Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva11. září 2023Odhadovaná doba čtení: 3 min

Eurobarometr: Evropané schvalují opatření, která byla přijata za účelem řešení energetické krize, prosazování udržitelnosti a podpory Ukrajiny

eurobarometr logo

Z bleskového průzkumu Eurobarometru, který byl dnes zveřejněn, vyplývá, že Evropané jednoznačně podporují opatření přijatá v minulém roce na ochranu spotřebitelů a podniků před kolísáním cen energií, jakož i opatření na podporu energetické bezpečnosti a ekologické transformace. Průzkum rovněž potvrzuje, že mezi občany EU panuje široká shoda, pokud jde o podporu průmyslu čistých technologií v zájmu větší konkurenceschopnosti a opatření EU přijatá v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.

86 % občanů má za to, že bylo důležité během loňského roku přijmout na evropské úrovni iniciativy pro omezení bezprostředního dopadu rostoucích cen energií na spotřebitele a podniky. Více než osm z deseti respondentů zastává tento názor v případě podpory udržitelného využívání přírodních zdrojů (86 %), usnadnění společného nákupu plynu členskými státy EU s cílem zajistit bezpečnost dodávek (82 %), budování partnerství s dalšími globálními aktéry, jako jsou Spojené království, USA, Japonsko a Austrálie (81 %), snížení nadměrné obchodní závislosti na zemích, jako je Rusko nebo Čína (80 %), a zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu čistých technologií (80 %). Opatření EU zaměřená na urychlení digitální transformace a zároveň ochranu spotřebitele považuje za důležitá 77 % respondentů, na zvýšení odolnosti hospodářství EU 76 %.

Pokud jde o budoucí opatření, 86 % dotázaných se domnívá, že zařízení na skladování plynu v EU by měla být naplněna, aby se zabránilo riziku nedostatku, 85 % se domnívá, že EU měla podpořit výrobu čistých technologií v členských státech a 79 %, že opatření EU by měla být zaměřena na snížení spotřeby energie. 75 % respondentů věří, že by EU měla financovat společné obranné projekty za účelem rozvoje strategických obranných schopností a technologií.

Velká většina Evropanů se navíc domnívá, že válka na Ukrajině ukazuje, že EU musí zajistit svou energetickou a hospodářskou bezpečnost (85 %) a posílit vojenskou spolupráci mezi členskými státy (75 %) a zároveň nadále projevovat solidaritu s Ukrajinou (71 %).

Evropané jsou i nadále pro podporu Ukrajiny a Ukrajinců. 86 % souhlasí s tím, aby EU nadále poskytovala humanitární pomoc osobám zasaženým válkou, 77 % souhlasí s přijímáním osob prchajících před válkou v EU a 71 % podporuje uvalení hospodářských sankcí na Rusko. Téměř dvě třetiny Evropanů se domnívají, že by EU měla podporovat Ukrajinu na její cestě k evropské integraci (67 %) a její začlenění do jednotného trhu (65 %). 65 % respondentů je pro finanční a ekonomickou podporu Ukrajiny a 57 % se domnívá, že by EU měla podporovat nákup a dodávky vojenského vybavení a výcvik na Ukrajině.

Občané byli rovněž vyzváni, aby u souboru hodnot uvedli, zda tyto hodnoty nejlépe ztělesňuje EU, jiné země světa, nebo EU i jiné země ve stejné míře. Přibližně polovina je přesvědčena, že EU nejlépe reprezentuje „respektování základních práv a hodnot“ (53 %), „sociální rovnost a blahobyt“ (50 %), „toleranci a otevřenost vůči ostatním“ (49 %) a „mír“ (48 %). Poté těsně následuje „solidarita se zeměmi v rámci EU i mimo ni“ (46 %) a „respektování přírody a ochrany klimatu a životního prostředí (45 %). U každé z těchto hodnot se přibližně jeden respondent ze šesti domnívá, že dané hodnoty nejlépe ztělesňují jiné země, a přibližně jeden ze čtyř uvádí, že je představuje jak EU, tak i jiné země.

 

Souvislosti

Bleskový průzkum Eurobarometr o výzvách a prioritách EU v roce 2023 probíhal ve 27 členských státech ve dnech 24 až 31. srpna 2023. Na dotazník online odpovědělo 26 514 občanů EU.

 

Další informace

Bleskový průzkum Eurobarometr 533

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. září 2023