8 000 vědci, kteří provádějí výzkum potravinových systémů v Africe, Asii, Tichomoří, Latinské Americe a Karibiku a jejichž posláním je pomoci uživit rychle rostoucí celosvětovou populaci. Nyní si klade za cíl pomoci řešit výzvy 21. století, transformovat potravinové, půdní a vodní systémy v klimatické krizi a připravit svět na otřesy podobné tomu, co způsobila pandemie COVID-19, v rámci restrukturalizované organizace.

Informace o globální reakci týmu Evropa na COVID-19

Předpokládá se, že v roce 2020 se v důsledku pandemie COVID-19 dostalo 100 milionů lidí do extrémní chudoby a přibližně 500 milionů lidí pod rozšířenou hranici chudoby (což znamená, že žijí za méně než 5,5 USD na den).

V reakci na dopad pandemie v partnerských zemích poskytla EU, její členské státy a evropské rozvojové finanční instituce, jako je tým Evropa, v období od dubna 2020 do dubna 2021 balíček pomoci ve výši 46 miliard eur, který má partnerským zemím pomoci řešit bezprostřední zdravotní a socioekonomické důsledky pandemie.

Tato podpora bude navýšena o nový rozpočet EU na vnější činnost na období 2021–2027 ve výši 80 milionů eur, z čehož nejméně 20 % bude věnováno na lidský rozvoj, zejména na zdravotnictví a vzdělávání.

Další informace

Prohlášení předsedkyně von der Leyenové na akci „Global Citizen“

Informační přehled – globální reakce týmu Evropa na COVID-19

Global Citizen Live

Education Cannot Wait

Podrobnosti

Datum zveřejnění
29. září 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku