Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva19. ledna 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Komise představuje klíčová opatření pro jednotný postup proti COVID-19

covid-19_measures.jpg
EC Audiovisual Service
EC Audiovisual Service
Dva dny před zasedáním vedoucích představitelů EU o koordinované reakci na krizi COVID-19 vytyčila Komise řadu opatření potřebných k zintenzivnění boje proti pandemii. Ve sdělení , které bylo dnes přijato, vyzývá členské státy EU, aby urychlily proces očkování. Do března 2021 by mělo být v každém členském státě naočkováno nejméně 80 % osob starších 80 let a 80 % zdravotnických pracovníků a zaměstnanců sociálních služeb. 

Dva dny před zasedáním vedoucích představitelů EU o koordinované reakci na krizi COVID-19 vytyčila Komise řadu opatření potřebných k zintenzivnění boje proti pandemii. Ve sdělení , které bylo dnes přijato, vyzývá členské státy EU, aby urychlily proces očkování. Do března 2021 by mělo být v každém členském státě naočkováno nejméně 80 % osob starších 80 let a 80 % zdravotnických pracovníků a zaměstnanců sociálních služeb. Do podzimu 2021 by pak mělo být v členských státech naočkováno nejméně 70 % dospělé populace.

Komise rovněž vyzývá členské státy, aby nadále uplatňovaly omezení fyzických a sociálních kontaktů, koordinovaly cestovní omezení a zintenzivnily testování, trasování kontaktů a sekvenování genomu s cílem vypořádat se s rizikem spojeným s novými variantami viru. Vzhledem k tomu, že v posledních týdnech stoupá počet nakažených, je třeba v příštích měsících více podpořit systémy zdravotní péče a zaměřit se na překonání „únavy z pandemie“. V tomto ohledu bude nutné urychlit plošné očkování a pomoci našim partnerům na západním Balkáně, v jižním a východním sousedství a v Africe.

Dnešní sdělení stanoví klíčová opatření pro členské státy, Komisi, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), která pomohou snížit rizika a udržet virus pod kontrolou:

Rychlejší očkování v EU

 • Do března 2021 by mělo být v každém členském státě naočkováno nejméně 80 % osob starších 80 let a 80 % zdravotnických pracovníků a zaměstnanců sociálních služeb.
 • Do léta 2021 by mělo být v členských státech naočkováno 70 % dospělé populace.
 • Komise, členské státy a agentura EMA budou s příslušnými společnostmi pracovat na plném využití potenciálu EU při zvyšování kapacity pro výrobu očkovacích látek.
 • Komise spolupracuje s členskými státy na očkovacích průkazech, jež jsou v plném souladu s unijními předpisy na ochranu údajů a které mohou podpořit kontinuitu péče. Do konce ledna 2021 je třeba se dohodnout na společném přístupu, který umožní rychlé použití průkazů členských států ve zdravotnických systémech v celé EU i mimo ni.

Testování a sekvenování genomu

 • Členské státy by měly aktualizovat své strategie testování s cílem zohlednit nové varianty viru a rozšířit používání rychlých antigenních testů.
 • Členské státy by měly urychleně zintenzivnit sekvenování genomu alespoň na 5 % a ideálně na 10 % pozitivních výsledků testů. V současné době mnohé členské státy testují méně než 1 % vzorků, což nestačí k určení vývoje stávajících variant nebo k odhalení variant nových.

Zachování jednotného trhu a volného pohybu a posílení zmírňujících opatření

 • Je třeba pokračovat v opatřeních k dalšímu snížení rizika přenosu ve spojitosti s dopravními prostředky, jako jsou opatření hygieny a dodržování rozestupů ve vozidlech či na nádražích.
 • Dokud se epidemiologická situace výrazně nezlepší, důrazně se nedoporučují veškeré cesty, které nejsou nezbytně nutné.
 • Pro osoby cestující z oblastí s vyšším výskytem variant vzbuzujících obavy by měla být zachována přiměřená cestovní omezení včetně testování.

Zajištění vedoucího postavení Evropy a mezinárodní solidarity

 • V zájmu zajištění včasného přístupu k očkovacím látkám zřídí Komise mechanismus v rámci týmu Evropa (Team Europe), jehož úlohou bude strukturovat poskytování vakcín, o které se členské státy budou dělit s partnerskými zeměmi. Díky tomu by mělo být možné sdílet s partnerskými zeměmi přístup k některým z 2,3 miliardy dávek zajištěných prostřednictvím strategie EU pro očkovací látky, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována západnímu Balkánu, našemu východnímu a jižnímu sousedství a Africe.
 • Evropská komise a členské státy by měly nadále podporovat nástroj COVAX, a to i prostřednictvím včasného přístupu k očkovacím látkám. Tým Evropa již mobilizoval 853 milionů eur na podporu nástroje COVAX, a EU tak patří k největším dárcům tohoto nástroje.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Očkování má pro překonání této krize zásadní význam. Již jsme zajistili dostatek očkovacích látek pro všechny obyvatele Evropské unie. Nyní musíme uspíšit dodávku těchto vakcín a zrychlit očkování. Naším cílem je, aby do léta bylo proočkováno 70 % naší dospělé populace. To by mohlo v našem boji proti viru představovat zlomový okamžik. Tuto pandemii však překonáme pouze tehdy, budou-li vakcíny dostupné pro všechny na celém světě. Zintenzívníme proto své úsilí o pomoc při zajišťování očkovacích látek pro naše sousedy a partnery ve světě.

Místopředseda Komise Margaritis Schinas, který odpovídá za podporu evropského způsobu života, doplnil: „Vzhledem k tomu, že se objevují nové varianty viru a výrazně narůstá počet případů, nesmíme nijak polevit v našem úsilí. Nyní více než kdy jindy musí Evropa táhnout za jeden provaz, jednotně, koordinovaně a se vší ostražitostí. Naše dnešní návrhy mají za cíl ochránit v budoucnu více životů a živobytí a zmírnit enormní zátěž systémů zdravotní péče a jejich pracovníků. Jen tak dokážeme tuto krizi překonat. Konec pandemie je sice na dohled, ale stále ne na dosah.“

Komisařka Stella Kyriakidesová, odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin, uzavírá: „Budeme-li jednotní, odhodlaní a solidární, brzy se ocitneme na začátku konce této pandemie. Nyní potřebujeme zejména rychlá a koordinovaná opatření proti novým variantám viru. Ještě nějaký čas potrvá, než se vakcíny dostanou ke všem Evropanům, a do té doby musíme společně podniknout okamžité, koordinované a aktivní kroky. Očkování musí v celé EU probíhat rychleji, stejně tak je třeba zintenzivnit testování a sekvenování, aby se tato krize co nejdříve stala minulostí.“

Souvislosti

Dnešní sdělení navazuje na sdělení „Ochrana před COVID-19 během zimy“ ze dne 2. prosince 2020.

Další informace

Sdělení: Jednotně proti COVID-19

Bezpečné vakcíny proti COVID-19 pro Evropu

Podrobnosti

Datum zveřejnění
19. ledna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku