Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva18. února 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 3 min

Komise nastavuje kurz směrem k otevřené, udržitelné a sebevědomé obchodní politice EU

obchodni_politika.jpg
copyright © EC Audiovisual Service
copyright © EC Audiovisual Service
Evropská komise dnes vymezila svou obchodní strategii pro nadcházející roky. Strategie vychází z koncepce otevřené strategické autonomie. Základem je jednak snaha EU přispět k hospodářskému oživení podporou zelené a digitální transformace, jednak nový důraz na posílení multilateralismu a reformu pravidel globálního obchodu tak, aby byla spravedlivá a udržitelná.

Evropská komise dnes vymezila svou obchodní strategii pro nadcházející roky. Strategie vychází z koncepce otevřené strategické autonomie. Základem je jednak snaha EU přispět k hospodářskému oživení podporou zelené a digitální transformace, jednak nový důraz na posílení multilateralismu a reformu pravidel globálního obchodu tak, aby byla spravedlivá a udržitelná. V případě potřeby zaujme EU asertivnější postoj při obraně svých zájmů a hodnot, mimo jiné prostřednictvím nových nástrojů.

Ve snaze řešit jednu z největších výzev naší doby a reagovat na očekávání občanů staví Komise do středu své nové obchodní strategie udržitelnost. Tím se podpoří zásadní transformace unijní ekonomiky na klimaticky neutrální hospodářství. Strategie obsahuje řadu klíčových opatření, která se zaměřují na vytvoření přísnějších pravidel globálního obchodu a podporu hospodářského oživení EU.

Výkonný místopředseda a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis k nové strategii uvedl: „Výzvy, kterým čelíme, vyžadují novou strategii obchodní politiky EU. Potřebujeme otevřený obchod založený na pravidlech, který po odeznění pandemie COVID-19 pomůže obnovit hospodářský růst a vytvářet pracovní místa. Stejně tak musí obchodní politika plně podporovat zelenou a digitální transformaci našeho hospodářství a stát v čele globálního úsilí o reformu WTO. Měla by nám také poskytnout nástroje, které nám umožní bránit se proti nekalým obchodním praktikám. Zvolili jsme otevřený, strategický a sebevědomý přístup, který klade důraz na schopnost EU činit vlastní rozhodnutí a utvářet díky vedoucímu postavení a angažovanosti svět kolem sebe a který odráží naše strategické zájmy a hodnoty.“

V reakci na současné výzvy je prioritou strategie zásadní reforma Světové obchodní organizace (WTO), včetně globálních závazků v oblasti obchodu a klimatu, nových pravidel pro digitální obchod, posílených pravidel pro boj proti narušování hospodářské soutěže a obnovení systému WTO pro závazné řešení sporů.

Nová strategie posílí možnosti obchodu podpořit digitální a klimatickou transformaci: jednak přispívá k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu, jednak odstraňuje neopodstatněné obchodní překážky v digitální ekonomice, aby bylo možné v obchodu využívat výhod digitálních technologií. EU bude díky posílení svých spojenectví, jakým je např. transatlantické partnerství, a díky většímu zaměření na sousední země a Afriku lépe schopna přispívat k utváření globálních změn.

Zároveň bude EU razantněji a asertivněji přistupovat k provádění a prosazování svých obchodních dohod, boji proti nekalým praktikám a řešení otázek udržitelnosti. EU ve stále větší míře dbá na to, aby její dohody přinášely jejím pracovníkům, zemědělcům a občanům vyjednané výhody.

Tato strategie staví na rozsáhlých a inkluzivních veřejných konzultacích, při nichž bylo shromážděno více než 400 příspěvků od nejrůznějších zainteresovaných subjektů. Proběhla i řada veřejných akcí v téměř všech členských státech. Vše probíhalo v úzké spolupráci s Evropským parlamentem, vládami EU, podniky, občanskou společností a veřejností.

Další informace

Sdělení

Příloha sdělení

Otázky a odpovědi

Informativní přehledy:

Základní fakta a čísla

Malé a střední podniky

Udržitelnost a klima

Otevřená strategická autonomie

Digitální obchod

Reforma WTO

Provádění a prosazování

Podrobnosti

Datum zveřejnění
18. února 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku