Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva10. září 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Eurobarometr: Optimismus ohledně budoucnosti EU dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2009

eurobarometr logo
Postoje k EU podle měření v červnu a červenci zůstávají víceméně stabilní a pozitivní.

Optimismus ohledně budoucnosti EU dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2009 a důvěra v EU zůstává nejvyšší od roku 2008. Podpora eura stabilně zůstává na nejvyšší úrovni od roku 2004. Průzkum rovněž ukazuje na významné zlepšení vnímání stavu národních ekonomik.

Evropští občané považují za hlavní problém na úrovni EU hospodářskou situaci, dále pak životní prostředí a změnu klimatu a přistěhovalectví. Jako hlavní problém na vnitrostátní úrovni je stále vnímáno zdraví a až následně vyvstává otázka hospodářské situace v zemi.

Většina Evropanů je spokojena s opatřeními, která přijala EU a vlády jednotlivých států v boji proti pandemii koronaviru, a domnívá se, že plán obnovy „NextGenerationEU“ bude účinně reagovat na ekonomické dopady pandemie. Téměř dvě třetiny občanů věří, že v reakci na pandemii učiní EU v budoucnu správná rozhodnutí.

 

  1. Optimismus ohledně budoucnosti EU

Optimismus ohledně budoucnosti EU se od léta 2020 prudce zvýšil a pozitivní názor nyní zastávají dvě třetiny respondentů (66 %, +6 procentních bodů). To je nejvyšší úroveň od podzimu 2009. O něco více než tři z deseti respondentů hovoří o budoucnosti EU pesimisticky (31 %, -7), což je nejméně od roku 2009.

Ve 26 členských státech vidí jasná většina budoucnost EU optimisticky, zatímco v Řecku zůstává veřejné mínění rozděleno. Optimismus od léta 2020 vzrostl ve 22 zemích, přičemž k výraznému nárůstu došlo na Maltě (75 %, +25 %), Itálii (67 %, +18) a v Portugalsku (76 %, +15). V důsledku těchto změn převládá nyní v Itálii (67 %) a Francii (53 %) optimismus.

 

  1. Obraz EU a důvěra v EU

Po výrazném nárůstu mezi létem 2020 a zimou 2020–2021 zůstává pozitivní obraz EU na poměrně vysoké úrovni (45 %) a převládá ve 20 členských státech EU (neutrální obraz 38 %, negativní obraz 16 %). Nejvyšší procentní výsledky byly zaznamenány v Irsku (70 %) a Portugalsku (62 %).

Evropské unii důvěřuje téměř polovina všech Evropanů (49 %). To zůstává nejvyšší celkovou úrovní zaznamenanou od jara 2008. Důvěra ve vlády členských států mírně vzrostla (37 %), zatímco důvěra ve vnitrostátní parlamenty zůstala stabilní na úrovni 35 %.

 

  1. Největší obavy na unijní i vnitrostátní úrovni

Jako nejdůležitější problém, kterému EU čelí, je znovu vnímána hospodářská situace, kterou zmiňuje 27 % respondentů (-8 procentních bodů ve srovnání se zimou 2020–2021). Životní prostředí a změna klimatu se dostaly ze čtvrtého místa na druhé místo (25 %, +5), kde figuruje také přistěhovalectví (25 %, +7), a na čtvrtém místě jsou stav veřejných financí členských států a zdraví (obojí 22 %). Oblast zdraví je od zimy 2020–2021, kdy byla na prvním místě, uváděno výrazně méně (22 %, -16 %).

Na vnitrostátní úrovni zůstává nejdůležitějším problémem zdraví, i když je od zimy 2020–2021 uváděno výrazně méně (28 %, -16 %). Hospodářská situace je na druhém místě, uvádí ji jen o něco více než čtvrtina respondentů (26 %, -7).

 

  1. Současná hospodářská situace a euro

 

Od zimy 2020–2021 se výrazně snížil podíl respondentů, kteří si myslí, že situace jejich národního hospodářství je „špatná“ (-11), i když tento názor zůstává i nadále většinový názor (58 %).

 

Celkem 40 % občanů EU se nyní domnívá, že jejich vnitrostátní hospodářská situace je „dobrá“, což představuje významný nárůst (+11) poté, co tři po sobě následující průzkumy vykázaly pokles. Tato míra kladného hodnocení však zůstává pod úrovní naměřenou v období od jara 2017 do podzimu 2019.

Vnímání současné situace národního hospodářství se v jednotlivých členských státech značně liší, takže například v Lucembursku je dobrá podle 89 % respondentů, zatímco v Řecku jich takto smýšlí pouze 9 %.

Podpora eura v eurozóně zůstala od zimy 2020–2021 stabilní, na nejvyšší úrovni od roku 2004, a činila 79 %. Tento názor sdílí i vysoký procentní podíl respondentů v celé EU, stabilně na historicky nejvyšší zaznamenané úrovni (70 %).

 

  1. Koronavirová pandemie a veřejné mínění v EU

Spokojenost s opatřeními, která Evropská unie přijala v boji proti pandemii koronaviru, se od zimy 2020–2021 výrazně zvýšila, přičemž spokojena je nyní více než polovina občanů EU (51 %, +8). Nespokojenost klesla (41 %, -8), zatímco 8 % občanů uvedlo, že neví (stabilní).

Spokojenost občanů s opatřeními, která jejich vláda přijala v boji proti koronavirové pandemii, se rovněž výrazně zvýšila a ve společnosti převládla (53 %, +10 od zimy 2020–2021). Celkem 46 % respondentů vyjádřilo nespokojenost (-10), zatímco 1 % (stabilní) uvádí, že neví.

Tomu, že EU v budoucnosti učiní správná rozhodnutí ve věci pandemie, věří téměř dvě třetiny Evropanů (65 %, +6 % od zimy 2020–2021). Tento názor převládá ve všech členských státech EU.

Většina Evropanů se domnívá, že plán obnovy EU „NextGenerationEU“ přinese účinnou reakci na hospodářské dopady koronavirové pandemie (57 %, +2 % od zimy 2020–2021).

Téměř sedm z deseti Evropanů uvedlo, že již byli očkováni v době terénního šetření v červnu a červenci, nebo by se chtěli nechat proti COVID-19 očkovat co nejdříve (69 %), a 9 % uvedlo, že „by tak chtěli učinit někdy v roce 2021“.

Souvislosti

„Standardní Eurobarometr z jara 2021“ (EB 95) byl proveden prostřednictvím osobních či online rozhovorů mezi 14. červnem a 12. červencem 2021 ve 27 členských státech EU. Některé otázky byly položeny i ve dvanácti dalších zemích nebo územích[1]. V členských státech EU27 bylo provedeno 26 544 rozhovorů.

 

Další informace

Standardní průzkum Eurobarometr 95

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532

https://europa.eu/!377XHK

Podrobnosti

Datum zveřejnění
10. září 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku