Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva23. června 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Jste občanem EU žijícím ve Velké Británii a chcete tam i nadále zůstat? Pak do 30. června musíte podat žádost do systému registrace k pobytu

brexit_-_system_registrace_k_pobytu_-_small.jpg
© EC
© EC
Jste občanem EU, žijete ve Spojeném království a nechcete přijít o právo zde žít, pracovat či studovat? Je třeba požádat o nový přistěhovalecký status nejpozději do 30. června 2021.  Občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří do Spojeného království přišli do 31. prosince 2020 – tj. před koncem přechodného období – a hodlají tam zůstat, musí požádat o nový status v systému registrace k pobytu pro občany EU (EU Settlement Scheme). Žádost je zdarma.

Díky dohodě o vystoupení mezi EU a Spojeným královstvím je status pobytu občanů EU, kteří přišli do Spojeného království před koncem přechodného období (31. prosince 2020), chráněn a tito občané mohou požádat o nový status pobytu podle právních předpisů Spojeného království v oblasti přistěhovalectví.

Vláda Spojeného království zřídila pro tento účel systém registrace k pobytu pro občany EU (EU Settlement Scheme, dále jen „systém registrace“) www.gov.uk/eusettlementscheme.

Systém registrace je zdarma a spravuje ho ministerstvo vnitra Spojeného království (UK Home Office). Registraci musí absolvovat téměř všichni občané EU a jejich rodinní příslušníci pobývající ve Spojeném království, aby zde mohli nadále legálně pobývat.

Bude-li vaše žádost v systému registrace úspěšná, získáte buď „status usazené osoby“ („settled“), nebo „předběžný status usazené osoby“ („pre-settled“), podle toho, jak dlouho jste ve Spojeném království před podáním žádosti pobývali.

Pokud žádost v systému registrace nepodáte ve stanovené lhůtě, tj. do 30. června 2021, může se váš pobyt ve Spojeném království v budoucnu stát protiprávním.

 

Jaký je rozdíl mezi „statusem usazené osoby“ a „předběžným statusem usazené osoby“?

Požadavky systému registrace vycházejí zejména z délky pobytu ve Spojeném království: ministerstvo vnitra zkontroluje, jak dlouho ve Spojeném království jste, a nikoli co tam děláte. Udělení statusu v rámci systému registrace tedy nezávisí na vašem zaměstnání, ani na tom, zda pobíráte dávky, nebo na tom, zda máte soukromé zdravotní pojištění.

▶ To znamená, že občané EU a jejich rodinní příslušníci, kteří ve Spojeném království pobývali nepřetržitě nejméně pět let, by měli obdržet status usazené osoby. Není přitom nutné, aby tento pětiletý pobyt ve Spojeném království probíhal v posledních pěti letech – o status usazené osoby mohou požádat i lidé, kteří žili ve Spojeném království dříve po dobu pěti let a nyní tam již nežijí.

▶ Občané, kteří ve Spojeném království žijí po dobu kratší než pět let, budou muset požádat o „předběžný status usazené osoby“. Ten jim umožní ve Spojeném království zůstat a požádat o „status usazené osoby“, až budou moci vykázat pětiletý nepřetržitý pobyt. To znamená, že tito občané musí podat dvě žádosti v systému registrace, aby jim byl udělen status usazené osoby.

O „status usazené osoby“ musíte požádat i v případě, že již máte britskými orgány vydané povolení k trvalému pobytu v EU nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu v EU (tzv. „PR document / card“). Občané Irska nebo osoby, které již jsou držiteli platného povolení k trvalému pobytu nebo vstupu („indefinite leave to remain or enter“), žádost v systému registrace podávat nemusí, avšak mohou, pokud si to budou přát. Občané s dvojím občanstvím (britským a země EU-27) žádost v systému registrace podávat nemohou, jelikož mohou ve Spojeném království po brexitu žít díky svému britskému občanství.

Lhůty

Žádost musíte podat do 30. června 2021.

Bude-li vaše žádost zamítnuta před 30. červnem 2021, máte možnost podat novou opravnou žádost (počet žádostí není omezen) nebo se proti tomuto rozhodnutí odvolat k nezávislému imigračnímu soudu. Bude-li vaše žádost zamítnuta po 1. červenci 2021, pravděpodobně již nebudete moci podávat další žádosti.

Rodinní příslušníci, kteří před 31. prosincem 2020 nežili ve Spojeném království

Občané EU, na něž se systém registrace vztahuje, mohou být patrony svých blízkých rodinných příslušníků, kteří do 31. prosince 2020 nepobývali ve Spojeném království, aby se k nim tito rodinní příslušníci mohli kdykoli v budoucnu ve Spojeném království připojit.

Ve většině případů musí rodinný příslušník podat žádost, aby se mohl připojit ke svému patronovi z EU ve Spojeném království, ze země mimo Spojené království. Je proto důležité, aby ještě před cestou získal povolení přicestovat do Spojeného království za účelem sloučení rodiny.

Kdo od vás může požadovat, abyste se prokázali vaším statusem, a jak se s ním můžete prokázat?

Od 1. ledna 2021 do 30. června 2021 bude zavedena odkladná lhůta, během níž mohou občané EU svůj „status usazené osoby“ nebo „předběžný status usazené osoby“ zaměstnavateli nebo pronajímateli dobrovolně prokazovat, nesmí se to však od nich vyžadovat. Během této odkladné lhůty potřebují občané EU při nástupu do zaměstnání a pronajímání nemovitosti nadále jen cestovní pas nebo občanský průkaz.

Od 1. července 2021 od vás doklad o „statusu usazené osoby“ nebo o „předběžném statusu usazené osoby“ může požadovat například zaměstnavatel, pronajímatel, národní zdravotní služba (NHS), ministerstvo práce a důchodového zabezpečení, místní orgány, agentura pro vydávání řidičských průkazů a osvědčení pro vozidla, jakož i banky.

Ministerstvo vnitra zřídilo službu, která vám umožní uvedeným organizacím a subjektům informace o vašem digitálním statusu ukázat. Pokud se domníváte, že jste byli v důsledku svého nového digitálního statusu vystaveni jakékoli formě diskriminace, oznamte to prosím na adrese EU-CITIZENS-RIGHTSateeas [dot] europa [dot] eu (EU-CITIZENS-RIGHTS[at]eeas[dot]europa[dot]eu).

Další informace:

Systém registrace k pobytu pro občany EU (EU Settlement Scheme): www.gov.uk/eusettlementscheme.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. června 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku