Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva25. listopadu 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Komise navrhuje opatření na podporu sdílení dat a evropských datových prostorů

data_sharing.jpg
copyright
copyright
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes navrhuje nová pravidla pro správu dat, jež mají přispět k lepšímu využití potenciálu stále většího objemu dat v důvěryhodném evropském rámci.

Stručné shrnutí

 • Komise navrhuje nová pravidla pro správu dat
 • Objem dat ve virtuálním prostoru neustále roste
 • Lze je využít k prospěšným účelům (zdravotnictví, energetika apod.)
 • Komise chce umožnit tato anonymizovaná data sdílet
 • Tzn. vytvořit pro to bezpečný prostor a jasné podmínky
 • Jde např. o opatření:
  • pro zvýšení důvěry ve sdílení dat
  • pro snadnější opakované použití dat
  • umožňující lidem mít kontrolu nad daty, která vytvářejí a sdílejí
  • ohledně „neutrality“, která vyjasní postavení zprostředkovatelů dat

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes navrhuje nová pravidla pro správu dat, jež mají přispět k lepšímu využití potenciálu stále většího objemu dat v důvěryhodném evropském rámci. Nařízení usnadní sdílení dat mezi různými odvětvími a po celé EU. Cílem je přispět k blahobytu společnosti, posílit kontrolu a důvěru občanů a podniků v souvislosti s jejich daty a nabídnout alternativní evropský model k postupům zpracování dat hlavních technologických platforem.

Objem dat, která vytvářejí orgány veřejné správy, podniky a občané, neustále roste. Očekává se, že se mezi lety 2018 až 2025 zpětinásobí. Tato nová pravidla jednak umožní tato data využít, jednak připraví půdu pro evropské odvětvové datové prostory, jež budou fungovat ve prospěch společnosti, občanů a podniků. Ve své strategii pro data z února letošního roku Komise navrhla devět takových datových prostorů v oblastech, jako jsou průmysl, energetika, veřejné zdraví či Zelená dohoda pro Evropu. Tyto prostory například přispějí k zelené transformaci díky lepšímu řízení spotřeby energie, dále umožní poskytování personalizované lékařské péče a usnadní přístup k veřejným službám.

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová uvedla: „Není nutné sdílet všechna data. Pokud je však sdílíte a jedná se o citlivé údaje, měla by být zajištěna jejich ochrana a důvěryhodný způsob jejich sdílení. Chceme poskytnout podnikům a občanům nástroje, které jim umožní udržet si nad svými daty kontrolu. A budovat důvěru v to, že se s daty nakládá v souladu s evropskými hodnotami a základními právy.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu dodal: „Dnes definujeme vskutku evropský přístup ke sdílení dat. Naše nové nařízení přispěje k budování důvěry a usnadní tok dat napříč odvětvími a členskými státy. Zároveň zajistí, aby všichni, kdo data generují, měli nad svými daty kontrolu. Vzhledem ke stále důležitější roli průmyslových dat v našem hospodářství potřebuje Evropa otevřený, avšak svrchovaný jednotný trh s daty. Spolu se správnými investicemi a klíčovou infrastrukturou přispěje naše nařízení k tomu, aby se Evropa dostala v datové oblasti na první místo na světě.“

Jak bylo avizováno ve strategii pro data, nařízení vytvoří základ pro nový evropský způsob správy dat, který bude v souladu s hodnotami a zásadami EU, jako je ochrana osobních údajů, ochrana spotřebitele a pravidla hospodářské soutěže. Nabízí alternativní model k postupům zpracování dat velkých technologických platforem, které mohou díky svým obchodním modelům zahrnujícím kontrolu velkého množství dat získat vysoký stupeň tržní síly. V zájmu zvýšení důvěry spočívá tento nový přístup v modelu založeném na neutralitě a transparentnosti zprostředkovatelů dat, kteří jsou organizátory sdílení nebo sdružování dat. Aby byla tato neutralita zajištěna, zprostředkovatel sdílení dat nebude moci s daty obchodovat na vlastní účet (např. prodávat je jiné společnosti nebo využívat je pro vývoj vlastního produktu založeném na těchto datech) a bude muset splňovat přísné požadavky.

Nařízení zahrnuje:

 • řadu opatření ke zvýšení důvěry ve sdílení dat, jelikož právě nedostatek důvěry představuje v současné době hlavní překážku a vede k vysokým nákladům,
 • vytvoření nových pravidel EU týkajících se neutrality, která umožní novým zprostředkovatelům dat fungovat jako důvěryhodní organizátoři sdílení dat,
 • opatření, jež mají usnadnit opakované použití určitých dat v držení veřejného sektoru. Například opakované použití údajů o zdravotním stavu by mohlo uspíšit výzkum léčby vzácných nebo chronických onemocnění,
 • prostředky, které dávají Evropanům kontrolu nad využitím dat, která vytvářejí. Pro podniky i jednotlivce bude totiž snazší a bezpečnější zpřístupnit za jasně daných podmínek svá data pro širší společné dobro.

Souvislosti

Dnešní návrh je prvním výstupem v rámci evropské strategie pro data, jejímž cílem je uvolnění hospodářského a společenského potenciálu dat a technologií, jako je umělá inteligence, při současném dodržování pravidel a hodnot EU (například v oblasti ochrany údajů, duševního vlastnictví a obchodního tajemství). Strategie bude stavět na velikosti jednotného trhu jako prostoru, v němž mohou data proudit napříč EU a odvětvími podle jasných, praktických a spravedlivých pravidel pro přístup a opakované použití. Dnešní návrh rovněž podporuje širší mezinárodní sdílení dat za podmínek, které zajišťují soulad s evropským veřejným zájmem a oprávněnými zájmy poskytovatelů dat.

Očekává se, že v roce 2021 budou následovat konkrétnější návrhy týkající se datových prostorů, které budou doplněny aktem o datech na podporu sdílení dat mezi podniky navzájem a mezi podniky a vládami.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Návrh evropské správy dat

Strategie pro data ze dne 19. února 2020

Podrobnosti

Datum zveřejnění
25. listopadu 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku