Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva26. října 2022

Komise navrhuje urychlit zavádění okamžitých plateb v eurech

Student life during Erasmus at Bologna

Komise dnes přijala legislativní návrh, díky kterému by všichni občané a podniky s bankovním účtem v EU a zemích EHP získali možnost provádět okamžité platby v eurech. Cílem návrhu je zajistit, aby byly okamžité platby v eurech cenově dostupné a bezpečné a aby byly bez potíží zpracovávány po celé EU.

Okamžité platby umožňují lidem převést peníze v kterýkoli den a kteroukoli denní dobu během deseti vteřin. Tyto platby jsou mnohem rychlejší než tradiční bezhotovostní převody, které poskytovatelé platebních služeb přijímají pouze v úředních hodinách a které přicházejí na účet příjemce do následujícího pracovního dne s tím, že tato lhůta se může protáhnout až na tři kalendářní dny. Okamžité platby výrazně zvyšují rychlost a pohodlí pro spotřebitele, například při placení faktur nebo přijímání urgentních převodů (v případě naléhavých zdravotních problémů apod.). Pomáhají také podstatně zlepšit peněžní toky a znamenají úspory nákladů pro podniky, zejména malé a střední, včetně maloobchodníků. Uvolňují peníze, které jsou v současné době zablokovány v tranzitu v rámci finančního systému (tzv. peníze na cestě) a které tak bude možné použít dříve na spotřebu nebo investice. V každý jednotlivý den přitom na cestě zůstává zablokováno téměř 200 miliard eur. Na začátku roku 2022 představovaly okamžité platby jen 11 % všech bezhotovostních eurových převodů v EU. Tento návrh má odstranit překážky, jež brání většímu rozšíření okamžitých plateb a jejich přínosů.

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „V mnoha zemích se okamžité platby rychle stávají normou. I v Evropě by měly být přístupné všem, tak abychom zůstali celosvětově konkurenceschopní a co nejvíce těžili z inovačních příležitostí, které nabízí digitální věk. Lidé získají větší výběr a pohodlí. Podniky získají lepší kontrolu nad svými peněžními toky a sníží se jim provozní náklady. Dnešní návrh posílí naši ekonomiku, neboť ji zefektivní a pomůže jí růst.“

Komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů Mairead McGuinnessová pak dodala: „Přechod od ‚převodů do druhého dne‘ k ‚převodům do deseti vteřin‘ znamená velký převrat srovnatelný s přechodem z listovní na elektronickou poštu. Téměř 90 % eurových bezhotovostních převodů se však v současné době stále zpracovává tradičně jako „pomalé“ převody. Skutečnost, že mnoho občanů a podniků v EU nemůže peníze posílat a přijímat okamžitě, nemá žádné opodstatnění, neboť technologie pro provádění okamžitých plateb je zavedena od roku 2017. V době, kdy rostou účty domácností a malých a středních podniků a kdy se počítají všechny drobné, je možnost posílat a přijímat peníze v řádu vteřin obzvláště důležitá. Tato iniciativa znamená přímý prospěch pro občany a podniky v EU.“

Návrh, kterým se mění a modernizuje nařízení o jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) z roku 2012, stanoví v souvislosti s okamžitými platbami v eurech čtyři požadavky:

  • Okamžité platby v eurech musí být všeobecně dostupné. Poskytovatelé platebních služeb v EU, kteří již nabízejí bezhotovostní převody v eurech musí ve stanovené době nabízet i jejich okamžitou verzi.
  • Okamžité platby v eurech musí být cenově dostupné. Poskytovatelé platebních služeb musí zajistit, aby cena účtovaná za okamžité platby v eurech nepřevyšovala cenu účtovanou za tradiční neokamžité bezhotovostní převody v téže měně.
  • Musí být zvýšena důvěra v okamžité platby. Poskytovatelé musí ověřovat soulad mezi číslem bankovního účtu (IBAN) a jménem příjemce, které plátce v příkazu zadá, aby byl plátce před provedením platby upozorněn na případnou chybu nebo podvod.
  • Musí být odstraněny překážky ve zpracovávání okamžitých plateb v eurech a současně musí být i nadále účinně identifikovány osoby, na které se vztahují sankce EU – poskytovatelé platebních služeb nebudou probírat všechny transakce jednotlivě, ale budou nejméně každý den ověřovat, zda jejich klienti nefigurují na sankčních seznamech EU.

Tento návrh podpoří na evropském trhu plateb inovace a hospodářskou soutěž v plném souladu se stávajícími předpisy o sankcích a boji proti finanční kriminalitě. Přispěje rovněž k širším cílům Komise v oblasti digitalizace a otevřené strategické autonomie. Tato iniciativa zapadá do priority Komise zajistit hospodářství ve prospěch lidí a vytváří atraktivnější investiční prostředí.

Souvislosti

Dostupnost okamžitých plateb a případné související poplatky se napříč členskými státy velmi různí, což brání rozšíření okamžitých převodů na jednotném trhu. Je tedy zapotřebí legislativní zásah, aby se v rámci EU okamžité platby v eurech rozmohly a evropští občané a podniky, zejména malé a střední, mohli těžit z jejich přínosů. Podniky by rovněž měly prospěch z lepších peněžních toků a většího výběru platebních prostředků.

Dnešní návrh plní klíčový závazek, který Komise formulovala v roce 2020 ve své strategii pro malé platby a který cílí na maximální využívání okamžitých plateb v EU. Má podobu změny nařízení o jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) z roku 2012, které již obsahuje obecná ustanovení pro všechny bezhotovostní převody v eurech (SEPA), a doplňuje do něho zvláštní ustanovení pro okamžité platby v eurech (SEPA). Návrh stanoví lhůty pro postupné provádění, a to různě podle toho, o jakou součást iniciativy se jedná a zda ji mají realizovat členské státy eurozóny nebo členské státy mimo eurozónu, aby země měly na provedení odpovídají čas a byla zajištěna plná proporcionalita.

Další informace

Odkaz na otázky a odpovědi

Odkaz na informativní přehled

Odkaz na právní text

Podrobnosti

Datum zveřejnění
26. října 2022