Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva29. září 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 3 min

Komise navrhuje částečné pozastavení dohody o zjednodušení vízového režimu pro úředníky spojené s běloruským režimem

checking_passports.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise dnes navrhuje pozastavit platnost některých článků dohody o zjednodušení vízového režimu mezi EU a Běloruskou republikou. Toto rozhodnutí je reakcí na pokus běloruského režimu destabilizovat EU a její členské státy napomáháním nelegální migraci za politickými účely, jakož i na jeho rozhodnutí ze dne 28. června 2021 pozastavit dohodu mezi EU a Běloruskem o zpětném přebírání osob. Návrh je zaměřen na konkrétní kategorie úředníků spojených s režimem a nebude mít dopad na běžné občany Běloruska, kteří budou i nadále požívat stejných výhod vyplývajících z dohody o zjednodušení vízového režimu.

Částečné pozastavení dohody o zjednodušení vízového režimu se po přijetí Radou bude vztahovat na konkrétní ustanovení dohody. V důsledku toho by se neupouštělo od požadavku na další doklady potvrzující účel cesty a nesnižovaly by se poplatky za vyřízení žádosti o vízum. Opatření se budou týkat pouze členů běloruských oficiálních delegací a členů běloruské národní vlády a regionálních vlád a parlamentů, běloruského ústavního soudu a běloruského nejvyššího soudu při výkonu jejich funkcí.

EU bude i nadále podporovat běloruský lid. Nadále jsme na straně všech obránců lidských práv a nezávislých hlasů a všech lidí utlačovaným režimem.

Další kroky

Rada návrh Komise posoudí a rozhodne, zda částečné pozastavení přijme. Opatření se stanou použitelnými po přijetí. V souladu s čl. 14 odst. 5 dohody bude rozhodnutí o pozastavení Bělorusku oznámeno nejpozději 48 hodin před svým vstupem v platnost.

Souvislosti

Dohoda mezi EU a Běloruskem o zjednodušení vízového režimu a dohoda o zpětném přebírání osob vstoupily v platnost v červenci 2020. Dohoda o zjednodušení vízového režimu se týká vzájemného udělování víz občanům Unie a Běloruska pro zamýšlený pobyt, jehož délka během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů. Dohoda o zpětném přebírání osob stanoví postupy pro bezpečné a řádné navracení osob, které nelegálně pobývají v EU nebo v Bělorusku, při plném dodržování jejich práv podle mezinárodního práva, zejména zásady nenavracení.

Tyto dohody vážně narušuje pokračující represe proti běloruskému lidu, jednostranné rozhodnutí režimu pozastavit zpětné přebírání osob, které nemají oprávnění k pobytu v EU, do Běloruska, jakož i organizace nelegální migrace do EU. 

Jak je uvedeno v obnoveném akčním plánu EU proti pašování migrantů (2021–2025), jenž byl přijat dnes, situaci, kdy jsou lidé zneužíváni k politickým účelům, je třeba řešit na úrovni EU společně s členskými státy.

Další informace

Otázky a odpovědi: Návrh částečného pozastavení dohody o zjednodušení vízového režimu mezi EU a Běloruskem

Informativní přehled

Právní texty

EU–Bělorusko – dohoda o zjednodušení vízového režimu

EU–Bělorusko – dohoda o zpětném přebírání osob

Obnovený akční plán EU proti pašování migrantů (2021–2025)

Tisková zpráva: Nový pakt o migraci a azylu: informování o vývoji a zintenzivnění boje proti vykořisťování migrantů

Podrobnosti

Datum zveřejnění
29. září 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku