Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva1. září 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Evropský rok železnice: vlak „Connecting Europe Express“ vyjíždí ze stanice

vlak_0.jpg
© EC
© EC
Článek obsahuje stručné shrnutí - „Connecting Europe Express“, speciální vlak vypravený v rámci Evropského roku železnice  2021, vyjede 2. září z lisabonského nádraží. Během své pětitýdenní cesty zastaví ve více než stovce měst a do Paříže, která je cílovou stanicí, dorazí 7. října. Vyjede z Lisabonu, cestu ukončí v Paříži a významnou zastávku bude mít v Lublani – propojí tak portugalské, slovinské a francouzské předsednictví Rady EU.

Stručné shrnutí

• Zvláštní vlak bude od zítřka křižovat Evropou

• Na území ČR se bude pohybovat 23.–26. září 2021 (Ostrava, Břeclav, Brno, Praha, Plzeň)

• Připomene výhody železniční dopravy a poukáže i na výhody propojené Evropy

• Stane se pojízdnou konferencí, laboratoří a fórem pro veřejnou diskuzi

Celé znění tiskové zprávy

Connecting Europe Express“, speciální vlak vypravený v rámci Evropského roku železnice  2021, vyjede 2. září z lisabonského nádraží. Během své pětitýdenní cesty zastaví ve více než stovce měst a do Paříže, která je cílovou stanicí, dorazí 7. října. Vyjede z Lisabonu, cestu ukončí v Paříži a významnou zastávku bude mít v Lublani – propojí tak portugalské, slovinské a francouzské předsednictví Rady EU.

Evropská komisařka pro dopravu Adina Văleanová uvedla: „Železnice formovala naši bohatou společnou historii. Železniční doprava však představuje i budoucnost Evropy. Je to způsob, jak můžeme zmírnit změnu klimatu a napomoci hospodářskému oživení po pandemii, neboť takto vytváříme uhlíkově neutrální odvětví dopravy. V nadcházejících týdnech se vlak „Connecting Europe Express“ stane pojízdnou konferencí, laboratoří a fórem pro veřejnou diskuzi o tom, jak k využívání železnice motivovat cestující i podniky. Až zastavíme na nádraží ve vaší blízkosti, přijďte nás pozdravit.“

Na trase jsou plánovány různé akce k uvítání tohoto vlaku v železničních stanicích po celé Evropě. Zájemci mohou rovněž sledovat debaty probíhající na palubě, jakož i konference o politice EU v oblasti infrastruktury a úloze transevropské dopravní sítě  (TEN-T), které budou živě přenášeny prostřednictvím internetových stránek této akce z Lisabonu, Bukurešti, Berlína a Bettembourgu. Projekt „Connecting Europe Express“ je výsledkem jedinečné spolupráce mezi Evropskou komisí a Společenstvím evropských železničních a infrastrukturních podniků (CER), evropskými provozovateli železnic, provozovateli infrastruktury a řadou dalších partnerů na úrovni EU a na místní úrovni.

Předseda CER a výkonný ředitel rakouských spolkových drah Andreas Matthä zdůraznil význam tohoto společného projektu: „Vlak „Connecting Europe Express“ je působivým důkazem úspěchu Evropského roku železnice a zároveň upozorňuje na problémy, které budeme muset společně řešit. Členové CER jsou odhodláni zasadit se o úspěch Zelené dohody pro Evropu. Silné evropské železniční odvětví má zásadní význam pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu. V současné době existuje v přeshraniční železniční dopravě příliš mnoho technických překážek a v Evropě je velmi složité provozovat vlakové spojení přes státní hranice. Musíme i nadále přesouvat nákladní dopravu ze silnice na železnici, zajišťovat efektivní služby pro každodenně dojíždějící osoby a rozšiřovat mezinárodní dálkovou osobní železniční dopravu o denní i noční spojení. Jsem přesvědčen, že projekt „Connecting Europe Express“ zvýší povědomí o těchto výzvách. Rád bych poděkoval všem kolegům a partnerům, kteří tento projekt umožnili, a vlaku „Connecting Europe Express“ přeji šťastnou cestu.“

Souvislosti

Realizaci projektu „Connecting Europe Express“ umožnila spolupráce mezi partnery z evropského odvětví železniční dopravy a orgány na unijní, vnitrostátní a místní úrovni. Vzhledem k různému rozchodu kolejí v Evropě budou vlak „Connecting Europe Express“ ve skutečnosti tvořit tři vlaky – iberský vlak, standardní vlak a pobaltský vlak – které se na trase potkají. Tento projekt připomíná nedostatečnou interoperabilitu mezi některými částmi evropské železniční sítě, ale zároveň bude důkazem velmi dobré spolupráce mezi železničními podniky a provozovateli železniční infrastruktury.

Jednotlivé vagony poskytly různé evropské železniční společnosti. Vagon od společnost MAV (Maďarsko) bude hostit mobilní výstavu pořádanou Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA)  a společným podnikem Shift2Rail. Ta představí řadu stávajících technologií a inovací, které železniční dopravu zlepšují, a ukáže, jak EU podporuje projekty v oblasti infrastruktury. Standardní vlak se dále bude skládat z konferenčního vagonu (poskytnutého francouzskou společností SNCF), dvou standardních vagonů se sedadly (DB, Německo, a SBB, Švýcarsko), jídelního vozu (FS, Itálie) a lůžkového vagonu (ÖBB, Rakousko). Iberský vlak, který projíždí mezi Portugalskem a Španělskem, poskytl španělský dopravce Renfe a pobaltský vlak provozuje litevská společnost LTG.

Kvůli probíhající pandemii byl při organizaci všech činností souvisejících s projektem „Connecting Europe Express“ kladen důraz na bezpečnost. Některé akce budou přenášeny živě a fanoušci železnice se vyzývají, aby vlak v určitých stanicích přišli přivítat.

Další informace

Trasa a jízdní řád vlaku „Connecting Europe Express“

Často kladené otázky k projektu „Connecting Europe Express“

Partneři projektu „Connecting Europe Express“

Fakta a čísla v kostce

2021 – Evropský rok železnice

Kontakt pro tisk: infoatconnectingeuropeexpress [dot] eu (info[at]connectingeuropeexpress[dot]eu)

Podrobnosti

Datum zveřejnění
1. září 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku