Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva6. září 2022Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Komise navrhuje úplné pozastavení dohody o zjednodušení vízového režimu s Ruskem

Komise dnes navrhuje zcela pozastavit platnost dohody EU s Ruskem o zjednodušení vízového režimu. Země jako Rusko, které vede útočnou válku, by neměla mít nárok na zjednodušení vízového režimu, dokud bude pokračovat ve své destruktivní zahraniční politice a vojenské agresi vůči Ukrajině a demonstrovat naprosté pohrdání mezinárodním řádem založeným na pravidlech. Pozastavení platnosti dohody je reakcí na zvýšené riziko a hrozbu pro bezpečnostní zájmy Unie a pro národní bezpečnost členských států v důsledku ruské vojenské agrese vůči Ukrajině. Pozastavení znamená, že ruští občané již nebudou mít privilegovaný přístup do EU a budou čelit zdlouhavějšímu, dražšímu a obtížnějšímu procesu podávání žádostí o víza. Členské státy budou mít při vyřizování žádostí ruských občanů o krátkodobá víza široké rozhodovací pravomoci a budou moci zajistit hlubší kontrolu ruských občanů cestujících do EU.  Evropská unie zůstane otevřena určitým kategoriím ruských žadatelů o víza cestujících pro nezbytně nutné účely. včetně a zejména rodinných příslušníků občanů EU, novinářů, disidentů a představitelů občanské společnosti.

Komise dnes rovněž předkládá návrh o neuznávání ruských pasů vydaných v nezákonně okupovaných oblastech Ukrajiny.

Tyto návrhy vycházejí z politické dohody, jíž dosáhli ministři zahraničních věcí na neformálním zasedání dne 31. srpna o společném a koordinovaném postupu, pokud jde o vydávání víz ruským občanům.

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas k tomu uvedl: „Vízová politika EU je známkou důvěry – důvěry, kterou Rusko naprosto podkopalo, když nevyprovokovaně a bezdůvodně zaútočilo na Ukrajinu. Dokud potrvá ruská vojenská agrese vůči kandidátské zemi EU, nebudou moci ruští občané využívat zjednodušeného cestování do Evropy. Evropská unie tak znovu ukazuje svou neochvějnou jednotu v reakci na ruskou vojenskou agresi.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi nadále porušuje mezinárodní právo, dopouští se zvěrstev na Ukrajincích a oslabuje evropskou a globální bezpečnost a stabilitu. Jeho jednání porušuje základní zásady, na nichž byla uzavřena dohoda o zjednodušení vízového režimu, a je v rozporu se zájmy EU a jejích členských států. Dnešní návrh představuje silnou a jednotnou reakci EU. Brzy také přijmeme doplňkové pokyny pro zajištění hlubší kontroly žádostí o víza a překračování hranic ruskými občany, aniž bychom přerušili kontakty s ruskými disidenty a občanskou společností.“

Konec privilegovaného přístupu ruských občanů do EU

Návrhem na pozastavení platnosti dohody o zjednodušení vízového režimu skončí pro ruské občany žádající o krátkodobá víza do schengenského prostoru veškerá zjednodušení. Místo nich budou pro ně platit obecná pravidla vízového kodexu.

To v praxi znamená, že ruští žadatelé o vízum budou muset počítat:

  • s vyšším vízovým poplatkem: Ten se pro všechny žadatele zvýší z 35 na 80 eur.
  • s delší dobou pro zpracování žádosti: Standardní lhůta pro vydání rozhodnutí o žádosti o víza se prodlouží z 10 na 15 dnů. Tato lhůta může být v některých případech, kdy třeba žádost posoudit hlouběji, prodloužena až na 45 dnů.
  • s přísnějšími pravidly pro vydávání víz pro více vstupů: Podmínky pro vydávání víz platných pro více vstupů do schengenského prostoru se ztíží.
  • s delším seznamem podkladů: Žadatelé budou muset při podání žádosti o vízum předložit úplný seznam dokladů. Zjednodušený seznam podle dohody o zjednodušení vízového režimu už pro ně platit nebude.

