Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva4. října 2022Odhadovaná doba čtení: 4 min

Hospodářská soutěž: Komise přijímá flexibilnější sdělení o neformálním poradenství v oblasti antimonopolních pravidel a stahuje dočasný rámec pro posuzování antimonopolní

eu_flag.jpg

Evropská komise dnes přijala revidované sdělení o neformálním poradenství, jež umožní podnikům požádat o neformální pokyny při uplatňování unijních pravidel hospodářské soutěže v nových nebo dosud nevyřešených otázkách. Sdělení stanoví flexibilnější podmínky a má za cíl zvýšit právní jistotu podniků, které žádají o pokyny při posuzování legality svých opatření podle pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže. Neformální pokyny budou mít podobu tzv. informačních dopisů.  

Vzhledem k relativnímu zlepšení zdravotní krize v Evropě se dnes Komise rovněž rozhodla stáhnout dočasný rámec pro posuzování antimonopolních otázek v souvislosti s pandemií COVID-19. Tento rámec byl přijat v dubnu 2020 a umožnil Komisi posuzovat projekty spolupráce podniků v reakci na naléhavé situace vyplývající z pandemie koronaviru.

Přezkum sdělení o neformálním poradenství

Sdělení o neformálním poradenství z roku 2004 uvádělo okolnosti, za kterých by Komise zvážila vydání neformálních pokynů pro podniky ohledně uplatňování pravidel hospodářské soutěže EU. Stanovilo přísná kritéria, jež okolnosti, za nichž by Komise mohla tyto neformální pokyny poskytnout, omezovala. Nástroj nebyl z tohoto důvodu nikdy použit.

květnu 2022 Komise vyzvala všechny zúčastněné strany, aby v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž poskytly zpětnou vazbu k návrhu revidovaného sdělení. V říjnu 2022 zveřejnila Komise souhrnnou zprávu o výsledcích této konzultace.

Dnes přijaté revidované znění aktualizuje kritéria, která Komisi umožňují poskytnout neformální pokyny podnikům v případech, které představují nové nebo dosud nevyřešené otázky, včetně podniků v krizové či jiné mimořádné situaci. To bude mít zásadní význam pro podniky zapojené do nových způsobů podnikání, jakož i pro podniky, které čelí krizi nebo jiným mimořádným událostem.

Revidovaný nástroj zejména:

  1. zvyšuje flexibilitu Komise, pokud jde o řešení širší škály otázek v informačních dopisech, a umožňuje jí zohlednit relevantnost postupů při naplňování priorit Komise a zájmů EU a
  2. rozšiřuje definici „nových“ otázek, jež nejsou v právním rámci EU jasně upraveny, aby zahrnovala i případy s takovým „nedostatečným objasněním“.

Dočasný rámec pro posuzování antimonopolních otázek v souvislosti s pandemií COVID-19

Vzhledem ke zlepšení zdravotní situace v Evropě a zmírnění omezení se Komise zároveň rozhodla stáhnout dočasný rámec pro posuzování antimonopolních otázek v souvislosti s pandemií COVID-19.

Dočasný rámec, který byl přijat dne 8. dubna 2020, stanovil kritéria, jimiž se Komise řídila při posuzování projektů spolupráce zaměřených na řešení nedostatku dodávek základních produktů a služeb během pandemie koronaviru. Rovněž umožňoval Komisi poskytnout podnikům písemné ujištění o souladu ohledně konkrétních a přesně vymezených projektů spolupráce spadajících do oblasti působnosti rámce.

Podle Komise je vhodné dočasný rámec stáhnout, neboť výjimečné okolnosti a související výzvy, které mohou vyvolat potřebu spolupráce podniků za účelem zmírnění dopadů krize, v této fázi již pominuly.

V případě náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotní situace a souvisejícího narušení dodávek základních produktů a služeb mohou podniky požádat o pokyny podle revidovaného sdělení o neformálním poradenství.

Souvislosti

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 zavedlo systém prosazování antimonopolních pravidel podle článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Systém je založen na vlastním posuzování, neboť podniky mají obecně dobré předpoklady k tomu, aby posoudily legalitu svých činností. Jsou blíže faktům a mají k dispozici rámec pro posuzování v podobě nařízení o blokových výjimkách, rozhodovací praxe Komise, pokynů, oznámení a příslušné judikatury.

Nařízení č. 1/2003 však umožňuje Komisi poskytnout podnikům neformální pokyny v případech skutečné nejistoty ohledně uplatňování antimonopolních pravidel.

Na tomto základě přijala Komise v roce 2004 sdělení o neformálním poradenství v záležitostech nových otázek, které vyvstanou v souvislosti s konkrétní aplikací článků 101 a 102 SFEU. Účelem oznámení bylo upřesnit okolnosti, za kterých by Komise zvažovala vydání neformálních pokynů jednotlivým podnikům.

Pokud jde o dočasný rámec pro posuzování antimonopolních otázek v souvislosti s pandemií COVID-19, Komise vydala dne 8. dubna 2020 dopis s ujištěním o souladu pro sdružení výrobců léčivých přípravků „Medicines for Europe“ a zúčastněné společnosti v souvislosti s projektem dobrovolné spolupráce, jehož cílem bylo řešit riziko nedostatku kriticky důležitých nemocničních léčivých přípravků pro léčbu pacientů s koronavirem. Dne 25. března 2021 vydala Komise další takový dopis adresovaný spoluorganizátorům celoevropské akce zaměřené na navazování kontaktů s cílem řešit překážky ve výrobě očkovacích látek proti COVID-19 a urychlit využívání dalších dostupných kapacit v Evropě.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
4. října 2022