Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva14. května 2024Odhadovaná doba čtení: 4 min

EU zvyšuje připravenost na letošní období přírodních požárů

Forest fires in Greece

Spolu s tím, jak se Evropa připravuje na blížící se období přírodních požárů, podniká EU významné kroky k posílení protipožárního nasazení a k ochraně komunit prostřednictvím předběžného rozmístění hasičů a sestavení flotily protipožárních letounů. 

Zaprvé bude v létě strategicky předběžně rozmístěno 556 hasičů z 12 zemí do klíčových míst v Evropě, jako je Francie, Řecko, Portugalsko a Španělsko, kteří jsou připraveni pomoci místním hasičským sborům. Toto proaktivní opatření zvyšuje připravenost Evropy na boj proti přírodním požárům, zmírňuje jejich ničivý dopad na životy, domovy a životní prostředí a ukazuje sílu solidarity EU při řešení těchto krizí. 

Zadruhé EU rovněž pro letošní léto sestavila zvláštní flotilu protipožárních letounů rescEU, která se skládá z 28 letadel a 4 vrtulníků umístěných v 10 členských státech. Tato flotila bude konkrétně zahrnovat:

  • čtyři středně velká obojživelná letadla, dvě lehká letadla a jeden vrtulník z Řecka,
  • dvě středně velká obojživelná letadla z Chorvatska,
  • dvě středně velká obojživelná letadla a dvě lehká letadla z Itálie,
  • dvě středně velká obojživelná letadla ze Španělska,
  • čtyři středně velká obojživelná letadla a jeden vrtulník z Francie,
  • čtyři lehká letadla ze Švédska,
  • dvě lehká letadla z Portugalska,
  • dva vrtulníky z Česka,
  • dvě lehká letadla z Kypru,
  • dvě lehká letadla z Německa.

Komise rovněž vyčlenila celkem 600 milionů eur na snazší pořízení 12 nových protipožárních letadel v budoucnu, která budou rozdělena mezi šest členských států EU. S cílem posílit unijní leteckou protipožární flotilu bude EU v budoucnu navíc financovat několik vrtulníků.

Předběžné rozmístění hasičů a pořízení dalších protipožárních letounů podtrhují závazek EU posílit schopnost účinně reagovat na přírodní požáry, zejména v nadcházejících letních měsících.

Souvislosti

EU dbá na to, aby byl zajištěn koordinovaný přístup k prevenci přírodních požárů, k přípravě na ně i k jejich odstranění v případě, že daný členský nemá kapacitu na to, aby situaci vyřešil sám. Pokud země není schopna čelit rozsahu mimořádné události, může požádat o pomoc prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU. Středisko EU pro koordinaci odezvy na mimořádné události po své aktivaci koordinuje a financuje pomoc, kterou poskytují členské státy EU a deset států účastnících se mechanismu civilní ochrany Unie (Island, Norsko, Srbsko, Severní Makedonie, Černá Hora, Turecko, Bosna a Hercegovina, Albánie, Moldavsko a Ukrajina) prostřednictvím spontánních nabídek.

Kromě toho vytvořila EU i Evropský soubor civilní ochrany, který soustřeďuje kritické množství bezprostředně dostupných kapacit civilní ochrany a umožňuje silnou, soudržnou kolektivní reakci na nastalou situaci. Cílem souboru je umožnit rychlejší, lépe koordinovanou a účinnější evropskou reakci na katastrofy a přírodní nebezpečí způsobené člověkem. Sdružuje zdroje z 27 členských států a zúčastněných států, které jsou připraveny k rychlému nasazení v oblasti katastrof.

Pokud by si mimořádná událost vyžadovala v zájmu záchrany lidských životů další nezbytnou pomoc, je k dispozici hasičská rezerva rescEU, jež zajišťuje dodatečné kapacity pro zvládání katastrof v Evropě. Zahrnuje flotilu hasičských letounů a vrtulníků, letouny pro zdravotní evakuaci, zásobu zdravotnického materiálu a polních nemocnic, které mohou být využity při reakci na mimořádné zdravotní události. RescEU funguje tak, že poskytuje členským státům granty na nákup kapacit a Evropská komise pak rozhoduje o jejich nasazení.

Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události sleduje vývoj přírodních požárů za podpory systémů včasného varování, jako je Evropský systém informací o lesních požárech. Podrobná data o situaci získaná z vesmíru pak pozemním operacím poskytuje služba satelitního mapování v rámci evropského programu Copernicus pro podporu krizového řízení. 

Další informace  

Přírodní požáry

RescEU

Mechanismus civilní ochrany EU

Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události

Citace

 

V kontextu pátého výročí rescEU je naprosto nezbytné, abychom i nadále posilovali naši kolektivní odolnost vůči přírodním katastrofám. Zásadními kroky v tomto úsilí jsou předběžné rozmístění hasičů a rozšíření naší letecké protipožární flotily.

Janez Lenarčič, komisař pro řešení krizí

Podrobnosti

Datum zveřejnění
14. května 2024