Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva1. října 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 2 min

Kariéra EU: EPSO zavádí od roku 2023 novou jednodušší a efektivnější podobu výběrových řízení

Test na počítači

Úřad EPSO se rozhodl zásadně přehodnotit stávající způsob provádění výběrových řízení, a to zrušit ve výběrových řízení EPSO ústní testy. Cílem je výběrová řízení časově zkrátit a systém zjednodušit. 

Budoucí výběrová řízení budou klást větší důraz na kvalifikaci uchazečů a na soubor písemných testů, které budou všechny probíhat v rámci jednoho sezení.


„Hodnotící centrum“ a související ústní zkoušky používané od roku 2010 zanikají.

Obecné schopnosti uchazečů však budou i nadále přezkoumávány během pohovorů při výběru uchazečů z rezervního seznamu v náborových útvarech orgánů EU, které zaměstnance najímají. Konečný výběr zůstane zcela na samotných orgánech. 

Výběrová řízení EPSO budou mít od roku 2023 následující strukturu:

Testy verbálního, numerického a abstraktního uvažování

Testy verbálního, numerického a abstraktního uvažování zůstanou součástí výběrových řízení. Novinkou je, že výsledky uchazečů nebudou seřazovány – bude se vyžadovat pouze minimální počet bodů. 

Test s výběrem správné odpovědi u specializovaných výběrových řízení NEBO test znalostí o EU u všeobecných výběrových řízení

Test znalostí o EU se zaměří například na smysluplné věcné otázky týkající se fungování EU, jejích politik a postupů.

Uchazeči budou mít k dispozici odkaz na online zdroje použité k vytvoření testu, aby dostali šanci i ti, kdo nikdy záležitosti EU nestudovali ani v této oblasti nepracovali. 

Písemná zkouška

Všechna výběrová řízení budou obnášet písemnou zkoušku (obvykle případovou studii) k posouzení dovednosti v oblasti koncipování textů.

*V souladu s potřebami orgánů EU může být u některých výběrových řízení pro konkrétní profily rovněž zaveden test digitálních dovedností.

Všechna výběrová řízení budou probíhat online jako distanční testy. Úřad EPSO zahájil tento přechod během pandemie v roce 2020 a převážná většina uchazečů tuto flexibilitu uvítala. Tento nový model přináší významnou úsporu nákladů, zvýšení efektivity a je také šetrnější k životnímu prostředí.

Po dokončení výběrového řízení sestaví výběrová komise rezervní seznam se jmény úspěšných uchazečů. Seznam bude poté k dispozici náborovým oddělením orgánů. 

Díky tomu, že hlavní fáze výběrových řízení bude založena výhradně na písemných testech, bude úřad EPSO moci zkrátit lhůty výběrových řízení na pouhých 6 měsíců a výhledově i na méně.

Úřad EPSO nyní připravuje výběrová řízení, při kterých již bude tento nový model použit. První dvě taková výběrová řízení budou zveřejněna v květnu 2023. Jedno bude určeno pro ekonomy (AD6) a druhé pro administrátory v oblasti duševního vlastnictví (AD6). 

Pravidelné aktualizace najdete na stránce Připravovaná výběrová řízení.

Úřad EPSO - internetové stránky

Podrobnosti

Datum zveřejnění
1. října 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku