Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva15. prosince 2020Zastoupení v Česku

Komise navrhuje revidovaná pravidla pro přeshraniční energetickou infrastrukturu v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu

p0156960004h.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Evropská komise dnes přijala návrh na revizi pravidel EU pro transevropské energetické sítě (nařízení TEN-E). Chce tím lépe podpořit modernizaci evropské přeshraniční energetické infrastruktury a dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu.

Evropská komise dnes přijala návrh na revizi pravidel EU pro transevropské energetické sítě (nařízení TEN-E). Chce tím lépe podpořit modernizaci evropské přeshraniční energetické infrastruktury a dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu. K vybudování klimaticky neutrální ekonomiky založené na čisté energii potřebuje Evropa novou infrastrukturu přizpůsobenou novým technologiím. Politika TEN-E podporuje tuto transformaci prostřednictvím projektů společného zájmu, které musí přispívat k dosažení cílů EU pro snížení emisí do roku 2030 a klimatické neutrality do roku 2050. Revidované nařízení bude i nadále zajišťovat, aby se nové projekty shodovaly s cíli v oblasti integrace trhu, konkurenceschopnosti a bezpečnosti dodávek energie.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans v této souvislosti uvedl: „Nastal čas investovat do energetické infrastruktury budoucnosti. Revidovaná pravidla TEN-E umožní integraci čistých technologií do našeho energetického systému, včetně příbřežních větrných elektráren a vodíkových technologií. Chceme-li dosáhnout cíle Zelené dohody – klimatické neutrality – do roku 2050, musíme aktualizovat a modernizovat již nyní.“

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová dodala: „Stávající rámec TEN-E má zásadní význam pro vytvoření skutečně jednotného trhu s energií, který je lépe integrovaný, konkurenceschopnější a bezpečnější. Naše ambiciózní cíle v oblasti klimatu však vyžadují větší důraz na udržitelnost a nové čisté technologie. Proto náš návrh upřednostňuje elektrorozvodné sítě, příbřežní energetiku a plyn z obnovitelných zdrojů, zatímco ropná a plynová infrastruktura již nebude způsobilá pro podporu.“

Nové nařízení TEN-E přispěje k dosažení cílů EU pro snížení emisí tím, že podpoří začlenění obnovitelných zdrojů energie a nových technologií v oblasti čisté energie do energetického systému. Bude i nadále propojovat regiony, které jsou v současnosti izolovány od evropských trhů s energií, posilovat stávající přeshraniční propojení a podporovat spolupráci s partnerskými zeměmi. Přispěje ke včasné realizaci přeshraniční infrastruktury tím, že navrhne způsoby, jak zjednodušit a urychlit povolovací a schvalovací postupy.

Návrh Komise obsahuje:

  • povinnost, aby všechny projekty splňovaly povinná kritéria udržitelnosti a dodržovaly zásadu „neškodit“ stanovenou v Zelené dohodě pro Evropu,
  • aktualizaci kategorií infrastruktury, jež jsou způsobilé pro podporu prostřednictvím politiky TEN-E, a ukončení podpory pro ropnou a plynovou infrastrukturu,
  • nové zaměření na příbřežní elektrorozvodné sítě s ustanoveními, jež usnadňují integrovanější plánování a provádění pobřežní a příbřežní infrastruktury, a to prostřednictvím zavedení jednotných příbřežních kontaktních míst,
  • nové zaměření na vodíkovou infrastrukturu včetně dopravy a určitých typů elektrolyzérů,
  • modernizované předpisy na podporu zavádění inteligentních elektrorozvodných sítí s cílem usnadnit rychlou elektrifikaci a rozšířit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů,
  • nová ustanovení o investicích do inteligentních sítí pro integraci čistých plynů (např. bioplyn a vodík z obnovitelných zdrojů) do stávajících sítí,
  • další opatření pro modernizaci elektrorozvodných sítí a ukládání elektrické energie a přepravních sítí pro CO2,
  • nová ustanovení o podpoře projektů propojujících EU s třetími zeměmi (tzv. projekty společného zájmu), které jsou prokazatelně přínosné pro obě strany a přispívají k celkovým cílům Unie v oblasti energetiky a klimatu, pokud jde o bezpečnost dodávek a dekarbonizaci,
  • revidovaný rámec pro správu s cílem posílit proces plánování infrastruktury a zajistit jeho soulad s našimi cíli v oblasti klimatu a zásadami integrace energetického systému, a to prostřednictvím většího zapojení zúčastněných stran do celého procesu, posílené úlohy Agentury EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a zlepšeného dohledu ze strany Komise,
  • opatření ke zjednodušení administrativních postupů, aby se urychlila realizace projektů a zkrátily povolovací postupy pro projekty společného zájmu, čímž se zabrání zpožděním u projektů usnadňujících transformaci energetiky, jakož i posílila transparentnost a účast na konzultacích. 

Souvislosti

Nařízení o transevropských energetických sítích (TEN-E), které bylo přijato v roce 2013, stanoví pravidla pro včasný rozvoj a interoperabilitu transevropských energetických sítí. Nařízení přispělo k dosažení cílů energetické politiky EU: zajistit fungování vnitřního trhu s energií a bezpečnost dodávek v Unii, podporovat energetickou účinnost a úsporu energie, jakož i rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie a podporovat propojení energetických sítí.

Prováděním nařízení TEN-E a realizací projektů společného zájmu ve všech regionech se zlepšilo propojení energetických sítí v celé EU. To přispělo k ukončení izolace některých členských států v oblasti energetiky, zlepšení integrace trhu a sbližování cen v celé Evropě.

Další informace

Otázky a odpovědi k revidovanému nařízení TEN-E

Informativní přehled o revidovaném nařízení TEN-E

Návrh revidovaného nařízení TEN-E

Přílohy návrhu revidovaného nařízení TEN-E

Internetové stránky projektů společného zájmu

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. prosince 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku