Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva9. prosince 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Evropský klimatický pakt: posilujeme vliv občanů v zájmu vytvoření ekologičtější Evropy

focus_climate_cop21.jpg
globus v akvariu plném kostek ledu ©EU
Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes zahájila evropský klimatický pakt, celounijní iniciativu vyzývající občany, komunity a organizace k účasti na opatřeních v oblasti klimatu a budování ekologičtější Evropy.

Stručné shrnutí

 • Pod názvem „klimatický pakt“ chce Komise motivovat ke sdílení nápadů a zkušeností týkajících se ochrany klimatu
 • Přes novou on-line platformu je mají sdílet komunity, průmysl, školy i občanská společnost
 • Důraz bude zpočátku kladen na čtyři oblasti:
  • zelené plochy
  • zelená mobilita
  • energeticky účinné budovy
  • zelené dovednosti
 • Zahajovací akce proběhne 16. 12. v 9:00

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes zahájila evropský klimatický pakt, celounijní iniciativu vyzývající občany, komunity a organizace k účasti na opatřeních v oblasti klimatu a budování ekologičtější Evropy. Klimatický pakt jakožto součást Zelené dohody pro Evropu vytváří prostor pro všechny, kdo chtějí sdílet informace, diskutovat a jednat v otázce klimatické krize, a zapojit se tak do stále důležitějšího evropského hnutí na ochranu klimatu.

Výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans k tomu uvedl: „Evropský klimatický pakt bude sdružovat všechny, kteří chtějí udělat něco pro naši planetu. Tímto paktem bychom chtěli pomoci všem v Evropě podnikat kroky v každodenním životě a dát jim příležitost podílet se na ekologické transformaci a vzájemně se inspirovat. Do boje proti změně klimatu se může zapojit každý a každý může přispět svým dílem.“ 

Komise před rokem zahájila Zelenou dohodu pro Evropu jako plán přeměny EU ve spravedlivou, zdravou, udržitelnou a prosperující společnost a nápravy způsobu, jakým přistupujeme k interakci s přírodou. Komise zavádí politiku a právní předpisy nutné pro systémové změny, ale řešení nastíněná v zelené dohodě mohou uspět pouze tehdy, pokud se zapojí a k transformaci aktivně přispějí všichni.

Šíření povědomí a podpůrná opatření

Evropský klimatický pakt poskytuje lidem z nejrůznějších sfér společnosti prostor k tomu, aby spojili své síly a společně rozvíjeli a realizovali velká i malá řešení v boji proti změně klimatu. Pokud se budeme dělit o nápady a vzájemně se inspirovat, můžeme znásobit náš společný dopad. Pakt je otevřená, inkluzivní a vyvíjející se iniciativa zaměřená na ochranu klimatu. Vyzývá regiony, místní komunity, průmysl, školy a občanskou společnost, aby si vyměňovaly informace o změně klimatu a zhoršování životního prostředí a o způsobech, jak tyto existenční hrozby řeší. Prostřednictvím on-line platformy a občanských dialogů a výměn posílí propojení mezi digitální a ekologickou transformací.

Komise dnes vyhlašuje otevřenou výzvu, v níž občany a organizace vybízí k tomu, aby se stali vyslanci klimatického paktu. Vyslanci klimatického paktu mají jít příkladem a zapojovat své komunity do opatření v oblasti klimatu.

Klimatický pakt má za cíl přispívat k šíření vědecky podložených informací o opatřeních proti změně klimatu a poskytovat praktické rady pro rozhodování v každodenním životě. Bude podporovat místní iniciativy a v zájmu mobilizace podpory a účasti podněcovat jednotlivce a kolektivy k tomu, aby přijímali závazky v oblasti ochrany klimatu.

V počáteční fázi bude prioritní důraz kladen na opatření zaměřená na čtyři oblasti, které přinášejí okamžité výhody nejen pro klima a životní prostředí, ale také pro zdraví a dobré životní podmínky občanů: zelené plochy, zelenou mobilitu, energeticky účinné budovy a zelené dovednosti. Pakt má otevřený mandát a jeho rozsah se bude vyvíjet na základě nápadů a příspěvků lidí a organizací, které se do něj zapojí. Každoroční akce klimatického paktu budou příležitostí pro výměnu zkušeností a poznatků mezi účastníky.

Zahajovací akce

On-line zahajovací akce evropského klimatického paktu proběhne za účasti výkonného místopředsedy Franse Timmermanse dne 16. prosince od 9:00 do 11:00 hodin středoevropského času. V rámci akce budou představeni první vyslanci klimatického paktu EU, proběhne diskuze o připravovaných závazcích v oblasti ochrany klimatu a zvláštní hosté promluví o opatřeních, která může v boji proti změně klimatu podniknout každý z nás.

Vzhledem k velkému množství a rozmanitosti klimatických opatření, jež jsou v Evropě zaváděna, vyzývá Komise jednotlivce, podniky a organizace občanské společnosti, aby pořádali satelitní akce klimatického paktu. Tyto akce umožní vést diskuzi v různých jazycích, a oslovit tak místní komunity, zaměřit se na konkrétní témata a zdůraznit úlohu konkrétních skupin či odvětví v rámci klimatického paktu.

Souvislosti

Evropská komise poprvé oznámila evropský klimatický pakt v rámci politických směrů předsedkyně von der Leyenové, které byly zveřejněny v červenci 2019. V prosinci 2019 se sdělení o Zelené dohodě pro Evropu podrobněji zabývalo cíli klimatického paktu. K vypracování dnes zveřejněného sdělení přispěly výsledky otevřené veřejné konzultace, jež se konala v období od března do června 2020.

Více informací

Sdělení o evropském klimatickém paktu

Internetové stránky týkající se evropského klimatického paktu

Zahajovací akce evropského klimatického paktu

Zelená dohoda pro Evropu

 

 

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. prosince 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku