Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva4. srpna 2022Odhadovaná doba čtení: 2 min

Komise vítá mezinárodní odsouzení Ruska za porušování pravidel v oblasti letectví a sankcí EU

Green and Predictable Flights at Stockholm Arlanda Airport

Komise vítá rozhodnutí Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) vyzvat Ruskou federaci, aby okamžitě ukončila porušování mezinárodních pravidel v oblasti letectví, s cílem zachovat bezpečnost a ochranu před protiprávními činy v civilním letectví. Rozhodnutí agentury ICAO odkazuje na porušování svrchovaného vzdušného prostoru Ukrajiny v souvislosti s ruskou agresí a na úmyslné a pokračující porušování několika bezpečnostních požadavků, kterého se dopouští ruská vláda ve snaze obejít sankce EU. Tato opatření zahrnují nezákonné dvojí registrace letadel, která byla odcizena leasingovým společnostem, v Rusku a povolení ruským leteckým společnostem provozovat tato letadla na mezinárodních trasách bez platného osvědčení letové způsobilosti, což je nezbytné osvědčení o bezpečnosti.

Adina Văleanová, komisařka odpovědná za dopravu, uvedla: „Pro bezpečnost cestujících a posádky je nanejvýš důležité, aby všechny země hájily mezinárodní letecký systém založený na pravidlech. Rusko i nadále nerespektuje základní pravidla mezinárodní letecké dopravy a své letecké společnosti instruuje, aby jednaly v rozporu s těmito pravidly. Vítám toto jasné odsouzení ze strany Rady ICAO, které odráží závažnost akcí, které Rusko podniká.

Josep Borrell, vysoký představitel, místopředseda Komise, uvedl: „Účelem sankcí EU (kromě jiných našich opatření) je zastavit neuváženou a nelidskou invazi Ruska na Ukrajinu. V této souvislosti vítám zprávu ICAO, která poukazuje na další příklad očividného porušování mezinárodních pravidel a norem ze strany Ruska, které ohrožuje životy lidí, včetně ruských občanů.“

Agentura ICAO včera informovala svých 193 členských států o očividném nedodržování zásadních mezinárodních právních předpisů v oblasti letectví ze strany Ruska a předloží tuto otázku na svém příštím valném shromáždění, které se bude konat ve dnech 27. září až 7. října 2022.

Souvislosti

ICAO byla první agenturou OSN, která odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu. Od té doby již podnikla řadu kroků.

Dne 15. června 2022 vydal sekretariát ICAO jakožto orgán pro globální dohled nad bezpečností prohlášení o „významném bezpečnostním problému“ v souvislosti s Ruskou federací, pokud jde o zacházení s odcizenými letadly. Zveřejnění prohlášení o významném bezpečnostním problému je opatření, které si agentura ICAO vyhrazuje pouze pro nejzávažnější porušení mezinárodních bezpečnostních pravidel.

Rozhodnutí řídícího orgánu ICAO, tj. Rady ICAO, bylo vydáno dne 22. června 2022. Toto rozhodnutí má širší působnost než otázky, na něž se vztahuje „významný bezpečnostní problém“, a týká se rovněž narušování vzdušného prostoru ze strany Ruska. Tato záležitost bude rovněž na pořadu jednání na nadcházejícím 41. shromáždění ICAO v září/říjnu 2022.

ICAO je strážcem mezinárodního systému civilního letectví. Státy ICAO, a zejména jednotliví členové Rady ICAO, musí tato pravidla dodržovat. Pokud jeden z členů Rady ICAO aktivně tyto zásady porušuje, ohrožuje celkovou důvěryhodnost ICAO.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
4. srpna 2022