Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva18. dubna 2024Odhadovaná doba čtení: 2 min

Komise navrhuje usnadnit mobilitu mládeže mezi EU a Spojeným královstvím

Studenti a učitel

Komise dnes navrhla Radě, aby zahájila jednání se Spojeným královstvím o dohodě o usnadnění mobility mladých lidí. Taková dohoda by mladým občanům EU usnadnila studium, práci a život ve Spojeném království a občanům Spojeného království totéž v EU.  

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie vedlo ke snížení mobility mezi EU a Spojeným královstvím. Tato situace zvláště ovlivnila možnosti mladých lidí vyzkoušet si život na druhé straně Lamanšského průlivu a těžit z výměnných pobytů mládeže v oblasti kultury, vzdělávání, výzkumu a odborné přípravy.   

Cílem návrhu je řešit inovativním způsobem hlavní překážky mobility mladých lidí, se kterými se dnes setkávají, a vytvořit pro ně možnosti snadněji a na delší dobu cestovat z EU do Spojeného království a naopak. Návrh stanoví podmínky, které by musely být splněny (věk, maximální délka pobytu, podmínky způsobilosti, pravidla pro ověřování jejich dodržování) s cílem umožnit mladým lidem mobilitu bez vázanosti na účel (tj. umožnit jim studium, školení nebo práci) nebo kvóty. Například podle zamýšlené dohody by občané EU i Spojeného království ve věku od 18 do 30 let mohli v cílové zemi pobývat až 4 roky.   

Další kroky  

Doporučení Komise bude nyní projednáno v Radě. Pokud by Rada souhlasila, byla by Komise zmocněna k zahájení jednání se Spojeným královstvím o mobilitě mládeže.  

Souvislosti 

Po vystoupení Spojeného království z EU se mobilita osob mezi EU a Spojeným královstvím řídí příslušnými vnitrostátními (imigračními) pravidly EU (a jejích členských států) a Spojeného království. To vedlo ke snížení počtu osob, které se mobility mezi EU a Spojeným královstvím účastnily. Návrh Komise týkající se dohody mezi EU a Spojeným královstvím o mobilitě mládeže by mohl být užitečně podpořen paralelní diskusí o možném přidružení Spojeného království k programu Erasmus+. 

Další informace

Otázky a odpovědi

Mobilita mládeže 

Doporučení Komise pro rozhodnutí Rady 

Vztahy se Spojeným královstvím 

Citace

 

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie postihlo zejména mladé lidi v EU a ve Spojeném království, kteří by chtěli studovat, pracovat a žít v zahraničí. Dnes jsme učinili první krok směrem k ambiciózní, avšak realistické dohodě mezi EU a Spojeným královstvím, která by tuto otázku vyřešila. Naším cílem je obnovit lidské mosty mezi mladými Evropany na obou stranách Lamanšského průlivu.

Maroš Šefčovič, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu, interinstitucionální vztahy a strategický výhled

Podrobnosti

Datum zveřejnění
18. dubna 2024