Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva5. června 2023Odhadovaná doba čtení: 4 min

EU prodlužuje platnost obchodních výhod pro Ukrajinu

vlajka EU a Ukrajina

Pozastavení dovozních cel, kvót a obchodních ochranných opatření uložených na ukrajinský vývoz do Evropské unie (tzv. autonomních obchodních opatření) bylo prodlouženo o další rok. Tento krok, jenž jasně vypovídá o neochvějné podpoře Ukrajiny ze strany EU, pomůže zmírnit obtížnou situaci ukrajinských producentů a vývozců způsobenou nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresí Ruska.

EU bude postupně do 15. září 2023 ukončovat mimořádná a dočasná preventivní opatření ohledně dovozu pšenice, kukuřice, řepky olejky a slunečnicových semen z Ukrajiny, jež byla přijata dne 2. května 2023 na základě ochranné doložky podle nařízení o autonomních obchodních opatřeních. Rozsah těchto opatření se u čtyř dotčených produktů dále snižuje ze 17 na 6 celních položek. Tato dočasná a cílená opatření byla přijata z důvodu logistických překážek souvisejících s těmito produkty v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku za podmínky, že členské státy nezachovají žádná omezující opatření. Postupné ukončování umožní výrazně vylepšit trasy solidarity a řešit problémy spojené s vývozem ukrajinského obilí ze země před letošní sklizní.

Tato opatření jsou i nadále nezbytná po omezenou dobu vzhledem k mimořádným okolnostem závažných logistických překážek a omezené skladovací kapacitě obilí před obdobím sklizně ve zmíněných pěti členských státech. Jak bylo dohodnuto, byla zřízena společná platforma pro koordinaci úsilí Komise, Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny o zlepšení obchodních toků mezi Unií a Ukrajinou, včetně tranzitu zemědělských produktů. Výkonný místopředseda Valdis Dombrovskis vede tento proces na politické úrovni. První zahajovací zasedání této koordinační platformy se konalo na technické úrovni dne 2. června.

Zlepšení tras solidarity bude proto sledovat tato platforma pro usnadnění vývozu.

V případě, že tranzitu ukrajinského zboží brání nepřiměřeně zatěžující požadavky v jednom či více z uvedených pěti členských států, Komise znovu posoudí, zda hmotněprávní podmínky pro uložení těchto preventivních opatření přetrvávají.

Tato mimořádná a dočasná opatření plně respektují pevné odhodlání EU podporovat Ukrajinu a zachovat její schopnost vyvážet obiloviny, které mají zásadní význam pro zásobování světa a udržení nízkých cen potravin vzhledem k výzvám, které s sebou nese nevyprovokovaná ruská agrese.

Souvislosti

Autonomní obchodní opatření k liberalizaci obchodu s Ukrajinou, která platí od 4. června 2022, mají na ukrajinský obchod s EU pozitivní účinek. Spolu s trasami solidarity přispěla k tomu, že obchodní toky z Ukrajiny do EU zůstaly v roce 2022 zachovány, a to navzdory narušením způsobeným válkou a obecnému trendu výrazného poklesu celkového ukrajinského obchodu.

Tato opatření, jež jsou jednostranná a dočasná, výrazně rozšiřují rozsah liberalizace cel v rámci prohloubené a komplexní zóny volného obchodu mezi EU a Ukrajinou, protože pozastavují veškerá zbývající cla a kvóty a také antidumpingová cla a ochranná opatření na dovoz z Ukrajiny v době, kdy to Ukrajina potřebuje.

Mimořádná a dočasná preventivní opatření na dovoz omezeného počtu produktů z Ukrajiny vstoupila v platnost dne 2. května 2023 a měla trvat do 5. června 2023.

Opatření se týkají pouze čtyř zemědělských produktů (pšenice, kukuřice, řepky olejky a slunečnicových semen) pocházejících z Ukrajiny Jsou cílenější, pokud jde o oblast působnosti, a nebudou se vztahovat ani na semena k výsevu. Během uvedeného období mohou být tyto produkty nadále propouštěny do volného oběhu ve všech členských státech Evropské unie kromě Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska. Produkty se v těchto pěti členských státech mohou nadále pohybovat nebo mohou být přes ně přepravovány prostřednictvím společného celního režimu tranzitu či mohou směřovat do země nebo na území mimo EU.

Další informace

Obnovená autonomní obchodní opatření – nařízení

Monitorování dovozu z Ukrajiny, na který se vztahují opatření k liberalizaci obchodu

Obchodní vztahy EU s Ukrajinou

Opatření EU v rámci solidarity s Ukrajinou

Preventivní opatření týkající se dovozu některých produktů z Ukrajiny (europa.eu)

Dnes přijatá preventivní opatření

Příloha k preventivním opatřením

Citace

Od počátku plnohodnotné války, kterou Rusko vede už rok, považuje EU za prioritně důležité, aby bylo udrženo v chodu ukrajinské hospodářství. Prodloužení liberalizace obchodu o jeden rok je dokladem naší neochvějné podpory s cílem pomoci Ukrajině udržet si obchodní pozici vůči zbytku světa a zároveň prohlubovat obchodní vztahy s EU. Rovněž postupně ukončujeme dočasná preventivní opatření ohledně dovozu pšenice, kukuřice, řepky olejky a slunečnicových semen z Ukrajiny a zřídili jsme koordinační platformu, jejímž cílem je výrazně zlepšit trasy solidarity EU, aby se zabránilo úzkým místům souvisejícím s obchodem. Evropská komise je připravena jednat, pokud by vnitrostátní zákazy obchodu bránily ukrajinskému zemědělskému zboží dostat se do zemí, kde je ho zapotřebí.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda odpovědný za obchodní politiku - 05/06/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
5. června 2023