Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva6. září 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

Eurobarometr: Důvěra v EU roste. Silnou podporu má i reakce Unie na ruskou invazi na Ukrajinu a energetická politika EU

Eurobarometr summer 2022 logo

Standardní průzkum Eurobarometr z léta 2022 ukazuje rostoucí důvěru občanů v EU a pokračující silnou podporu reakce EU na ruskou agresi vůči Ukrajině. Převážná většina občanů EU podporuje investice do energie z obnovitelných zdrojů a opatření ke snížení závislosti EU na ruských zdrojích energie. Míra podpory eura dosáhla historicky nejvyšší úrovně.

Evropané jsou však stále více znepokojeni hospodářskou situací v EU a ve své zemi.

Obecné vnímání EU

Průzkum Eurobarometr, uskutečněný v červnu a červenci 2022, ukazuje, že optimisticky vnímá budoucnost EU 65 % Evropanů, což je nárůst o tři body ve srovnání s podobným průzkumem provedeným letos v lednu a únoru před ruskou agresí vůči Ukrajině. Pozitivní obraz EU je nyní na úrovni 47 % (+3 procentní body), což je nejvýše od podzimu 2009. Neutrální postoj vůči EU zaujímá 36 % respondentů, negativně se pak k EU staví 16 % dotázaných. 49 % Evropanů má tendenci důvěřovat EU (+2 procentní body) a 34 % pak důvěřuje své národní vládě.

Reakce na ruskou invazi na Ukrajinu

Podobně jako v předchozích průzkumech občané nadále silně podporují reakci EU na ruskou válečnou agresi vůči Ukrajině. Pokud jde o opatření EU, největší podpoře se těší humanitární podpora (92 %) a poté přijímání Ukrajinců prchajících před válkou (90 %). 78 % Evropanů podporuje hospodářské sankce, které EU uvalila na ruskou vládu, společnosti a jednotlivce. Téměř sedm z deseti dotázaných (68 %) se vyslovilo pro financování dodávek vojenského vybavení na Ukrajinu. Absolutní většina respondentů je s reakcí EU (57 %) i jejich národní vlády (55 %) spokojena.

Energie a energetická bezpečnost

Naprostá většina občanů EU souhlasí s tím, že by EU měla investovat do energie z obnovitelných zdrojů (87 %) a snížit svou závislost na ruských zdrojích energie (86 %) a že by v zemích EU měly být rychle naplněny zásobníky plynu, aby byly zajištěny nepřerušené dodávky plynu během zimy (86 %). Kromě toho se 85 % respondentů domnívá, že díky zvýšení energetické účinnosti budeme méně závislí na producentech energie ze zemí mimo EU. 83 % se pak vyslovilo pro to, aby členské státy EU nakupovaly energii z jiných zemí společně s cílem získat lepší cenu. 78 % respondentů uvedlo, že nedávno přijali opatření ke snížení své spotřeby energie nebo že tak hodlají učinit v blízké budoucnosti.

Hospodářství a euro

Míra pozitivního vnímání situace evropského hospodářství se od počátku roku 2022 snížila o 5 procentních bodů a nyní dosahuje 40 %. Podle většiny respondentů (51 %, +6 procentních bodů) je situace evropského hospodářství v současné době špatná. Míra pozitivního vnímání situace národního hospodářství se rovněž snížila o 5 procentních bodů na 34 %. Situaci svého národního hospodářství považuje za špatnou 64 % dotázaných (+5 procentních bodů). Většina respondentů očekává, že se situace národního hospodářství v příštích 12 měsících zhorší (53 %, +22 procentních bodů).

Podpora eura roste a dosahuje historicky nejvyšší úrovně: evropskou hospodářskou a měnovou unii s jednotnou měnou, eurem, podporuje osm z deseti respondentů v eurozóně (+3 procentní body) a 72 % v EU (+3 procentní body).

Více než polovina Evropanů (56 %) se domnívá, že největší ekonomický stimulační balíček EU – NextGenerationEU – může účinně reagovat na současné hospodářské výzvy.

Hlavní obavy Evropanů na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni

Hlavní obavy Evropanů odrážejí pesimistické vnímání ekonomiky.

Jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU výrazně stouply obavy v souvislosti s inflací a dodávkami energie. Tato témata se umístila na prvním místě a na druhém místě zmiňovaných obav. Na otázku ohledně nejdůležitějších problémů, s nimiž se EU v současné době potýká, více než třetina respondentů odpověděla „rostoucí ceny / inflace / životní náklady“ (34 %, oproti únoru +10 procentních bodů a nyní na prvním místě), „dodávky energie“ (28 %, +12 procentních bodů a postup ze sedmého na druhé místo) a „mezinárodní situace“ (rovněž 28 %).

Rostoucí ceny / inflace / životní náklady jsou rovněž jednou z hlavních obav na vnitrostátní úrovni (54 %, +13 procentních bodů), následují dodávky energie (22 %, +11 procentních bodů) a hospodářská situace (20 %, +1 procentních bodů). Není to překvapivé, neboť více než šest z deseti respondentů (62 %) uvedlo, že válka na Ukrajině má vážné důsledky pro jejich osobní finance.

COVID-19

Občané i nadále pozitivně hodnotí vnitrostátní a unijní reakci na pandemii koronaviru. Více než polovina respondentů je spokojena s opatřeními, která v boji proti pandemii přijala jejich vláda a EU (oboje 56 %). Spokojenost s reakcí na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni se rovněž zvýšila ve 23 členských státech. Důvěra v budoucí správná rozhodnutí EU v reakci na pandemii koronaviru rovněž vzrostla: nyní zaujímá tento postoj více než šest dotázaných z deseti (63 %, +3 procentní body).

Souvislosti

Standardní průzkum Eurobarometr z léta 2022 (EB 97) byl proveden prostřednictvím osobních i online rozhovorů ve dnech 17. června až 17. července 2022. Ve všech 27 členských státech bylo dotazováno 26 468 občanů EU. Informace o průzkumu Eurobarometr a dalších průzkumech jsou k dispozici na internetových stránkách.

 

6. ZÁŘÍ 2022
Příloha - Eurobarometr 2022

 

Eurobarometr a data pro Českou republiku 

Eurobarometr - data pro Českou republiku

Další data naleznete zde v informativním přehledu pro ČR: 

7. ZÁŘÍ 2022
Eurobarometr 2022 - informativní přehled pro Českou republiku

 

Další informace

Standardní průzkum Eurobarometr 97

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2693

https://europa.eu/!4RrqbX

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. září 2022