Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva6. ledna 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Fond Evropské rady pro inovace: první kapitálové investice ve výši 178 milionů EUR do průlomových inovací

innovation_council.jpg
copyright
copyright
Komise dnes oznámila první kolo přímých kapitálových investic prostřednictvím fondu Evropské rady pro inovace (ERI). 42 vysoce inovativních začínajících podniků a malých a středních podniků společně obdrží kapitálové financování ve výši přibližně 178 milionů EUR na rozvoj a rozšíření průlomových inovací v oblasti zdraví, oběhového hospodářství, vyspělé výroby a dalších oblastí. 

Komise dnes oznámila první kolo přímých kapitálových investic prostřednictvím fondu Evropské rady pro inovace (ERI). 42 vysoce inovativních začínajících podniků a malých a středních podniků společně obdrží kapitálové financování ve výši přibližně 178 milionů EUR na rozvoj a rozšíření průlomových inovací v oblasti zdraví, oběhového hospodářství, vyspělé výroby a dalších oblastí. Jedním z nich je francouzská společnost CorWave, která je první společností v EU, do níž investuje fond ERI.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová v této souvislosti uvedla: „Evropa má mnoho inovativních a talentovaných začínajících podniků, ale tyto podniky příliš často zůstávají malými nebo se přesouvají jinam. Tato nová forma financování spočívající v kombinaci grantů a vlastního kapitálu je v Evropské radě pro inovace jedinečná. Překlene mezeru ve financování pro vysoce inovativní společnosti, uvolní další soukromé investice a umožní jejich rozšíření v Evropě.“

Kapitálové investice v rozmezí od 500 000 do 15 milionů EUR na příjemce doplňují grantové financování, které již bylo poskytnuto prostřednictvím pilotního nástroje Evropské rady pro inovace Accelerator  s cílem umožnit společnostem rychlejší růst. Je to poprvé, co Komise učinila kapitálové či kvazikapitálové investice, konkrétně kapitálové investice kombinované s grantem, do začínajících společností, přičemž se očekává, že vlastnické podíly se budou pohybovat v rozmezí od 10 % do 25 %.

V rámci nástroje Evropské rady pro inovace Accelerator bylo již od prosince 2019 vybráno celkem 293 společností pro financování v hodnotě více než 563 milionů EUR v grantech. Z těchto společností bylo vybráno 159, aby dodatečně obdržely nové kapitálové investice z fondu ERI. 42 společností, které byly dnes oznámeny, jsou prvními z této skupiny, které úspěšně prošly procesem hodnocení a hloubkové kontroly. Dalších 117 společností se nachází ve fázi přípravy k obdržení investic, než bude k dispozici výsledek příslušného procesu. 

CorWave: první společnost EU, která podepsala dohodu o investicích s fondem ERI

Vysoce inovativní francouzská společnost CorWave obdržela vůbec první přímou kapitálovou investici. Posláním CorWave je nabídnout pacientům se srdečním selháním ohrožujícím život nový standard péče. Investice fondu Evropské rady pro inovace ve výši 15 milionů EUR sehrála zásadní úlohu tím, že mobilizovala další investory, aby podpořili tento francouzský malý a střední podnik, což vedlo k investicím ve výši 35 milionů EUR ve čtvrté fázi počátečního financování společnosti CorWave.

Tento rozsáhlý projekt umožní společnosti CorWave úspěšně uvést na trh a rozšířit své inovativní lékařské řešení „Left Ventricular Assist Device“ (LVAD), které významně zlepší životy osob s pokročilým srdečním selháním, sníží o polovinu závažné komplikace a potřebu opětovné hospitalizace a zároveň výrazně zlepší kvalitu jejich života. Vysoký růstový potenciál společnosti CorWave se rovněž promítne do vysoce kvalitních pracovních míst v EU.

Další kroky pro příjemce

Nyní jsou dokončovány a budou brzy oznámeny investiční dohody s ostatními cílovými společnostmi. Několik příkladů tohoto prvního kola investic:

  • Hiber (Nizozemsko): mezinárodní satelitní a komunikační společnost, která poskytuje globální a cenově dostupné připojení k internetu věcí.
  • XSUN (Francie): společnost zabývající se solárními letadly, která navrhuje energeticky nezávislá bezpilotní letadla tak, aby byla plně autonomní a mohla fungovat bez lidského zásahu.
  • GEOWOX LIMITED (Irsko): technologická společnost, která poskytuje automatizované oceňování nemovitostí, využívá vysoce kvalitní modely otevřených dat a strojového učení.
  • EPI-ENDO PHARMACEUTICALS EHF (Island): farmaceutická společnost zaměřená na vytváření vlastnického portfolia léčiv s cílem řešit obrovskou globální zátěž chronických respiračních onemocnění.

Těmto prvním investicím předchází důkladné hodnocení prováděné externími odborníky, hloubková kontrola, na niž dohlíží externí odborníci a investoři v investičním výboru fondu Evropské rady pro inovace, a konečné rozhodnutí správní rady fondu Evropské rady pro inovace.

Souvislosti

Fond Evropské rady pro inovace, který byl zřízen v červnu 2020, je průlomovou iniciativou Komise, jejímž cílem je provádět přímé kapitálové a kvazikapitálové investice (mezi 500 000 a 15 miliony EUR) do kapitálu začínajících podniků a malých a středních podniků. Je první svého druhu, pokud jde o zásah EU do přímých kapitálových investic. Ve své současné fázi uskutečňuje tyto investice v kombinaci s granty jako součást kombinovaného financování v rámci pilotního projektu Evropské rady pro inovace Accelerator. Maximální přidělené finanční prostředky (granty a vlastní kapitál) mohou dosáhnout 17,5 milionu EUR.

Cílem fondu Evropské rady pro inovace je zaplnit kritickou mezeru ve financování, které čelí inovativním společnostem při uvádění svých technologií z vysoké úrovně technologické připravenosti do fáze uvádění na trh. Fond pomůže zaplnit tuto mezeru ve financování v počáteční fázi, kdy trh rizikového kapitálu v EU ve srovnání s globálním trhem rizikového kapitálu stále zaostává. Jeho hlavním účelem není maximalizovat návratnost investic, ale mít vysoký dopad, a to tím, že společnostem s průlomovými a přelomovými technologie pomůže v jejich růstu jakožto trpělivý kapitálový investor.

Cílem fondu je podporovat rovnost a genderovou vyváženost a výrazně přispívat k udržitelnosti se zvláštním zaměřením na zdraví, odolnost a ekologickou a digitální transformaci. Jeho úloha je dnes ještě důležitější, neboť koronavirová krize měla velmi velký dopad na mnoho malých a středních podniků v EU, včetně mnoha inovativních začínajících podniků.

Další informace

Evropská rada pro inovace - investiční příležitosti

Webová stránka Evropské rady pro inovace

CorWave - tisková zpráva ze dne 6. ledna 2021

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. ledna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku