Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva7. října 2021Zastoupení v Česku

Evropská komise znovu potvrzuje přednost práva EU

eu_flag_cropped.jpg
vlajka EU
vlajka EU
Dnešní ústní prezentace rozsudku polského Ústavního soudu vyvolává vážné obavy, pokud jde o přednost práva EU a pravomoc Soudního dvora Evropské unie. Komise prosazuje a znovu potvrzuje základní zásady právního řádu Unie, konkrétně: právo EU má přednost před vnitrostátním právem, včetně ústavních ustanovení, veškeré rozsudky Evropského soudního dvora jsou závazné pro všechny orgány členských států, včetně vnitrostátních soudů.

Provedeme zevrubnou analýzu rozsudku polského Ústavního soudu a rozhodneme o dalších opatřeních. Komise nebude váhat využít svých pravomocí vyplývajících ze Smluv k zajištění jednotného uplatňování a integrity práva Unie.

Evropská unie je společenství hodnot a práva, které musí být dodržováno ve všech členských státech. Práva Evropanů vyplývající ze Smluv musí být chráněna bez ohledu na to, kde v Evropské unii žijí.

Evropská komise je pověřena zajištěním řádného fungování právního řádu Unie a bude ho zajišťovat i nadále.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
7. října 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku