Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva17. ledna 2024Odhadovaná doba čtení: 4 min

Komise schválila režimy státní podpory České republiky ve výši 1,46 miliardy eur na podporu prevence šíření nákaz drůbeže a prasat

prasata a slepice a kohouti

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu dva české režimy s celkovým rozpočtem ve výši přibližně 1,46 miliardy eur (35 miliard CZK) na podporu zemědělců při prevenci šíření některých nákaz drůbeže a prasat. Opatření přispějí k dosažení strategických cílů EU v oblasti společné zemědělské politiky.

Česká opatření

Česko oznámilo Komisi své plány na přijetí dvou režimů s celkovým rozpočtem ve výši přibližně 1,46 miliardy eur (35 miliard CZK) na podporu zemědělců při prevenci šíření některých nákaz drůbeže a prasat a přijetí opatření biologické bezpečnosti. Cílem režimů je zejména zabránit šíření: i) influenzy ptáků, salmonely a kampylobakterózy drůbeže a ii) brucelózy prasat, reprodukčního a respiračního syndromu prasat a salmonelózy.

Režimů, které budou probíhat do 31. prosince 2029, se mohou zúčastnit malí, střední a velcí zemědělci v Česku, kteří zavedli opatření pro dezinfekci, dezinsekci, deratizaci, jakož i další opatření biologické bezpečnosti. 

V rámci režimů bude mít podpora podobu přímých grantů na pokrytí dodatečných nákladů na čištění prostor a vybavení zemědělských podniků, na ošetření krmiva a vody a na veterinární zásahy. Pomoc pokryje až 50 % způsobilých nákladů.

Posouzení ze strany Komise 

Komise režimy posoudila podle pravidel EU pro státní podporu, zejména podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), který členským státům umožňuje za určitých podmínek podporovat rozvoj určitých hospodářských činností, a podle pokynů ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech z roku 2022 (dále jen „pokyny ke státní podpoře v zemědělství z roku 2022“).

Komise zjistila, že:

  • Opatření usnadňují rozvoj hospodářské činnosti, konkrétně produkci drůbežího a vepřového masa.
  • Tyto režimy jsou nezbytné a vhodné k zajištění toho, aby zemědělci zavedli opatření, která zabrání kontaminaci jejich hospodářství a šíření některých nákaz drůbeže a prasat. Podporují tudíž obecné cíle společné zemědělské politiky, kterými jsou zajištění dlouhodobého potravinového zabezpečení a zlepšení reakce odvětví zemědělství EU na společenskou poptávku týkající se potravin a zdraví, včetně vysoce kvalitních, bezpečných a výživných potravin.
  • Podpora bude mít „motivační účinek“, neboť příjemci by bez veřejné podpory tato opatření nezavedli.
  • Podpora je přiměřená, neboť je omezena na nezbytné minimum a bude mít omezený dopad na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy.
  • Podpora přináší pozitivní účinky, které převažují nad případným narušením hospodářské soutěže a obchodu v EU.

Na tomto základě a podle pravidel EU pro opatření státní podpory Komise české režimy schválila.

Souvislosti

Pokyny ke státní podpoře v zemědělství z roku 2022 poskytují vodítka, jak bude Komise posuzovat slučitelnost opatření podpory v odvětví, na něž se vztahuje oznamovací povinnost podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU. Pokyny vytvářejí flexibilní a účelný podpůrný rámec, který pomůže členským státům poskytovat nezbytnou podporu a přispívat mimo jiné k cílům společné zemědělské politiky. Cílem pokynů ke státní podpoře v zemědělství z roku 2022 je pomoci členským státům při navrhování vnitrostátních opatření a plnění vnitrostátních i unijních cílů s co nejnižšími náklady pro daňové poplatníky, aniž by docházelo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění dnešních rozhodnutí zveřejněno v rejstříku státních podpor, který Komise publikuje na stránkách pro hospodářskou soutěž, pod čísly SA.107695 a SA.108787. Informace o nových rozhodnutích ve věci státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie naleznete také ve specializovaném elektronickém týdeníku Competition Weekly e-News.

Citace

Tyto české režimy ve výši 1,46 miliardy eur zajistí produkci zdravých a bezpečných potravin. Budou podporovat zemědělce při přijímání opatření k prevenci šíření některých nákaz zvířat a přispějí k dosažení cíle EU v oblasti zemědělství, jímž je zajištění dlouhodobého potravinového zabezpečení, aniž by došlo k nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně odpovědná za politiku hospodářské soutěže

Podrobnosti

Datum zveřejnění
17. ledna 2024