Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva4. října 2022Odhadovaná doba čtení: 6 min

EU zavede první kvantovou technologii na šesti místech v celé Evropě

Místa s prvními kvantovými superpočítači

Společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU) dnes oznámil výběr šesti lokalit, kde budou umístěny první evropské kvantové počítače. Jedná se o Česko, Německo, Španělsko, Francii, Itálii a Polsko. Technologie budou integrovány se stávajícími superpočítači a vytvoří širokou celoevropskou síť. Celkové plánované investice přesahují 100 milionů eur, z čehož polovinu poskytne EU a druhou polovinu 17 zemí, které se EuroHPC JU účastní. Přístup k těmto šesti kvantovým počítačům založeným na nejmodernějších evropských technologiích budou mít akademičtí výzkumní pracovníci i zástupci průmyslu bez ohledu na to, kde v Evropě se nacházejí.

Nové kvantové počítače budou také odpovědí na rostoucí poptávku evropského průmyslu a akademické obce po kvantových výpočetních kapacitách a potenciálních nových službách. Dokáží v řádu hodin řešit složité problémy týkající se oblastí, jako je zdraví, změna klimatu, logistika nebo spotřeba energie, zatímco dnešní systémy na to potřebují měsíce či roky, a spotřebují přitom mnohem méně energie.

 

? Ostrava bude jedním z prvních šesti míst v Evropě, která budou hostit kvantový superpočítač. Ten má být umístěn v superpočítačovém centru @IT4Innovations @vsbtuo, které je součástí evropské sítě #EuroHPC. ?? https://t.co/VHEWTxYVzn

— Evropská komise v ČR (@ZEK_Praha) October 4, 2022

 

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, prohlásila: „Jedná se o příklad evropského projektu par excellence. Spojením našich zdrojů a know-how se můžeme ujmout vedení v oblasti, která má zásadní význam pro budoucnost naší digitální společnosti. Přispívá to k boji proti změně klimatu. A představuje další významný krok k naplnění vize zavést v Evropě superpočítačovou a kvantovou výpočetní infrastrukturu světové úrovně, která bude přístupná v celé EU.“

Nové kvantové počítače budou k dispozici ve výše uvedených šesti lokalitách do druhé poloviny roku 2023. Budou podporovat širokou škálu aplikací s průmyslovým, vědeckým i společenským významem pro Evropu:

  • mnohem rychlejší a efektivnější vývoj nových léčiv díky vytvoření „digitálního dvojčete“ lidského těla, na němž lze například provádět virtuální testování léků,
  • řešení složitých logistických a plánovacích problémů s cílem pomoci podnikům uspořit čas i pohonné hmoty,
  • virtuální prostředí pro vývoj a testování nových materiálů, jako jsou polymery pro letecký průmysl, katalyzátory do automobilů, solární články nebo supravodiče fungující při pokojové teplotě, které by mohly sloužit k trvalému ukládání energie.

Tyto nové kvantové počítače představují krok, který nám pomůže dosáhnout cílů digitální dekády, tj. mít do roku 2025 první počítač s kvantovou akcelerací a do roku 2030 být na špici kvantových kapacit.

Jedná se o čistě evropskou iniciativu. Počítače budou složeny pouze z evropského hardwaru a softwaru, přičemž budou využívat evropské technologie vyvinuté v rámci kvantových iniciativ financovaných EU, vnitrostátních výzkumných programů a soukromých investic.

Další kroky

Dnešní oznámení je součástí širšího úsilí EU, která pracuje na integraci evropských kvantových počítačů a simulátorů jakožto akcelerátorů do své superpočítačové infrastruktury. V budoucnu budou pořízeny další kvantové počítače. Pro další rozvoj kvantové výpočetní techniky a konkrétněji kvantového softwaru plánuje Komise zřídit centra excelence pro vědu a průmysl se zaměřením na akademické i průmyslové využití kvantových počítačů a simulátorů. Tato centra, zaměřená na všechny subjekty z průmyslu, akademické obce a širší komunity uživatelů kvantových technologií, budou sloužit jako reference pro akademické i průmyslové kvantové aplikace a budou organizacím v Evropě poskytovat služby, podporu a knihovny podobně jako stávající centra excelence pro vysoce výkonnou výpočetní techniku.

Souvislosti

Členy kvantové iniciativy je těchto sedmnáct zemí, které se účastní společného podniku EuroHPC: Belgie, Česko, Dánsko, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko a Norsko.

Společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku

Společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC) je právní a financující subjekt vytvořený v roce 2018 s cílem umožnit EU a zúčastněným zemím EuroHPC koordinovat své úsilí a spojit své zdroje, aby se z Evropy stal světový lídr v oblasti superpočítačů. V červenci 2021 přijala Rada nařízení o společném podniku EuroHPC, které přineslo další investice ve výši 7 miliard eur. 

Společný podnik EuroHPC již financoval hybridní projekt HPCQS (High-Performance Computer and Quantum Simulator) zaměřený na vysoce výkonné počítače a kvantové simulátory, který byl zahájen na konci roku 2021. Cílem projektu je integrovat dva kvantové simulátory, z nichž každý kontroluje přibližně 100 a více kvantových bitů (qubitů), se dvěma již existujícími superpočítači:

  • superpočítačem Joliot Curie francouzské národní superpočítačové organizace GENCI, který se nachází ve Francii, a
  • superpočítačem JUWELS střediska Jülich Supercomputing Centre v Německu.

HPCQS se tak stane světově unikátním inkubátorem hybridních řešení kombinujících kvantové počítače a superpočítače.

Stěžejní iniciativa Quantum

V roce 2016 zveřejnily zúčastněné subjekty v oblasti evropské kvantové výpočetní techniky Kvantový manifest a následně byla v roce 2018 zahájena stěžejní iniciativa Quantum. Jedná se o desetiletou iniciativu pro spolupráci v oblasti výzkumu a inovací s rozpočtem ve výši jedné miliardy eur, kterou financuje EU.

Nyní začíná další fáze této stěžejní iniciativy (financovaná v rámci programu Horizont Evropa). Ta upevní a rozšíří vedoucí postavení Evropy v oblasti výzkumu kvantových technologií a přiblíží výsledky výzkumu průmyslovému využití. Projekty stěžejní iniciativy Quantum vytvářejí a poskytují technologie pro navazující činnosti, jako je zavádění kvantových počítačů a simulátorů v EuroHPC nebo zavádění infrastruktury pro kvantovou komunikační síť (QKD) v rámci iniciativy pro evropskou kvantovou komunikační infrastrukturu (EuroQCI).

Další informace

Tisková zpráva EuroHPC JU: Výběr šesti lokalit, kde budou umístěny první evropské kvantové počítače

Kvantové technologie

Stěžejní iniciativa Quantum

Iniciativa EuroQCI

Podrobnosti

Datum zveřejnění
4. října 2022