Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva4. března 2022Odhadovaná doba čtení: 2 min

Evropská komise pozastavuje spolupráci s Ruskem v oblasti výzkumu a inovací

ukončení podpory výzkuu v Rusku

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a jako výraz solidarity s ukrajinským lidem se Evropská komise rozhodla přerušit spolupráci s ruskými subjekty v oblasti výzkumu, vědy a inovací. Komise nebude v rámci programu Horizont Evropa uzavírat s ruskými organizacemi žádné nové smlouvy ani dohody. Dále pozastavuje platby ruským subjektům ze stávajících smluv. Všechny probíhající projekty, jichž se účastní ruské výzkumné organizace, jsou nyní prověřovány – a to jak v rámci programu Horizont Evropa, tak v rámci předchozího programu EU pro výzkum a inovace nazvaného Horizont 2020.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Evropské komise, jež odpovídá za portfolio „Evropa připravená na digitální věk“, k tomu uvedla: „Unijní spolupráce ve výzkumu je založena na dodržování svobod a práv, o něž se opírají špičkové výsledky a inovace. Hanebná vojenská agrese Ruska proti Ukrajině je útokem právě na tyto hodnoty. Je proto načase naši výzkumnou spolupráci s Ruskem ukončit.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová k tomu dodala: „Ruská vojenská agrese proti Ukrajině je útokem na svobodu, demokracii a sebeurčení. To jsou hodnoty, které jsou základem kulturních projevů, akademické a vědecké svobody a vědecké spolupráce. Proto jsme rozhodli, že se nebudeme zapojovat do dalších projektů spolupráce v oblasti výzkumu a inovací s ruskými subjekty. Současně jsme pevně odhodláni zajistit pokračování úspěšné účasti Ukrajiny v programu Horizont Evropa a v programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu. Ukrajinští vědečtí a výzkumní pracovníci jsou již 20 let klíčovými účastníky rámcových programů EU pro výzkum a inovace a dosahují v nich špičkových výsledků. Podnikli jsme administrativní kroky k tomu, aby ukrajinští vědci, kteří uspěli s žádostmi o financování z programů EU pro výzkum a inovace, dostali tyto prostředky vyplaceny.“

Úplné prohlášení komisařky Gabrielové je k dispozici zde.

Pokud jde o Bělorusko, situace je aktuálně vyhodnocována.

Souvislosti

Horizont Evropa je klíčový program EU pro financování výzkumu a inovací. Disponuje rozpočtem ve výši 95,5 miliardy eur. V jeho rámci neprobíhají v tuto chvíli žádné projekty, do nichž by byly zapojeny ruské subjekty. Připravovaly se grantové dohody u čtyř projektů, jichž se měly účastnit čtyři ruské výzkumné organizace. Komise se rozhodla je pozastavit. To znamená, že až do odvolání nebudou podepisovány žádné takovéto nové smlouvy.

Pokud jde o program Horizont 2020, což byl program EU pro financování výzkumu a inovací na období 2014–2020 s rozpočtem ve výši téměř 80 miliard eur, v jeho rámci ještě několik projektů probíhá. Komise pozastavuje veškeré platby ruským subjektům ze stávajících smluv. V tuto chvíli běží v rámci tohoto programu 86 projektů, do nichž je zapojeno 78 různých ruských organizací. Z toho bylo 29 ruským organizacím, které se účastní 19 projektů, přiděleno ve formě příspěvků od EU 12,6 milionu eur.

Další informace

Prohlášení komisařky Mariji Gabrielové

Podrobnosti

Datum zveřejnění
4. března 2022