Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva10. ledna 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků: Komise zahájila veřejnou konzultaci

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the videoconference of EU Ambassadors Conference 2021

Komise dnes zveřejnila otevřenou veřejnou konzultaci ohledně připravovaného Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků. Cílem této přelomové iniciativy, kterou oznámila předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021, je zajistit pluralitu a nezávislost médií na vnitřním trhu v EU. Navazuje na výzvu k předložení informací zveřejněnou dne 21. prosince 2021, která nastiňuje hlavní cíle iniciativy, případné možnosti a dopady.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová k tomu uvedla: „Média jsou pilířem naší demokracie. S tím, jak se vlády a soukromé skupiny snaží vyvíjet tlak na média, se tento pilíř dnes bortí. Proto Komise navrhne společná pravidla a záruky na ochranu nezávislosti a plurality médií. Novináři by měli mít možnost vykonávat svoji práci, informovat občany a poukazovat na odpovědnost bez bázně či zaujatosti. Vedeme nyní širokou konzultaci, abychom mohli předložit nejlepší návrh.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton doplnil: „Musíme zajistit, aby evropská média zůstala nezávislá, inovativní a udržitelná a mohla fungovat bez jakýchkoli neodůvodněných zásahů do jejich činnosti, ať soukromých nebo veřejných. Dnes zahajujeme konzultaci o připravovaném aktu o svobodě sdělovacích prostředků: chceme vyslechnout všechny názory a prozkoumat vaše řešení na vytvoření odolného mediálního trhu, který občanům bude přinášet různorodé a spolehlivé informace.“

Cílem konzultace je shromáždit názory o nejdůležitějších otázkách, které ovlivňují fungování vnitřního mediálního trhu, včetně různých typů vměšování do sdělovacích prostředků, jakož i ekonomických trendech. Zahrnuje tři hlavní oblasti týkající se mediálních trhů. První se zaměřuje na transparentnost a nezávislost (např. kontrola transakcí na mediálním trhu, transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků a měření sledovanosti), druhá na podmínky jejich zdravého fungování (např. informování veřejnosti o různorodých názorech, mediální inovace na trhu EU) a třetí na spravedlivé přidělování státních prostředků (např. nezávislost veřejnoprávních sdělovacích prostředků, transparentnost a spravedlivé rozdělení státní reklamy). Očekáváme rovněž zpětnou vazbu k možnostem řízení a správy aktu, které by mohla vycházet od skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA) 

Komise by měla návrh předložit ve třetím čtvrtletí roku 2022. Cílem otevřené veřejné konzultace je shromáždit názory, faktické podklady a údaje od občanů, zejména novinářů, sdělovacích prostředků (soukromých a veřejnoprávních sdělovacích prostředků), zástupců akademické sféry, občanské společnosti, veřejných orgánů, podniků a všech zainteresovaných subjektů, které pomohou Komisi při utváření nových pravidel. Příspěvky lze zasílat do 21. března 2022 na portálu „Podělte se o svůj názor“.

Souvislosti

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků má být přijat ve třetím čtvrtletí roku 2022, jak je uvedeno v pracovním programu Komise na rok 2022. Bude vycházet z revidované směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která stanoví pravidla pro nezávislost mediálních regulačních orgánů, podporuje transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků a uznává, že do redakčních rozhodnutí by se nemělo zasahovat. Iniciativa se zaměří na odstranění překážek, které brání zřizování a provozování mediálních služeb, a měla by vytvořit společný rámec pro zlepšování vnitřního trhu v mediálním odvětví s cílem chránit zde svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků. Bude v souladu s úsilím EU o prosazování demokratické účasti, boj proti dezinformacím a podporu svobody a plurality sdělovacích prostředků sdělovacích prostředků, jak uvádí Akční plán pro evropskou demokracii. Zejména bude doplňovat nedávno přijaté doporučení o ochraně, bezpečnosti a posílení postavení novinářů, navrhovaný legislativní balíček o digitálních službách a připravovanou iniciativu na ochranu novinářů a obránců práv před zneužíváním soudních sporů (SLAPP). Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků budou rovněž provázet opatření týkající se životaschopnosti, odolnosti a digitální transformace mediálního odvětví v rámci Akčního plánu pro média a audiovizuální odvětví.

Další informace

Revidovaná směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Evropský akční plán pro demokracii – tisková zpráva

Evropský akční plán pro demokracii – internetová stránka

Evropský akční plán pro demokracii – informativní přehled

Evropský akční plán pro demokracii – otázky a odpovědi

Doporučení o bezpečnosti novinářů – tisková zpráva

Doporučení o bezpečnosti novinářů – informativní přehled

Doporučení o bezpečnosti novinářů – právní text

Akční plán pro média a audiovizuální odvětví – tisková zpráva

Akční plán pro média a audiovizuální odvětví – internetová stránka

Akční plán pro média a audiovizuální odvětví – informativní přehled

Legislativní balíček o digitálních službách

Svoboda a pluralita médií

Podpora EU pro odvětví zpravodajských médií

Podrobnosti

Datum zveřejnění
10. ledna 2022