Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva1. února 2023Odhadovaná doba čtení: 6 min

Evropský plán boje proti rakovině

Screening hlavy na PC

Shrnutí zprávy:

 • Komise vydala poprvé onkologické profily zemí
 • Úmrtnost na rakovinu se v různých zemích liší až dvojnásobně
 • Existují velké socioekonomické rozdíly
 • Důvody částečně spočívají v míře vystavení rizikům (kouření, obezita, alkohol, znečištěné ovzduší)
 • Rizikové faktory se častěji týkají mužů, nízkopříjmových skupin a osob s nízkým vzděláním
 • Částečně jsou na vině rozdílné kapacity zdravotních systémů
 • Někde chybějí lékaři, jinde vybavení, někde obojí
 • Česká republika je blízko průměru EU
 • V EU připadá na rakovinu 26 % všech úmrtí
 • Jde o druhou nejčastější příčinu úmrtí po onemocnění oběhové soustavy

Celé znění tiskové zprávy:

U příležitosti Světového dne boje proti rakovině, který připadá na 4. února, dnes Komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) představují první onkologické profily jednotlivých zemí v rámci Evropského registru nerovností v oblasti onkologických onemocnění pro všechny členské státy EU, Norsko a Island.

Z profilů vyplývá, že země EU (v roce 2018) vynaložily na onkologickou péči značnou částku, téměř 170 miliard eur. Dalším důležitým zjištěním je, že zdaleka nejčastější příčinou úmrtí v této oblasti je nadále rakovina plic. Existují také velké nerovnosti v úmrtnosti na rakovinu mezi zeměmi EU i v zemích samotných. To lze částečně vysvětlit různou expozicí rizikovým faktorům rakoviny, ale také různou kapacitou zdravotnických systémů poskytovat včasný a bezplatný přístup k diagnóze a vysoce kvalitní onkologické péči a léčbě. Profily ukazují, že identifikace problémů a sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy může zemím nerovnosti v oblasti nádorových onemocnění pomoci řešit.

Tyto profily jsou prezentovány na konferenci na vysoké úrovni v rámci Evropského plánu boje proti rakovině„Konference o rakovině – rovnost, excelence a inovace: moderní onkologická péče pro všechny“, kterou spolupořádají Komise a švédské předsednictví Rady Evropské unie.

Další zjištění týkající se onkologických profilů jednotlivých zemí

Profily zdůrazňují další důležité skutečnosti:

 • Rakovina, na kterou připadá 26 % všech úmrtí, je druhou příčinou úmrtí v EU po onemocněních oběhové soustavy.
 • Úmrtnost na rakovinu se v různých zemích může lišit téměř dvojnásobně a velké rozdíly v úmrtnosti na rakovinu rovněž existují mezi pohlavími.
 • V úmrtnosti na rakovinu existují rozsáhlé socioekonomické nerovnosti. Částečně je lze vysvětlit rozdíly v expozici rizikovým faktorům, jako je kouření, obezita, škodlivá konzumace alkoholu nebo znečištění ovzduší. Celkově se rizikové faktory vyskytují častěji u mužů, nízkopříjmových skupin a osob s nízkým vzděláním.
 • Problémy, kterým země EU čelí při poskytování vysoce kvalitní onkologické péče, se liší. Některé země jsou dobře vybaveny, ale potýkají se s nedostatkem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, zatímco jiné mají vysoký počet kvalifikovaných lékařů, ale chybí například vybavení pro radioléčbu.
 • Výdaje na prevenci se v posledních letech zvýšily. Stále však představují pouze 3,4 % celkových výdajů na zdravotnictví.

Opatření pro boj proti nerovnostem na úrovni EU

V rámci Evropského plánu boje proti rakovině již Komise v rekordním čase provedla řadu opatření. Nedávno (23. ledna) Komise zahájila Evropskou iniciativu pro onkologické zobrazování, která má pomoci poskytovatelům zdravotní péče, výzkumným ústavům a inovátorům co nejlépe využívat inovativní řešení pro onkologickou léčbu a péči, která jsou založena na datech.

Nové doporučení Rady o screeningu nádorových onemocnění, jež bylo přijato v prosinci 2022, je rovněž klíčovým prvkem nového Programu onkologického screeningu financovaného z prostředků EU, jehož cílem je nabídnout screeningové vyšetření rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva a konečníku 90 % Evropanů, kteří na to mají nárok. Program po rozšíření zahrnuje rovněž rakovinu plic, prostaty a za určitých podmínek i rakovinu žaludku.

V nadcházejícím roce bude pokračovat práce na realizaci více než 30 opatření. Jako jednu z hlavních iniciativ předloží Komise návrh doporučení Rady o nádorových onemocněních, kterým lze předcházet očkováním, spolu s aktualizací doporučení Rady o nekuřáckém prostředí z roku 2009 s cílem zvýšit ochranu občanů před tabákovými výrobky a přispět ke splnění cíle „generace bez tabáku“ do roku 2024.

Souvislosti

Pro první vydání dne 1. února 2023 bylo za pomoci OECD vypracováno celkem 29 onkologických profilů zemí (EU-27, Island a Norsko). Profily slouží jako nástroj k identifikaci nerovností v oblasti prevence a léčby rakoviny. Osvětlují klíčové úspěchy, výzvy a rozdíly v každé zemi a srovnávají zjištění u jednotlivých zemí se situací v EU jako celku. To může být podkladem pro práci tvůrců politik a přispět k správnému nasměrování investic a intervencí na regionální, celostátní a unijní úrovni v rámci Evropského plánu boje proti rakovině.

Evropský plán boje proti rakovině je klíčovým pilířem evropské zdravotní unie, kterou předsedkyně von der Leyenová oznámila v roce 2020. Byl spuštěn v roce 2021 a stanoví nový přístup EU k prevenci a léčbě rakoviny a onkologické péči prostřednictvím mnohostranného, integrovaného přístupu spočívajícího v začlenění zdraví do všech politik. Navrhuje 10 stěžejních iniciativ a řadu opatření, jež mají řešit všechny aspekty tohoto onemocnění.

Další informace

Informativní přehled – Evropský plán boje proti rakovině: Jaká je současná situace?

Informativní přehled – Onkologické profily jednotlivých zemí

Onkologické profily jednotlivých zemí

Evropský registr nerovností v oblasti nádorových onemocnění

Evropský plán boje proti rakovině

@EU_Health

Zpráva Společného výzkumného střediska: Evropský registr nerovností v oblasti nádorových onemocnění

Mise EU proti rakovině

Mise EU proti rakovině – konference bývalých onkologických pacientů z řad mladých lidí

Citáty

„Rakovina je i nadále jedním z nejnaléhavějších zdravotních problémů naší doby. Tento první soubor onkologických profilů jednotlivých zemí, který dnes představujeme, jasně poukazuje na velké a nepřijatelné nerovnosti, které existují mezi členskými státy EU. Díky Evropskému plánu boje proti rakovině, který je součástí silné evropské zdravotní unie, budeme i nadále neúnavně usilovat o lepší pochopení, řešení a snižování těchto nerovností. Každý čtvrtý život v EU ukončí rakovina. Zajistěme, aby všichni v EU, bez ohledu na to, kde žijí, měli stejné možnosti přístupu k vysoce kvalitní onkologické péči a léčbě.“

Stella Kyriakidesová, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, 1.2.2023

 

„Evropský plán boje proti rakovině přináší výsledky každý den. Onkologické profily jednotlivých zemí představují velké množství informací, které umožňují lépe porozumět rozdílům, základním příčinám a výzvám, jimž členské státy při svém soustavném boji proti rakovině čelí. Je třeba učinit více a EU je připravena pomoci“

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života, 1.2.2023

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
1. února 2023