Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva9. prosince 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Komise vítá politickou dohodu, která zajistí, aby cestující v EU mohli i nadále využívat bezplatného roamingu

 Free roaming charges

Komise vítá politickou dohodu, které Evropský parlament a Rada Evropské unie dosáhly ohledně nového nařízení o roamingu. Nové nařízení prodlouží do roku 2032 stávající systém, kdy občanům nemohou být účtovány dodatečné poplatky za hovory nebo data čerpaná při cestování v rámci EU, a přinese rovněž nové výhody.

Občané budou moci při cestování v rámci EU volat, posílat textové zprávy a používat mobilní data, a to bez dodatečných nákladů a ve stejné kvalitě, jakou mají doma. Budou mít lepší přístup k tísňovým komunikacím bez ohledu na to, kde se v Evropě nacházejí, a právo obdržet jasné informace, pokud by služba, kterou používají při roamingu, mohla způsobit neočekávané dodatečné poplatky. Nařízení vstoupí v platnost 1. července 2022.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, prohlásila: „V roce 2017 skončily poplatky za roaming. A dnes jsme zajistili, že při cestování po EU budeme moci tyto výhody zachovat i po dobu dalších deseti let, abychom se i nadále mohli připojit a volat, posílat textové zprávy a surfovat na internetu bez dodatečných nákladů. Zároveň s tímto novým nařízením zlepšujeme kvalitu roamingu.“

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, v této souvislosti prohlásil: „Na dovolené v Řecku, Rakousku nebo Bulharsku, při návštěvě zákazníků nebo dodavatelů v Itálii nebo Estonsku… cestování do zahraničí bez obav z účtů za telefon je pro všechny Evropany hmatatelným výdobytkem jednotného trhu EU. Dnes nejenže zajišťujeme, že tuto možnost budeme mít i nadále, ale nabízíme další zlepšení: lepší kvalitu, lepší služby a ještě větší transparentnost.“

Nové nařízení o roamingu

V návaznosti na návrh nového nařízení o roamingu z února 2021 vypracovaný Komisí prodlouží nová pravidla výhody roamingu za domácích podmínek pro cestující do roku 2032 a zavedou další výhody a ochranu pro spotřebitele, jako jsou:

Vyšší kvalita pro spotřebitele

Spotřebitelé budou moci při cestování využívat přístup k roamingovým službám ve stejné kvalitě jako doma. Spotřebitelé, kteří jsou zvyklí mít služby 5G doma, budou moci využívat roamingové služby 5G všude, kde jsou dostupné. Pokud by kvalitu roamingu mohly ovlivnit specifické faktory, budou operátoři povinni neprodleně informovat své zákazníky.

Předcházení neočekávaně vysokým poplatkům

Při cestách do zahraničí mohou občané potřebovat volat čísla zákaznických služeb, asistenčních služeb nebo pojišťoven. I když jsou tyto služby při volání z domova obecně bezplatné nebo s omezenými poplatky, spotřebitelé při vytáčení ze zahraničí často čelí dodatečným nákladům a zažívají nepříjemná překvapení při vyúčtování. Od nynějška jsou provozovatelé povinni odpovídajícím způsobem informovat své zákazníky o těchto dodatečných poplatcích v zahraničí, aby se mohli informovaně rozhodnout, zda tyto služby využijí.

Cestující mohou čelit překvapivým vysokým účtům, když se připojují k jiným než pozemním sítím, například jsou-li na palubě letadla nebo lodi. Nové nařízení zaručuje lepší informovanost a automatické přerušení těchto služeb v případě, že faktura dosáhne 50 eur nebo jiného předem stanoveného limitu. Operátoři mohou nabízet další služby, např. možnost neúčastnit se roamingu v letadlech a na lodích.

Lepší informovanost a přístup k tísňovým komunikacím

Tísňová komunikace má zásadní význam pro záchranu životů. Nové nařízení zajišťuje, aby občané měli rozšířený bezplatný přístup k tísňovým komunikacím, včetně lokalizace volajícího. Operátoři zajistí, aby občané byli informováni o možnosti přístupu k tísňovým službám prostřednictvím jednotného evropského čísla tísňového volání 112 a o dalších alternativních způsobech přístupu, například prostřednictvím textu v reálném čase nebo dostupných aplikací pro osoby se zdravotním postižením. Do června 2023 budou provozovatelé zákazníky automaticky informovat prostřednictvím textové zprávy o dostupných alternativních způsobech přístupu k tísňovým službám.

Zajištění udržitelnosti roamingu pro operátory: nižší velkoobchodní stropy

Nové nařízení o roamingu stanoví nižší velkoobchodní ceny. Jedná se o náklady účtované hostitelskými mobilními operátory za přístup k jejich příslušným sítím, které zajišťují, aby hostující mobilní operátoři a jejich zákazníci mohli využívat roamingových služeb v zahraničí.

Velkoobchodní stropy jsou stanoveny na úrovni, která zajišťuje, aby operátoři mohli udržet a pokrýt náklady na poskytování roamingových služeb spotřebitelům na úrovni domácích cen.

Pro datové služby stanoví nové nařízení tyto velkoobchodní stropy:

2 eura/GB v roce 2022, 1,8 eura/GB v roce 2023, 1,55 eura/GB v roce 2024, 1,3 eura/GB v roce 2025, 1,1 eura/GB v roce 2026 a 1 euro/GB od roku 2027.

Pro hlasové služby: 0,022 eura/min v letech 2022–2024 a 0,019 eura/min od roku 2025.

Pro SMS: 0,004 EUR/SMS v letech 2022–2024 a 0,003 EUR/SMS od roku 2025.

Nižší velkoobchodní ceny jsou přínosem pro spotřebitele, neboť by měly zajistit, aby všichni operátoři mohli nabízet konkurenční roamingové tarify v souladu se zásadou roamingu za domácích podmínek.

Další kroky

Tato pravidla mají vstoupit v platnost dne 1. července 2022, což je načasování, které zajistí, že občanům budou i nadále poskytovány výhody roamingu za domácích podmínek.

 Komise by měla rovněž vyhodnotit opatření týkající se komunikace v rámci EU (telefonní hovory a SMS z domovské země do jiného členského státu) a ověřit, zda a do jaké míry je v zájmu ochrany spotřebitelů ještě třeba snižovat stropy.

Souvislosti

V roce 2017 byl v EU zaveden bezplatný roaming. Od té doby Evropané v zahraničí v rámci EU telefonují, posílají SMS a surfují stále více. Stále je však co zlepšovat. Podle posledního průzkumu Eurobarometr z února 2021 mělo 33 % respondentů, kteří cestovali do zahraničí, nižší rychlost mobilního internetu, než na kterou jsou zvyklí doma, a 28 % mělo v zahraničí síť 3G namísto 4G. Studie provedená Společným výzkumným střediskem navíc zjistila, že 25 % zákazníků se nejméně jednou setkalo s horší kvalitou roamingových služeb ve srovnání s domácími službami, a to i v případech, kdy by podmínky sítě mohly zajistit lepší kvalitu.

Další informace

Aktualizované otázky a odpovědi týkající se nového nařízení o roamingu

Roaming v EU

Otázky a odpovědi | Roaming

Zprávy a studie o roamingu

Brožura o roamingu

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. prosince 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku