Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva6. června 2023Odhadovaná doba čtení: 5 min

Komise dále integruje Ukrajinu do jednotného trhu EU prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy určeného k financování infrastruktury

Ukrajina  - žena a solární panely
© Copyright Getty Images - NA

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová a místopředseda vlády pro obnovu Ukrajiny a ministr pro rozvoj komunit, území a infrastruktury Oleksandr Kubrakov dnes ve Lvově podepsali dohodu o přidružení Ukrajiny k Nástroji pro propojení Evropy (CEF).

Dohoda umožní předkladatelům projektů z Ukrajiny žádat o finance z EU na projekty ve společném zájmu v oblasti dopravy, energetiky a digitálních technologií zaměřené na další zlepšení propojení země se sousedními státy EU. Podpoří také integraci Ukrajiny do jednotného trhu EU a podnítí růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost.

Ukrajina odvážně bojuje proti nevyprovokované a neodůvodněné agresi Ruska a podpora a solidarita ze strany EU jsou i nadále neochvějné. Dnešní dohoda ještě více přibližuje Ukrajinu k EU, jelikož ji pevně ukotvuje v propojených transevropských sítích.

Přístup k finančním prostředkům EU pro dopravu, energetiku a digitální služby

Pokud jde o dopravu, ukrajinské orgány a podniky budou moci ve stávajícím programovém období (2021–2027) žádat o financování v rámci budoucích výzev Nástroje pro propojení Evropy v oblasti dopravy. Další výzva bude vyhlášena v září 2023. Kritéria způsobilosti pro třetí země se použijí tak, jak je uvedeno v nařízení o transevropské dopravní síti (TEN-T) – v této souvislosti jsou upřednostňována opatření, která posilují propojení mezi hlavní sítí členských států a sítí ve třetích zemích.

Co se týče energetiky, ukrajinské infrastrukturní projekty propojené s členskými státy EU již mohou žádat o status projektů ve společném zájmu podle revidovaných unijních pravidel pro energetickou infrastrukturu. Projekty ve společném zájmu jsou nová koncepce, která byla zavedena revidovaným nařízením o transevropských energetických sítích (TEN-E) s cílem umožnit infrastrukturním projektům propojujícím třetí země s EU využívat zjednodušených povolovacích postupů a lepšího přístupu k financování. Tento status je podmínkou k tomu, aby tvůrci projektů mohli získat financování z Nástroje pro propojení Evropy v oblasti energetiky. Díky dnešní dohodě budou mít uvedené projekty na Ukrajině k dispozici nové zdroje financování. Komise v listopadu 2023 zveřejní příští unijní seznam projektů ve společném zájmu a poprvé také seznam projektů ve společném zájmu ve spolupráci s třetími zeměmi. Další možností, jak může Ukrajina získat podporu z Nástroje pro propojení Evropy v oblasti energetiky, jsou přeshraniční projekty zaměřené na energii z obnovitelných zdrojů.

digitální části Nástroje pro propojení Evropy (Nástroj pro propojení Evropy v oblasti digitálních technologií) lze podpořit projekty ve společném zájmu ke zlepšení konektivity. Jde zejména o projekty týkající se páteřních sítí, které propojují EU s třetími zeměmi v souladu se strategií Global Gateway, a také projekty týkající se rozvoje bezpečné, zabezpečené a udržitelné vysoce výkonné infrastruktury včetně gigabitových sítí a páté generace mobilních sítí (5G). Jakmile budou k této složce nástroje vyhlášeny výzvy, mohou subjekty z Ukrajiny žádat o spolufinancování projektů zaměřených na zvýšení kapacity, bezpečnosti a odolnosti digitální konektivity mezi Ukrajinou a jejími sousedy v EU.

Souvislosti

Podporou ekologičtějších a udržitelnějších transevropských dopravních a energetických sítí a digitalizace přispívá Nástroj pro propojení Evropy (CEF) k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a Digitální dekády 2030. Za tímto účelem obsahuje Nástroj pro propojení Evropy na období 2021–2027 možnost poskytovat různé finanční příspěvky, zejména ve formě grantů, s různou mírou spolufinancování podle typu projektu. V rámci složky tohoto nástroje pro dopravu je z rozpočtu EU na období 2021–2027 poskytnuto 25,8 miliardy eur v grantech na spolufinancování dopravních projektů v členských státech EU. Ve složce určené na energetiku je k dispozici 5,8 miliardy eur na spolufinancování projektů ve společném zájmu podle nařízení o transevropských energetických sítích, jakož i přeshraničních projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Ze složky pro digitální technologie budou investovány 2 miliardy eur do evropských infrastruktur pro konektivitu a podpořeno zavádění sítí 5G a jejich využívání v místních komunitách.

Další informace

Nástroj pro propojení Evropy

Transevropská dopravní síť

Transevropské energetické sítě

Citace

Nástroj pro propojení Evropy v oblasti dopravy již financuje několik projektů s přímým dopadem na Ukrajinu: rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy na letišti Rzeszów-Jasionka v Polsku, modernizace překládkového terminálu v Košicích, výstavba mostu v Ungheni a rozvoj spojení s vnitrozemím a modernizace přístavu v rumunské Constanțě. Díky dnešní dohodě bude nyní Ukrajina moci podávat žádosti samostatně, což jí otevírá cestu pro projektům, které pomohou modernizovat infrastrukturu Ukrajiny a zlepšit její propojení s EU, jako jsou investice do hraničních přechodů s EU. Jedná se o konkrétní krok k dalšímu posílení tras solidarity a podpoře obnovy Ukrajiny.

Adina Văleanová, komisařka pro dopravu - 06/06/2023

 

Ukrajina je náš soused a partner, který směřuje k tomu, aby se stal členem Unie. Dnešní přidružení Ukrajiny k Nástroji pro propojení Evropy je na této cestě důležitým krokem, který pomůže posílit kapacitu a odolnost digitálních páteřních sítí propojujících Evropu s Ukrajinou a přinese ukrajinským občanům a podnikům výhody digitální transformace.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh - 06/06/2023

 

Dnešní dohoda dále prohlubuje partnerství mezi EU a Ukrajinou v oblasti energetiky tím, že podporuje integraci Ukrajiny do jednotného trhu EU s energií. Přidružení k Nástroji pro propojení Evropy je důkazem našich společných cílů energetické politiky v oblasti dekarbonizace, integrace trhu a bezpečnosti dodávek. Ukazuje, že jsme odhodláni podpořit Ukrajinu při její obnově, zvýšit její odolnost a nezávislost a zároveň pokročit v přechodu na čistou energii.

Kadri Simsonová, komisařka pro energetiku - 06/06/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. června 2023