Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva31. ledna 2024Odhadovaná doba čtení: 6 min

Komise doporučuje v rámci Evropského plánu boje proti rakovině nová opatření týkající se nádorových onemocnění, jimž lze předcházet očkováním

Ve scrabble vytvořené slovo Cancel/cancer

Evropská komise dnes předkládá doporučení, jež členským státům pomůže v úsilí o prevenci rakoviny pomocí očkování. Zaměřuje se zejména na podporu využívání dvou klíčových očkování, jimiž lze předcházet virovým infekcím, které mohou vést k rakovině: jedná se o očkování proti lidským papilomavirům (HPV) a proti viru žloutenky (hepatitidy) typu B (HBV), a také na lepší monitorování míry proočkovanosti.

Doporučení je součástí Evropského plánu boje proti rakovině, který je klíčovým pilířem evropské zdravotní unie. Odhaduje se, že přibližně 40 % případů rakoviny v EU by bylo možné předejít. Podle dnes zveřejněné nové zprávy však bylo v roce 2021 v členských státech EU věnováno na prevenci pouze přibližně 5 % celkových výdajů na zdravotnictví.

Nádorová onemocnění, jimž lze předcházet očkováním

S cílem eliminovat rakovinu děložního čípku a další nádorová onemocnění způsobovaná virem HPV, jako jsou některé případy rakoviny hlavy a krku a jiné typy anogenitální rakoviny, stanovil Evropský plán boje proti rakovině cíl, aby členské státy dosáhly do roku 2030 u dívek 90% proočkovanosti proti HPV a výrazně zvýšily míru proočkovanosti chlapců. Cílem plánu boje proti rakovině je rovněž zajistit přístup k očkování proti HBV a jeho větší využívání, zejména s cílem předcházet rakovině jater. Tyto očkovací látky mají zásadní význam pro ochranu veřejného zdraví a podporu odolných systémů zdravotní péče.

K dosažení těchto cílů však povede ještě dlouhá cesta. Mnoho členských států je v proočkovanosti dívek proti HPV výrazně pod hodnotou 50 %, přičemž ohledně chlapců a mladých dospělých jsou k dispozici jen omezené údaje a údaje o proočkovanosti proti HBV jsou výrazně nedostatečné.

Dnešní doporučení obsahuje řadu opatření, která by členské státy mohly přijmout, a zlepšit tak využívání těchto očkovacích látek, jež zachraňují život. Jedná se o doporučení, aby členské státy:

 • poskytovaly bezplatné nebo plně hrazené očkování;
 • zajistily, aby očkování bylo snadno dostupné, zejména cílovým skupinám a zranitelným nebo vysoce rizikovým skupinám obyvatelstva;
 • začlenily do svých vnitrostátních plánů boje proti rakovině imunizaci proti nádorovým onemocněním, jimž lze předcházet očkováním;
 • posílily komunikační úsilí, zejména zdůrazněním rodičům, mladým lidem a cílovým skupinám, jaké přínosy očkování má, a řešením zavádějících informací a dezinformací;
 • zlepšily monitorování a podávání zpráv o proočkovanosti s cílem určit, kde může být třeba odstranit nedostatky;
 • stanovily konkrétní cíle pro očkování chlapců proti HPV;
 • konkrétně v případě HBV posílily vnitrostátní úsilí o dosažení cílů pro rok 2030 stanovených Světovou zdravotnickou organizací:
  • 95% proočkovanost (3. dávkou) dětské vakcinace proti HBV;
  • 95 % těhotných žen vyšetřených na hepatitidu B;
  • 95 % novorozenců, kteří byli včas (do 24 hodin po narození) očkováni poporodní dávkou vakcíny proti HBV, mimo jiné posílením systémů pro sledování pokroku při plnění těchto cílů a v případě potřeby využitím dostupné podpory ze strany Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC);
 • zavedly spolehlivé elektronické registry očkování;
 • vyměňovaly si osvědčené postupy s ostatními členskými státy s cílem zlepšit vnitrostátní úsilí.

Komise členským státům při provádění doporučení rovněž poskytne podporu. Zejména jim dá k dispozici model pro komunikační kampaně, které bude možné přizpůsobit vnitrostátním potřebám a jež zohlední vnitrostátní specifika. Pomohou tak zvýšit povědomí o významu těchto očkování. Komise bude rovněž nápomocna při lepším monitorování v celé EU, zatímco ECDC do konce roku 2024 vypracuje nový přehled vnitrostátní míry proočkovanosti proti HPV a HBV s cílem poskytnout o situaci lepší přehled.

Souběžně s tím členským státům v jejich úsilí o posílení očkování a boj proti rakovině nadále poskytuje významnou finanční podporu program EU4Health. V roce 2024 bude zahájena společná akce na podporu členských států při zvyšování proočkovanosti proti HPV a řešení přenosných nemocí, jako je žloutenka a HIV/AIDS, která bude financována z rozpočtu EU ve výši 20 milionů EUR.

Další informace

Návrh doporučení Rady o nádorových onemocněních, jimž lze předcházet očkováním

Informativní přehled „Evropský plán boje proti rakovině: významná změna“

Evropský plán boje proti rakovině

Informativní přehled o proočkovanosti

Evropský registr nerovností v oblasti nádorových onemocnění

Údaje o prevalenci rakoviny

Citace

 

Prostřednictvím Evropského plánu boje proti rakovině jsme přijali silný politický závazek zlepšit životy všech našich spoluobčanů, kterých se tato nemoc dotýká. Dnešním návrhem poskytuje EU členským státům podporu při zvyšování prevence rakoviny, se zvláštním zaměřením na ochranu dětí, mladých lidí a zranitelných skupin obyvatelstva. Prevence bude vždy tím nejlepším způsobem, jak proti rakovině bojovat, a vzhledem k tomu, že 40 % jejích případů má příčiny, jimž lze předcházet, máme možnost věci změnit k lepšímu.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života

 

Lepší je nemocem předcházet, než je léčit. Každý rok přijde v EU v důsledku rakoviny děložního čípku o život téměř 14 000 žen a je hlášeno více než 16 000 nových infekcí žloutenkou typu B. Díky bezpečným a účinným očkovacím látkám máme historickou příležitost rakovinu děložního čípku a další nádorová onemocnění způsobená těmito viry vymýtit. Dnešní návrh je klíčovou součástí naší práce v oblasti prevence v rámci Evropského plánu boje proti rakovině. Ten je základním pilířem silné evropské zdravotní unie, jež chrání zdraví našich občanů, zejména mladých lidí. Komise je připravena podpořit členské státy všemi možnými způsoby, aby se počet osob, jichž se rakovina dotýká, snížil.

Stella Kyriakidesová, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin

Podrobnosti

Datum zveřejnění
31. ledna 2024