EU uzavřela dohody o zjednodušení vízového režimu pouze s několika málo zeměmi. Tyto dohody jsou založeny na vzájemné důvěře a respektování společných hodnot mezi EU a danou zemí. Ruská invaze na Ukrajinu je neslučitelná se vztahem založeným na důvěře a je v rozporu s duchem partnerství, na němž jsou založeny dohody o zjednodušení vízového režimu. Opravňuje tak opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů EU a jejích členských států.

Od počátku ruské agrese vůči Ukrajině se situace dále zhoršuje, s tragickými humanitárními důsledky pro civilní obyvatelstvo a rozsáhlým ničením klíčové infrastruktury.

Neuznávání ruských pasů vydaných v okupovaných regionech Ukrajiny

Komise dnes rovněž navrhuje společný přístup EU k neuznávání ruských pasů vydaných v okupovaných cizích regionech, jelikož Rusko rozšiřuje praxi vydávání běžných ruských pasů i na dalších územích Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády, konkrétně v chersonské a záporožské oblasti. Členské státy by tak neměly uznávat ruské pasy vydané v okupovaných regionech Ukrajiny jako platné doklady pro účely vydávání víz a překračování vnějších hranic EU. Tento legislativní návrh zajistí závazný přístup platný ve všech členských státech a nahradí dobrovolná opatření přijatá členskými státy od protiprávní anexe Krymu. Je to další krok v rámci společné reakce EU na ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině a ruskou praxi vydávání cestovních pasů v okupovaných cizích regionech.

Další kroky

Nyní návrh na pozastavení platnosti dohody o zjednodušení vízového režimu projedná a přijme Rada. Po jeho přijetí vstoupí v platnost druhý den po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Rozhodnutí o pozastavení bude Rusku oznámeno nejpozději 48 hodin před jeho vstupem v platnost.

návrhu o neuznávání ruských cestovních dokladů vydaných v okupovaných cizích regionech rozhodne Evropský parlament a Rada. Opatření vstoupí v platnost první den po vyhlášení v Úředním věstníku EU.

Komise také brzy předloží doplňkové pokyny pro konzuláty členských států, pokud jde o obecné vízové otázky s Ruskem, včetně provádění pozastavení platnosti dohody o zjednodušení vízového režimu.

Souvislosti

Zjednodušení vízového režimu mezi EU a Ruskem vstoupilo v platnost v červnu 2007. Usnadňuje udělování víz občanům Unie a Ruské federace pro zamýšlené pobyty nepřesahující 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů.

K 1. září 2022 mělo platná víza do schengenského prostoru přibližně 963 000 Rusů.

Na neformálním zasedání dne 31. srpna se ministři zahraničních věcí dohodli na společném a koordinovaném postupu, pokud jde o vydávání víz ruským občanům, včetně úplného pozastavení platnosti dohody o zjednodušení vízového režimu. Ministři se rovněž dohodli, že cestovní pasy vydávané ruskými orgány na okupovaných územích Ukrajiny nebudou uznávány. Žádosti o udělení víza budou nadále vyřizovány a posuzovány jednotlivě, případ od případu.

Evropská unie uplatňování dohody o zjednodušení vízového režimu s Ruskem pozastavila částečně hned 25. února 2022, a to s ohledem na členy ruských oficiálních delegací a ruské podnikatele. Dnešním návrhem bude dohoda pozastavena v plném rozsahu, což znamená, že veškerá zjednodušení budou pozastavena pro všechny ruské žadatele. 

Návrh o neuznávání pasů přichází poté, co Komise v letech 2014, 2016 a 2019 vydala sérii pokynů o přístupu k žádostem o víza podaným žadateli z Krymu, Doněcku a Luhansku a o neuznávání některých ruských pasů.

Unie znovu opakuje, že neochvějně podporuje nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.

Další informace

Otázky a odpovědi

Návrh rozhodnutí Rady o pozastavení uplatňování Dohody mezi EU a Ruskem o usnadnění udělování víz

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o neuznávání ruských cestovních dokladů vydaných v okupovaných cizích regionech

Dohoda mezi EU a Ruskem o zjednodušení vízového režimu

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. září 2022
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku