Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva13. června 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 3 min

Evropská zdravotní unie: EU zintenzivňuje boj proti antimikrobiální rezistenci

evropská zdravotní unie

Komise vítá, že Rada Evropské unie dnes přijala návrh Komise na posílení opatření EU proti antimikrobiální rezistenci.

Doporučení o antimikrobiální rezistenci, které bylo oznámeno dne 26. dubna společně s revizí farmaceutických právních předpisů provedenou Komisí, pomáhá bojovat proti antimikrobiální rezistenci v oblasti lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí prostřednictvím tzv. přístupu „jedno zdraví“.

Doporučení se zaměřuje na prevenci a kontrolu infekcí, dozor a sledování, inovace a dostupnost účinných antimikrobiálních látek, obezřetné používání a spolupráci mezi členskými státy a celosvětově.

Pro rok 2030 je stanovena řada cílů EU, které byly vypracovány společně s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC):

  • snížit celkovou spotřebu antibiotik u lidí o 20 %,
  • nejméně 65 % celkové spotřeby antibiotik u lidí by mělo být účinné (používání správných antibiotik),
  • snížení počtu infekcí tří klíčových bakterií rezistentních vůči antibiotikům, které se bude týkat především nemocnic.

Tyto doporučené cíle pro EU, které se rovněž promítnou na úrovni každého státu, pomohou EU řešit antimikrobiální rezistenci s ohledem na specifika jednotlivých států, aniž by bylo ohroženo zdraví a bezpečnost pacientů. Umožní rovněž lepší sledování infekcí a spotřeby antibiotik v nadcházejících letech a odpovídajícím způsobem upraví tvorbu politik.

Toto doporučení rovněž potvrzuje mezinárodní vedoucí postavení EU v oblasti boje proti antimikrobiální rezistenci a vyzývá Komisi a členské státy, aby tuto problematiku zahrnuly do nyní projednávané protipandemické dohody. Vyzývá rovněž, aby boj proti antimikrobiální rezistenci zůstal jednou z priorit agendy skupin G7 a G20.

Souvislosti

Antimikrobiální látky jsou zásadně důležitými léčivými přípravky. V průběhu let však jejich nadměrné používání a zneužívání vedlo k nárůstu antimikrobiální rezistence (AMR), což znamená, že antimikrobiální látky ztrácejí účinnost, a infekce je tedy stále obtížnější, ne-li nemožné, léčit. Komise proto v dubnu do farmaceutického balíčku zahrnula návrh doporučení Rady, který obsahuje doplňující opatření. Cílem revize farmaceutických právních předpisů EU je samozřejmě také podpořit vývoj inovativních nových antimikrobiálních látek, zajistit jejich obezřetné používání a snížit jejich dopad na životní prostředí.

Další informace

Doporučení Rady o antimikrobiální rezistenci

Otázky a odpovědi týkající se antimikrobiální rezistence (europa.eu)

Informativní přehled – Boj proti antimikrobiální rezistenci

Opatření EU proti antimikrobiální rezistenci

Citace

Dnešek je významným dnem pro zdraví, a to nejen pro lidské zdraví, ale také zdraví zvířat a zdravé životní prostředí. Díky rychlé práci švédského předsednictví a ministrů zdravotnictví jsme přijali doporučení Rady o antimikrobiální rezistenci. Náš boj proti antimikrobiální rezistenci bude dlouhý, ale toto doporučení je významným milníkem.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života - 13/06/2023

 

Jsem ráda, že Rada v rekordním čase přijala náš návrh na přijetí důraznějších opatření proti antimikrobiální rezistenci. To jasně ukazuje odhodlání EU bojovat proti antimikrobiální rezistenci s nejvyšší naléhavostí, což má zásadní význam pro silnou evropskou zdravotní unii, která chrání své občany. Nyní máme jasné cíle pro řešení závažných zdravotních hrozeb, které každý rok v EU připraví o život 35 000 osob. Ráda bych poděkovala švédskému předsednictví za jeho úsilí a pozornost věnovanou tomuto důležitému tématu.

Stella Kyriakidesová, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin - 13/06/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13. června 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku