Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva22. února 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Komise podniká kroky ke zlepšení synergií mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem

space_industry.jpg
copyright © EC Audiovisual Service
copyright © EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes předkládá akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem  s cílem dále posílit technologický náskok Evropy a podpořit její průmyslovou základnu. Akční plán byl vypracován se zřetelem k tomu, že financování EU poprvé nabízí příležitosti k posílení evropských inovací, neboť zkoumá a využívá přelomový potenciál technologií na rozhraní mezi obranným, kosmickým a civilním použitím, jako jsou např. cloud computing, procesory, umělá inteligence či kybernetické a kvantové technologie.

Stručné shrnutí

 • Komise předložila akční plán pro účinnější spolupráci civilního, obranného a kosmického průmyslu.
 • Jeho cíli jsou:
 • posílit doplňkovost programů EU, jež se týkají výzkumu, vývoje a zavádění technologií
 • obohatit civilní oblast o výsledky V&V v oblasti obrany a vesmíru
 • usnadnit využití výsledků výzkumu civilního průmyslu a inovací v evropských obranných projektech
 • Součástí plánu je 11 cílených opatření
 • Komise připravuje spuštění tří stěžejních projektů:
 • technologie dronů
 • bezpečná kosmická konektivita
 • řízení kosmického provozu

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes předkládá akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem  s cílem dále posílit technologický náskok Evropy a podpořit její průmyslovou základnu. Akční plán byl vypracován se zřetelem k tomu, že financování EU poprvé nabízí příležitosti k posílení evropských inovací, neboť zkoumá a využívá přelomový potenciál technologií na rozhraní mezi obranným, kosmickým a civilním použitím, jako jsou např. cloud computing, procesory, umělá inteligence či kybernetické a kvantové technologie.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, uvedla: „Evropský obranný fond skýtá velký potenciál pro synergie mezi inovacemi v rámci kosmického, obranného a civilního výzkumu. Tyto synergie jsou zapotřebí u řady kritických technologií. Tento akční plán přistupuje k synergiím mezi kritickými technologiemi v uvedených třech oblastech systematicky a metodologicky. Cílem je, aby inovace byly již od návrhu systematicky zamýšleny pro vícestranné použití a aby bylo možné využít obrovský inovační potenciál výzkumných pracovníků a začínajících podniků.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu dodal: „Díky maximálnímu využití prostředků z Evropského obranného fondu a účinným synergiím mezi obrannými, kosmickými a civilními technologiemi vzniknou přelomové inovace a Evropa bude moci nadále určovat normy v celosvětovém měřítku. Sníží se také naše závislost v oblasti kritických technologií a posílí vedoucí postavení v průmyslu, což nám pomůže k překonání krize.“

Hlavní cíle akčního plánu:

 • posílit doplňkovost mezi příslušnými programy EU a nástroji, které se týkají výzkumu, vývoje a zavádění technologií, s cílem zvýšit efektivitu investic a účinnost výsledků (synergie),
 • prosazovat, aby unijní financování výzkumu a vývoje, a to i v oblasti obrany a vesmíru, mělo i vedlejší hospodářské a technologické přínosy pro evropské občany v civilní oblasti (tzv. produkty spin-off) a
 • usnadnit naopak využívání výsledků výzkumu v civilním průmyslu a inovací v civilní oblasti v projektech evropské obranné spolupráce (tzv. produkty spin-in).

S ohledem na tyto cíle Komise oznamuje jedenáct cílených opatření, která se zaměřují na interakci mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem. Smyslem těchto opatření je zejména:

 • vytvořit rámec, který posílí synergie a vzájemné obohacování mezi všemi příslušnými programy a nástroji EU, například v oblasti digitálních technologií, cloud computingu a procesorů,
 • systematicky a konzistentně koncipovat vývoj kritických technologií, přičemž nejdříve se kritické technologie identifikují a určí se u nich, co mají do budoucna umět, poté se vypracují technologické plány a nakonec se spustí stěžejní projekty, jejichž cílem bude snižovat závislost, podporovat normalizaci a interoperabilitu, stimulovat přeshraniční spolupráci, vytvořit nové hodnotové řetězce a reagovat na společenské a strategické potřeby EU,
 • podporovat napříč Unií inovace začínajících podniků, malých a středních podniků a výzkumných a technologických organizací tím, že se jim – mimo jiné zřízením sítě „inovačních inkubátorů“ – usnadní přístup k novým příležitostem,
 • připravit spuštění tří stěžejních projektů, které mohou přinést zásadní změny: cílem projektu týkajícího se technologie dronů bude posílit konkurenceschopnost průmyslu EU v této kritické a s obranou úzce související technologické oblasti. Projekt bezpečné kosmické konektivity by pak měl zajistit odolný a na kvantovém šifrování založený systém vysokorychlostního připojení pro všechny v Evropě. Účelem projektu řízení kosmického provozu je jednak bránit kolizím, ke kterým může docházet v důsledku rostoucího počtu družic a stále většího množství kosmického smetí, a jednak zajišťovat autonomní přístup do vesmíru.

Ačkoli je oblast působnosti tohoto akčního plánu omezena na programy a nástroje EU, může také – vzhledem k spolufinancování projektů členskými státy – vyvolat podobný pozitivní synergický účinek na vnitrostátní úrovni. Snahy EU v této oblasti se mohou setkat s podporou i v rámci transatlantického partnerství či spolupráce s dalšími podobně smýšlejícími zeměmi.

Souvislosti

Poté, co se předsedkyně von der Leyenová ujala funkce, pověřila svou Komisi, aby „se zasazovala o vzájemné obohacování civilního, obranného a kosmického průmyslu“ a „zaměřila se na zlepšení důležité vazby mezi vesmírem a obranou a bezpečností“. Za tímto účelem byl v březnu 2020 v průmyslové strategii oznámen „akční plán týkající se součinnosti mezi odvětvími civilních, obranných a kosmických technologií, a to i na úrovni programů, technologií, inovací a začínajících podniků“.

Rada EU ve svých závěrech o bezpečnosti a obraně ze dne 17. června 2020 uvítala „výzvu k větší součinnosti mezi civilním a obranným průmyslem, včetně kosmické oblasti, v programech EU, při současném respektování odlišné povahy a právních základů příslušných programů a iniciativ EU, včetně civilní povahy evropských vesmírných programů, s cílem dosáhnout účinnějšího využívání zdrojů a technologií a úspor z rozsahu.“

V době, kdy Evropa čelí bezprecedentní globální konkurenci v měnícím se geopolitickém kontextu a kdy vznikají nové příležitosti v důsledku rychle se vyvíjejících technologií a nových obchodních modelů, může rostoucí objem investic do civilních, obranných nebo kosmických technologií pomoci Evropě udržet si svou průmyslovou základnu, reagovat na geopolitickou soutěž a posílit svou technologickou suverenitu.

Další informace

Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem

Otázky a odpovědi: akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem

Průmyslová strategie

Internetové stránky GŘ DEFIS

Podrobnosti

Datum zveřejnění
22. února 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku