Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva14. července 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

Komise vítá politickou dohodu o programu digitální dekády, který je hnací silou úspěšné digitální transformace v Evropě

Digitální kompas

Komise vítá politickou dohodu Evropského parlamentu a Rady EU o politickém programu 2030: Cesta k digitální dekádě Program stanoví mechanismus monitorování a spolupráce za účelem dosažení společných cílů digitální transformace Evropy obsažených v Digitálním kompasu 2030. Týká se to oblasti dovedností a infrastruktury, včetně konektivity, digitalizace podniků a veřejných služeb online a rovněž dodržování digitálních práv a zásad EU při dosahování obecných cílů.

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Účelem Digitální dekády je to, aby digitální technologie pracovaly ve prospěch občanů a podniků. Aby všichni disponovali dovednostmi, které jim umožní fungovat v naší digitální společnosti a uspět. Abychom posílili možnosti podniků. Abychom měli infrastrukturu, která nás udržuje ve spojení. Abychom přiblížili služby státní správy občanům. Digitální transformace Evropy vytvoří příležitosti pro všechny.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton doplnil: „Politický program pro digitální dekádu je plán, díky kterému bude Evropa více inovovat a bude inkluzivnější a udržitelnější. Uvolnění potenciálu digitální transformace, zejména vytvořením a prováděním projektů zahrnujících více zemí, posílí evropskou konkurenceschopnost a svrchovanost. Cíle vytyčené v dokumentu Cesta k digitální dekádě musíme začít rychle naplňovat, abychom zajistili, že Evropa bude připravena na výzvy v rozvíjejícím se a propojeném světě.“

Cesta k digitální dekádě

Aby bylo možné sledovat pokrok, vypracuje Komise společně s členskými státy pro každý cíl projekci vývoje - z celoevropského pohledu. Členské státy pak navrhnou vnitrostátní strategické plány, v nichž nastíní vnitrostátní směřování a opatření, jimiž hodlají cíle naplnit, včetně regulačních opatření a investic.

Pokrok bude měřen pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti založených na aktualizovaném indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI). Výsledky budou porovnány s původním plánem ve výroční zprávě Stav digitální dekády, která bude předložena Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva poskytne komplexní přehled a analýzu digitální transformace a zhodnotí pokrok, jehož bylo dosaženo s ohledem na cíle, práva a zásady digitální dekády.

Členské státy a Komise se budou společně věnovat oblastem, kde je zatím pokrok nedostatečný a kde dochází k trvalým odchylkám od vnitrostátních plánů. V kterékoli fázi mohou přijmout společné závazky a zřídit projekty pro více zemí, aby se digitální cíle podařilo do roku 2030 splnit.

Do roku 2026 Komise vytyčené cíle přezkoumá, aby bylo možné zohlednit technologické, hospodářské a společenské změny.

Projekty zahrnující více zemí

Rozsáhlé projekty tohoto typu mají při dosahování digitálních cílů a realizaci digitální transformace do roku 2030 zásadní význam. Prostřednictvím projektů pro více zemí mohou členské státy sdílet zdroje a úzce spolupracovat na budování digitálních kapacit, které by mohly jinak jen obtížně realizovat samostatně.

Komise určila výchozí seznam oblastí pro investice do projektů pro více zemí – jde například o tyto oblasti: společná datová infrastruktura, zavádění koridorů 5G, propojená veřejná správa, vysoce výkonná výpočetní technika, evropská infrastruktura blockchainových služeb a nízkovýkonné procesory. Komise je připravena členské státy při definování a rozvoji projektů zahrnujících více zemí vést a může některé projekty během cyklu spolupráce navrhnout.

Politický program dále zavádí nový právní nástroj, jímž je konsorcium evropské digitální infrastruktury (EDIC). Konsorcium pomůže při provádění projektů zahrnujících více zemí a usnadní členským státům při investování do digitálních infrastruktur spojit úsilí.

Další kroky

Politickou dohodu dosaženou Evropským parlamentem a Radou nyní musí oba společní normotvůrci formálně schválit. Ihned potom vstoupí program digitální dekády v platnost.

Jako první krok po vstupu politického programu v platnost vypracuje Komise spolu s členskými státy klíčové ukazatele výkonnosti pro měření pokroku při plnění digitálních cílů pro rok 2030 – v rámci přípravy první výroční zprávy o stavu digitální dekády, na níž možná dojde již v červnu 2023. Klíčové ukazatele výkonnosti budou zakotveny v prováděcím aktu. Do devíti měsíců předloží členské státy své první vnitrostátní strategické plány, kterými se zahájí cyklus spolupráce. 

Souvislosti

V březnu 2021 Komise představila Digitální kompas 2030, který obsahuje cíle pro oblast digitálních dovedností, infrastruktury, podniků a veřejných služeb.

V září 2021 předložila předsedkyně Ursula von der Leyenová v projevu o stavu Unie návrh Cesty k digitální dekádě pro digitální transformaci Evropy do roku 2030. Návrh formalizoval digitální cíle v rámci širšího souboru cílů a poskytl strategický rámec pro jejich dosažení.

Komise rovněž v kontextu digitální transformace navrhla text prohlášení o digitálních právech a zásadách. Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise má zajistit, aby celá společnost mohla těžit z digitálního prostředí, které je bezpečné a inkluzivní. V současné době se o prohlášení debatuje v Evropském parlamentu a v Radě.

Další informace

Otázky a odpovědi – politický program: Cesta k digitální dekádě

Obecná informační stránka – Program politiky digitální dekády

Infopřehled – Cesta k digitální dekádě

Infopřehled – Digitální práva a zásady

Komunita Digitální dekáda na platformě Futurium

Podrobnosti

Datum zveřejnění
14. července 2022