Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva12. března 2024Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Komise navrhuje zahájit jednání o přistoupení k EU s Bosnou a Hercegovinou a informuje o aktuálním pokroku Ukrajiny a Moldavska

Hvězdy a nápis Komise doporučila zahájit přístupová jednání s Bosnou a Herzegovinou

Evropská komise dnes doporučila zahájit jednání o přistoupení k EU s Bosnou a Hercegovinou a projednala nadcházející ústní zprávu Radě o pokroku, jehož dosáhly Ukrajina a Moldavská republika při řešení zbývajících kroků uvedených ve zprávě Komise o rozšíření ze dne 8. listopadu. Komise rovněž dokončila návrhy rámců pro jednání s Ukrajinou a Moldavskem, které předloží Radě.

Na žádost Evropské rady předkládá Komise Radě zprávu o pokroku, jehož dosáhla Bosna a Hercegovina. Ve zprávě se uvádí, že od prosince 2022, kdy Evropská rada udělila Bosně a Hercegovině status kandidátské země, byl veřejný závazek politického vedení ke strategickému cíli evropské integrace podpořen významnými reformami a přinesl pozitivní výsledky. Bosna a Hercegovina prokázala pevné odhodlání pokročit v dlouho odkládaných reformách, jako je přijetí zákona o předcházení střetu zájmů a zákona o boji proti praní peněz a financování terorismu. Země podnikla významné kroky ke zlepšení systému soudnictví a státních zastupitelství, boje proti korupci a organizované trestné činnosti a terorismu a ke zlepšení řízení migrace, přičemž schválila mandát k jednání o dohodě o postavení jednotek agentury Frontex. Bosna a Hercegovina dosáhla plného souladu se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU, což je důležitý pozitivní krok, který má v této době plné geopolitických nepokojů zásadní význam, a tento soulad zachovala.

S ohledem na výsledky dosažené od roku 2022 se Komise domnívá, že Bosna a Hercegovina dosáhla nezbytné úrovně souladu s kritérii členství. Komise proto Radě doporučuje, aby s Bosnou a Hercegovinou zahájila přístupová jednání. Komise dále doporučuje, aby Rada přijala rámec pro jednání, jakmile země podnikne další kroky v souladu se zprávou Komise. Komise je připravena podat Radě zprávu o pokroku, jehož Bosna a Hercegovina v souvislosti s těmito kroky dosáhla.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Od doby, kdy Bosna a Hercegovina obdržela status kandidátské země, učinila působivé kroky vpřed. Za rok bylo dosaženo většího pokroku než za celé desetiletí. Pro vstup do Unie je samozřejmě zapotřebí ještě většího pokroku, ale země ukazuje, že je schopna splnit kritéria členství a dostát ambicím svých občanů stát se součástí evropské rodiny. Proto Radě doporučujeme, aby s Bosnou a Hercegovinou zahájila přístupová jednání. A proto také doporučujeme, aby Rada přijala rámec pro jednání, jakmile země podnikne další kroky v souladu se zprávou Komise. Zůstáváme připraveni podat Radě zprávu o pokroku, jehož Bosna a Hercegovina ohledně těchto kroků dosáhla. Budoucnost Bosny a Hercegoviny spočívá v naší Unii.“

Komise dnes rovněž předložila Radě návrhy rámců pro jednání s Ukrajinou a Moldavskem v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady z prosince 2023 zahájit jednání s oběma zeměmi. Komise předloží Radě ústní zprávu o pokroku dosaženém oběma zeměmi při plnění doporučení obsaženého ve zprávě Komise o rozšíření ze dne 8. listopadu.

Rámce pro jednání stanoví hlavní směry a zásady pro jednání o přistoupení s každou kandidátskou zemí. Návrh rámců, který Evropská komise vypracovala, se dělí na tři části: 1) zásady, jimiž se jednání o přistoupení řídí, 2) podstata jednání a 3) postup jednání. Cílem jednání je, aby Ukrajina a Moldavsko přijaly acquis EU v celém rozsahu a zajistily jeho plné provedení a prosazování.

Návrh rámců pro jednání vychází ze zkušeností s dosavadními rozšířeními a z probíhajících jednání o přistoupení. Začleňují revidovanou metodiku rozšíření a zároveň zohledňují vyvíjející se acquis EU.

Nyní je na Radě, aby zahájila interní jednání o jejich znění. Jakmile Rada rámce pro jednání schválí, předloží rotující předsednictví Rady Evropské unie dohodnutý společný postoj EU na první mezivládní konferenci s každou zemí, která představuje formální zahájení přístupových jednání. V této fázi budou rámce pro jednání zveřejněny.

Další informace

Evropská rada 14.–15. prosince 2023

Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2023

Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2023

Zpráva o pokroku v Bosně a Hercegovině – březen 2024

Citace

 

Od doby, kdy Bosna a Hercegovina obdržela status kandidátské země, učinila působivé kroky vpřed. Za rok bylo dosaženo většího pokroku než za celé desetiletí. Pro vstup do Unie je samozřejmě zapotřebí ještě většího pokroku, ale země ukazuje, že je schopna splnit kritéria členství a dostát ambicím svých občanů stát se součástí evropské rodiny. Proto Radě doporučujeme, aby s Bosnou a Hercegovinou zahájila přístupová jednání. A proto také doporučujeme, aby Rada přijala rámec pro jednání, jakmile země podnikne další kroky v souladu se zprávou Komise. Zůstáváme připraveni podat Radě zprávu o pokroku, jehož Bosna a Hercegovina ohledně těchto kroků dosáhla. Budoucnost Bosny a Hercegoviny spočívá v naší Unii.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission

 

Rozšíření je více než kdy jindy geostrategickou investicí do naší společné prosperity a bezpečnosti na celém evropském kontinentu. Bosna a Hercegovina usilovně pracuje na tom, aby této historické příležitosti využila. Status kandidátské země jí přinesl tolik potřebnou dynamiku, která musí pokračovat. Závazek země na cestě do EU se promítl do hmatatelných výsledků a zahájení jednání je spravedlivým uznáním skutečnosti, že se podařilo dosáhnout bezprecedentního kritického množství reforem. Vysíláme jasný signál, že dveře do EU jsou pro Bosnu a Hercegovinu zcela otevřené. To by mělo být motivací k provedení dalších klíčových reforem v souladu s unijními pravidly a normami na cestě Bosny a Hercegoviny do EU. V zájmu pokroku evropského směřování Ukrajiny a Moldavska dnes Komise předkládá návrh rámců pro jednání a rovněž poskytne Radě aktuální informace o pokroku dosaženém těmito dvěma zeměmi při plnění doporučení uvedených ve zprávě Komise o rozšíření ze dne 8. listopadu.

Olivér Várhelyi, komisař pro sousedství a rozšíření

 

Dnešní doporučení zahájit přístupová jednání s Bosnou a Hercegovinou vysílá důležitou zprávu o podpoře všem jejím občanům a jasný signál o závazku EU vůči perspektivě členství této země v EU jakožto nezávislé, jednotné a svrchované země. Pozitivní dynamika reformního směřování Bosny a Hercegoviny musí pokračovat. Ukrajina prokázala pozoruhodnou odolnost a odhodlání během více než dva roky trvajícího boje za svou existenci a dosáhla významného pokroku na své cestě do EU. Moldavsko dosáhlo navzdory hybridním útokům ze strany Ruska dalšího pokroku v reformách týkajících se přistoupení k EU a prokázalo obdivuhodnou odolnost. Předložení návrhu rámců pro jednání s Ukrajinou a Moldavskem je dalším krokem vpřed v tomto procesu.

Vysoký představitel a místopředseda Komise Josep Borrell

Podrobnosti

Datum zveřejnění
12. března 2024
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku