Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva23. února 2023Odhadovaná doba čtení: 2 min

Komise navrhuje prodloužit obchodní výhody pro Ukrajinu o jeden rok

Border region between Slovakia and Ukraine

Komise dnes navrhla o další rok prodloužit pozastavení dovozních cel, kvót a obchodních ochranných opatření uložených na ukrajinský vývoz do Evropské unie (tzv. autonomních obchodních opatření). EU tím prokazuje neustávající neochvějnou podporu ukrajinskému hospodářství a tento počin pomáhá zmírnit obtížnou situaci ukrajinských výrobců a vývozců v důsledku nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska.

Hlavním cílem autonomních obchodních opatření je podpořit Ukrajinu, tato opatření však zohledňují i obavy průmyslové sféry v EU. Za tímto účelem a rovněž s ohledem na významný nárůst dovozu některých zemědělských produktů z Ukrajiny do EU v roce 2022 obsahují obnovená autonomní obchodní opatření zrychlený ochranný mechanismus, který pomůže ochránit unijní průmysl v případě potřeby.

Další postup

Návrh nyní posoudí Evropský parlament a Rada Evropské unie s cílem zajistit hladký přechod ze stávajícího režimu autonomních obchodních opatření na režim nový.

Souvislosti

Autonomní obchodní opatření, která platí od 4. června 2022, mají pozitivní účinek na ukrajinský obchod s EU. Spolu s trasami solidarity přispěla k tomu, že obchodní toky z Ukrajiny do EU zůstaly v roce 2022 pozoruhodně stabilní, a to navzdory narušením způsobeným válkou a obecnému trendu výrazného poklesu celkového ukrajinského obchodu.

Tato opatření, jež jsou jednostranná a dočasná, výrazně rozšiřují rozsah liberalizace cel v rámci prohloubené a komplexní zóny volného obchodu mezi EU a Ukrajinou, protože pozastavují veškerá zbývající cla a kvóty a také antidumpingová cla a ochranná opatření na dovoz z Ukrajiny v době, kdy to Ukrajina potřebuje.

Další informace

Obnovená autonomní obchodní opatření – nařízení

Monitorování dovozu z Ukrajiny, na který se vztahují opatření k liberalizaci obchodu

Obchodní vztahy EU s Ukrajinou

Opatření EU v rámci solidarity s Ukrajinou

Citace

Nevyprovokovaná a neodůvodněná agrese Ruska vážně dopadá na ukrajinské hospodářství. Jak jsme jako sbor komisařů již oznámili na návštěvě v Kyjevě, dnes jsme se rozhodli prodloužit pozastavení cel a opatření na ochranu obchodu jako signál naší pokračující politické a hospodářské podpory. V této kritické době stojíme za Ukrajinou.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová - 23/02/2023

 

Od počátku plnohodnotné války, kterou Rusko vede už rok, považuje EU za prioritně důležité, aby bylo udrženo v chodu ukrajinské hospodářství. Je to důležité nejen pro pomoc Ukrajině, aby v této válce zvítězila, ale i pro obnovu v dlouhodobé perspektivě. Neochvějná podpora z EU pomáhá Ukrajině udržet si obchodní pozici vůči zbytku světa a zároveň prohlubovat obchodní vztahy s EU.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda odpovědný za obchodní politiku - 23/02/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. února 2023