Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva3. června 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Komise navrhuje důvěryhodnou a zabezpečenou digitální identitu pro všechny Evropany

safe_digital_identity.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes navrhla rámec evropské digitální identity, která bude k dispozici všem občanům, rezidentům a podnikům v EU. Občané budou moci pouhým kliknutím na telefonu prokázat svou totožnost a sdílet elektronické dokumenty ze svých evropských peněženek digitální identity. Budou mít přístup k internetovým službám prostřednictvím vnitrostátní elektronické identifikace, která bude uznávána v celé Evropě.

Stručné shrnutí

• Smyslem návrhu je umožnit, aby vnitrostátní systémy digitální identity komunikovaly mezi sebou

• Digitální identita bude dobrovolná a bude uložena v tzv. digitální peněžence

• Ta umožní zabezpečené uchování údajů např. o řidičském oprávnění nebo získaných studijních diplomech

• V praxi umožní bezpečně sdílet vlastní údaje třeba při odbavení na letišti nebo pronájmu automobilu • Návrh rozšiřuje platné nařízení eIDAS z roku 2014

• Současný systém může využívat 60 % Evropanů

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes navrhla rámec evropské digitální identity, která bude k dispozici všem občanům, rezidentům a podnikům v EU. Občané budou moci pouhým kliknutím na telefonu prokázat svou totožnost a sdílet elektronické dokumenty ze svých evropských peněženek digitální identity. Budou mít přístup k internetovým službám prostřednictvím vnitrostátní elektronické identifikace, která bude uznávána v celé Evropě. Používání evropských peněženek digitální identity, například k prokázání věku, budou muset na žádost uživatele akceptovat i velmi velké platformy. O použití evropské peněženky digitální identity bude vždy rozhodovat uživatel.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk, prohlásila: „Evropská digitální identita nám umožní bezpečným a transparentním způsobem provádět v kterémkoli členském státě stejné úkony jako doma. Ať už jde o pronájem bytu nebo otevření bankovního účtu mimo naši domovskou zemi, tyto úkony nebudou představovat žádné dodatečné náklady ani překážky. O tom, kolik informací o sobě chceme sdílet, s kým a za jakým účelem, budeme rozhodovat my sami. Jedná se o jedinečnou příležitost k tomu, abychom prohloubili pocit, že žijeme v Evropě a jsme Evropané.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: „Občané EU při jednání s vnitrostátními správními orgány, při němž potřebují úřední identifikaci – například při podávání daňového přiznání nebo zápisu na evropskou univerzitu –, očekávají nejen vysokou úroveň bezpečnosti, ale i pohodlí. Evropské peněženky digitální identity jim nabízejí novou možnost, jak uchovávat údaje a používat je pro všechny druhy služeb, od odbavení na letišti až po pronájem automobilu. Cílem je dát spotřebitelům možnost volby, a to na evropské úrovni. Díky tomuto návrhu, který nabízí řešení pro zabezpečenou a důvěryhodnou identifikační službu, budou digitální identitu moci využívat i naše evropské společnosti, malé i velké. Digitální identita jim umožní nabízet širokou škálu nových služeb.“

Evropský rámec digitální identity

Podle nového nařízení budou členské státy poskytovat občanům a podnikům digitální peněženky, díky nimž bude možné propojit vnitrostátní digitální identitu s doklady o jiných osobních atributech (např. řidičský průkaz, diplomy nebo bankovní účet). Digitální peněženky mohou vydávat orgány veřejné správy nebo soukromé subjekty, za předpokladu, že jsou uznány členskými státy.

Nové evropské peněženky digitální identity umožní všem Evropanům přístup k on-line službám bez toho, aby museli používat soukromé identifikační metody nebo zbytečně sdílet osobní údaje. Díky tomuto řešení budou mít nad údaji, které sdílí, plnou kontrolu.

Evropská digitální identita bude:

  • dostupná pro každého, kdo ji chce používat: každý občan EU, rezident a podnik v Unii, který chce využívat evropskou digitální identitu, tak bude moci učinit;
  • široce použitelná: evropské peněženky digitální identity budou široce použitelné jako způsob identifikace uživatelů nebo jako forma prokázání určitých osobních atributů pro účely přístupu k veřejným a soukromým digitálním službám v celé Unii;
  • uživatelům poskytovat kontrolu nad jejich údaji: evropské peněženky digitální identity lidem umožní, aby si sami zvolili, které aspekty své identity, údaje či certifikáty budou sdílet se třetími stranami, a aby o jejich sdílení měli přehled. Tím, že uživatelé budou mít svou peněženku pod kontrolou, se zajistí, že budou sdíleny pouze informace, které je nutné sdílet.

V zájmu co nejrychlejší realizace je k návrhu připojeno doporučení. Komise v něm vyzývá členské státy, aby do září 2022 vytvořily společný soubor nástrojů a neprodleně zahájily nezbytné přípravné práce. Soubor nástrojů by měl zahrnovat technickou architekturu, normy a pokyny pro osvědčené postupy.

Další kroky

Komise bude souběžně s legislativním procesem spolupracovat s členskými státy a soukromým sektorem na technických aspektech evropské digitální identity. Prostřednictvím programu Digitální Evropa bude podporovat provádění rámce evropské digitální identity. Mnoho členských států rovněž zahrnulo projekty na provádění řešení elektronické veřejné správy, včetně evropské digitální identity, do svých vnitrostátních plánů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost.

Souvislosti

Evropská digitální identita přispěje k dosažení řady cílů a milníků, které stanoví Digitální kompas Komise do roku 2030. Do roku 2030 by tak například měly být on-line dostupné všechny klíčové veřejné služby, všichni občané by měli mít přístup k elektronickým zdravotním záznamům a 80 % občanů by mělo používat elektronickou identifikaci.

Tato iniciativa vychází ze stávajícího přeshraničního právního rámce pro důvěryhodné digitální identity, iniciativy pro elektronickou identifikaci Evropanů a služby vytvářející důvěru (nařízení eIDAS). Tento rámec byl přijat v roce 2014 a poskytuje základ pro přeshraniční elektronickou identifikaci, autentizaci a certifikaci internetových stránek v rámci EU. Současný systém může využívat již téměř 60 % Evropanů.

Členské státy však nemají povinnost vytvořit vnitrostátní elektronickou identifikaci a zajistit její interoperabilitu s průkazy ostatních členských států, což vede k velkým rozdílům mezi jednotlivými zeměmi. Stávající návrh tyto nedostatky odstraní tak, že zlepší účinnost rámce a rozšíří jeho přínosy na soukromý sektor a mobilní použití.

Další informace

Evropská digitální identita – otázky a odpovědi

Evropská digitální identita – fakta

Nařízení o evropské digitální identitě

Doporučení týkající se evropské digitální identity   

Internetová stránka eIDAS

Zpráva o hodnocení nařízení eIDAS

Digitální dekáda – tisková zpráva

Podrobnosti

Datum zveřejnění
3. června 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku