Přejít na hlavní obsah
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva29. prosince 2022

EU vítá zpřístupnění amerického subvenčního programu pro užitková vozidla

Visit of Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission, to Luxemburg

USA dnes vydaly nové pokyny, v nichž znovu potvrzují, že společnosti z EU mohou využívat režimu daňových úlev pro komerční čistá vozidla, který je stanoven v americkém zákoně o snížení inflace. Tyto pokyny, jež zohledňují konstruktivní spolupráci na úrovni vyšších úředníků v rámci pracovní skupiny EU–USA pro zákon o snížení inflace, EU uvítala.

Podle pokynů USA budou daňové úlevy pro komerční čistá vozidla moci uplatnit všechny společnosti z EU, přičemž výrobci z EU nebudou muset měnit své zavedené ani plánované obchodní modely. To je výhodné pro obě strany, neboť tím dochází k zintenzivnění spolupráce mezi EU a USA na plnění společného cíle, jímž je boj proti změně klimatu, a k posílení transatlantických dodavatelských řetězců: američtí daňoví poplatníci budou moci používat vysoce účinná elektrická vozidla a součásti vyráběné v EU a společnosti z EU, které svým zákazníkům v rámci leasingu dodávají špičková čistá vozidla, mohou nyní využívat pobídek podle zákona o snížení inflace.

EU nadále usiluje o to, aby z podobného, nediskriminačního zacházení mohli výrobci čistých vozidel z EU těžit i v rámci režimu daňových úlev pro čistá vozidla podle zákona o snížení inflace. K tomuto režimu má EU i nadále výhrady, neboť režim obsahuje diskriminační ustanovení, která fakticky znemožňují společnostem z EU příslušných výhod využívat. Diskriminace čistých vozidel a součástek či jiných vstupů vyrobených v EU představuje porušení mezinárodního obchodního práva a nespravedlivé znevýhodnění společností z EU na americkém trhu, omezuje možnost volby, kterou spotřebitelé v USA mají, a v konečném důsledku snižuje účinnost této ekologické dotace z hlediska klimatu.

Pracovní skupina EU-USA pro zákon o snížení inflace nadále pracuje na řešení výhrad Evropské unie. Jednou z možností je poskytnou Evropské unii stejné zacházení jako všem partnerům USA, s nimiž má tato země dohodu o volném obchodu. Vítáme dnešní sdělení USA, že práci na nedokončených pokynech bude věnováno více času, aby mohly být uvedené otázky uspokojivě vyřešeny.

Další kroky

Společnosti z EU budou moci okamžitě těžit z podmínek podle nových pokynů. V pracovní skupině budou nadále pokračovat jednání o nevyřešených otázkách.

Souvislosti

Americký zákon o snížení inflace (Inflation Reduction Act, podepsaný 16. srpna 2022) nabízí štědré finanční pobídky na podporu ekologické transformace. Pro čistá vozidla obsahuje zákon dvě hlavní pobídky v podobě programů daňových úlev, jednoho pro komerční provozovatele a jednoho pro soukromé spotřebitele. Režim daňových úlev pro spotřebitele obsahuje několik ustanovení, včetně požadavků na místní podíl, výrobu a montáž, která diskriminují výrobce automobilů z EU, a mohou tak vést k oslabení hospodářské soutěže a zvýšení cen. EU proti tomu vyslovila důrazné námitky a následně vytvořila spolu s USA pracovní skupinu EU–USA pro zákon o snížení inflace, jež zahájila činnost 25. října 2022. Obě strany usilovně pracují na vyřešení výhrad EU k tomu zákonu jak v rámci uvedeného fóra, tak prostřednictvím jiných konstruktivních forem oboustranné spolupráce.

Další informace

Prohlášení Spojených států amerických

Obchodní vztahy EU s USA

Více informací

Podrobnosti

Datum zveřejnění
29. prosince 2022